REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 9-12, anul XXIII, 2013


ARGUMENT

Nicolae MĂTCAŞ


Destinul limbii, destinul revistei

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


Discursul repetat şi titlurile jurnalistice atipice

Ioan MILICĂ


Proverbe şi politică

COŞERIANA

Eugenia BOJOGA


Al IV-lea congres internaţional Eugeniu Coşeriu

Anton HORVATH


Premise ale unei discuţii de principiu pe marginea „identităţii” între limbaj şi poezie

PRO DIDACTICA

Maria ABRAMCIUC


Recitirea clasicilor. Nuvela O alergare de cai de Constantin Negruzzi

Victoria VÂNTU


Deideologizarea discursului liric în poezia basarabeană şaizecistă

Eugenia MINCU


Povestea lui Vasile Vasilache – poveste existenţială a românului

Doina DRĂGUŢ


Goticul în artă, literatură, muzică

GRAMATICĂ

Cristinel MUNTEANU


Tipuri de sinonimie

Emilia OGLINDĂ


Aspecte ale analizei contrastive din perspectiva lingvisticii cognitive şi funcţionale

Aliona SOBOL


Echivalente româneşti ale verbelor aspectuale din limba rusă cu prefixul до-

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Ortografierea numelor geografice

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


G. Călinescu – un estet cinic?

Gheorghe CHIVU


Manuscrisele Divinei Comedii

Diana VRABIE


Jack London: aventura scriiturii autentice

PORTRET

Ana BANTOŞ


Alexe Rău, călcând uşor pe muchia poeziei

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Maria ABRAMCIUC


Peisaje literare din Basarabia în dimensiunea istoriei

Ioan MILICĂ


Limbajul poetic eminescian

Ion CIOCANU


Început şi continuare

Lidia CODREANCA


O gramatică inedită din Basarabia sec. al XIX-lea

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Instituţia prezidenţială la românii basarabeni

Vlad MISCHEVCA


Moldova de peste Nistru

Dinu POŞTARENCU


Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (III)*

ANIVERSĂRI

Gheorghe Gonţa – cercetător şi profesor de vocaţie

Gheorghe GONŢA


Ţara Moldovei între Imperiul Otoman şi Marile Puteri Creştine la mijlocul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea

BASARABIA NECUNOSCUTĂ

Iurie COLESNIC


George Doru-Dumitrescu la Chişinău

RESTITUTIO

Andrei CRIJANOVSCHI


Nicanor Rusu: un destin greu încercat

Nicanor RUSU


Coincidenţe: Eminescu şi Leopardi

PROZĂ

Liliana ROSTEA


Sper, dar...

JURNAL

Leo BUTNARU


Jurnal despre amânatul sfârşit al lumii (II)* (Lituania, 21-28 mai 2012)

DIALOGUL ARTELOR

Valentin CIUCĂ


Eleonora Brigalda – vitalitatea structurilor cromatice

Ana MARIAN


O fascinantă lume, vatra neamului

Eleonora BRIGALDA


Istorie şi culoare (pagini color)

Lina CODREANU


Viorel Huşi – pictor din „oraşul culorilor rumene şi al luminii”

Doina DRĂGUŢ


Brâncuşi – în conştiinţa scriitorilor lumii