REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-9, anul XV, 2005


ARGUMENT

Virgil DIACONU


Arta poetică

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Ana BANTOŞ


Interogaţia ca formă de raportare la postmodernism

Lucia ŢURCANU


Manierismul românesc: „orfism” şi „dedalism”

Viorica STAMATI-ZAHARIA


Modalităţi de psihologizare în proza lui Vlad Ioviţă

INTERVIU

Nina SLUTU

Mihail DOLGAN


„Numai prin artă omenirea se poate salva de vid” (II)*

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Analiza sintactică a propoziţiei bimembre începe de la subiect

Angela CIUMAC


Cazuri de confundare a subiectului cu alte părţi de propoziţie

Elena VARZARI


Funcţia stilistică a topicii în cronicile româneşti

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion MELNICIUC


Corectitudinea vorbirii la radio – o problemă naţională

LITERATURĂ COMPARATĂ

Sergiu PAVLICENCU


Funcţionalitatea textului tradus: Şotron de Julio Cortazar

Lorina GHIŢU


Prezenţe quijoteşti în teatrul românesc

Marin POSTU


Dubla „sincronizare” a romanului românesc cu romanul european

ŞTIINŢĂ ŞI FILOZOFIE

David Bohm. Note biobibliografice

David BOHM


O investigaţie asupra limbii noastre

LECŢIILE ISTORIEI

Victor CIRIMPEI


Basarabia română*

ANIVERSĂRI

Theodor Codreanu – un om al căutărilor

Alexandru BANTOŞ

Theodor CODREANU


„Dacă nu vor urma fapte, totul se va nărui în demagogie politică”

POESIS

Nicolae MĂTCAŞ


Şi cum la noi, acasă, nu-n poveşti

PROFIL

Grigore CANŢÂRU

Nicolae MĂTCAŞ


„Oriunde aş munci, o fac în folosul oamenilor...”

Ion CIOCANU


Un redutabil mesager al adevărului despre noi

ARTE VIZUALE

Ion HADÂRCĂ


Anatol Mocanu sau neodihna ochiului pastelat

CO-LABORATOR

Liliana ROSTEA


Individualitatea raportului de inerenţă

Sofia SULAC


Raportul dintre cuvânt, noţiune şi termen

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Simularea întâlnirii cu personajul literar

RECENZII

Angela SAVIN-ZGARDAN


Un studiu relevant despre tipologia predicatului în limba română