REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-5, anul XIII, 2003


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Retrospectivă necesară

ORAŞUL MEU, AL TĂU, AL TUTUROR

Valeriu RUSU


Oraşul din inima mea

Grigore VIERU


Chişinău, oraş de vis

REPERE

Mihai CIMPOI


Marca ontologică a Chişinăului

Alexandru BANTOŞ

Serafim URECHEANU


„Chişinăul a fost şi va rămâne al nostru...”

Chişinăul în imagini

Silviu ANDRIEŞ-TABAC


Simbolurile municipiului Chişinău

TIMPURI ŞI DESTINE

Iurie COLESNIC


Primarii capitalei basarabene

POESIS

Versuri de Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Ion Hadârcă, Vasile Romanciuc, Anatol Codru, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Irina Nechit, Călina Trifan, Aureliu Busuioc, Mihail Ion Ciubotaru, Gheorghe Vodă, Nicolae Esinencu, Leonida Lari,Serafim Belicov

PATRIMONIU

Victor TELEUCĂ


Clopotniţa de aur

CTITORI DE LUMINĂ

Silvia GROSSU


Misionar al sacrului şi al culturii

LECŢIILE ISTORIEI

Ştefan CIOBANU


Cultură şi învăţământ

Paul MIHAIL


Au rămas în Basarabia

Sergius CIOCANU


Consideraţii privind Biserica Naşterea Maicii Domnului (Măzărache)

STAREA DE VEGHE

Raisa BELICOV

Iulian FILIP


Firul incandescent al continuităţii face bine ţărilor civilizate

Aurelian SILVESTRU


Liceul „Prometeu” – o tradiţie modernizată

CONFESIUNI

Silviu BEREJAN


Amintiri grele despre oraşul unei copilării şi adolescenţe frămîntate

Sergiu I. CHIRCĂ


Chişinăul românesc de altădată...

Agnesa ROŞCA


Oraş străbun din rugăciuni de piatră

Paulina ZAVTONI


„Aici e casa mea de zi şi noapte, aici eu cred în viaţă şi în zei”

Nadina GHEORGHIŢĂ

Irina CANTACUZINO


„Noul Chişinău mi-a devenit familiar şi prietenos”

CETĂŢENI DE ONOARE

Petre Gheorghe BÂRLEA


Eugeniu Coşeriu în vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti

SINTEZE

Stelian DUMISTRĂCEL


„Graiul pâinii” în lumina „lingvisticii integrale” coşeriene

RESTITUIRI

Vlad POHILĂ


Se auzea cîndva la Chişinău un Cuvînt Moldovenesc...

ÎNSEMNE ALE CONŞTIINŢEI NAŢIONALE

Ion CIOCANU


Ctitori şi ocrotitori ai limbii strămoşeşti

Anatol EREMIA


Schimbarea la faţă a capitalei prin toponimie

Nicolae DABIJA


Aleea Clasicilor

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Iraida CONDREA


Studia linguistica in honorem Prof. Valeriu Rusu

Iraida CONDREA


Radiografie la zi a românei vorbite pe malurile Prutului

FUZIUNE ŞI REDIMENSIONARE

Ana BANTOŞ


Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalitate. Chişinăul literar (2)

TRECUTUL PREZENT

Ion STICI


„Sînt bucuros că am făcut acest lung drum de acasă – acasă!”

Liviu DAMIAN


Elegie pentru soţul necuvintelor

Serafim BELICOV


Dumnezeu îşi ia legendele acasă

FASCINAŢIA CUVÂNTULUI TIPĂRIT

Vlad POHILĂ

Lidia KULIKOVSKI


Un veritabil templu al cărţii: Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Ana BANTOŞ


Promisiunea şi fapta

Gheorghe PRINI


Activitatea editorială ca o şansă pentru un viitor mai civilizat

INTERFERENŢE SPIRITUALE

Valentin CIUCĂ


Puntea suspinelor

Emilia GHEŢU


Zilele culturii cehe la Chişinău

Libuše VALENTOVÁ


Limba şi literatura română în Cehia

Jiři NAŠINEC


Literatura română în traduceri cehe, după al doilea război mondial

Vlad POHILĂ


Patru secole de literatură română văzute de la Praga (şi, parţial, de la Chişinău)

Angela SOLTAN


Simbol al solidarităţii culturale dintre latini

Un réseau culturel international

CETĂŢENI DE ONOARE

Efim JOSANU


Veritabil animator al mişcării olimpice

PERMANENŢE

Mihai URSU


Un centru muzeal de peste un secol

REMEMBER

Iurie COLESNIC


Cimitirul Central Ortodox la un pas de a deveni Panteon...

Petru ŢARANU


Paştele Blajinilor

ORAŞUL MEU, AL TĂU, AL TUTUROR

Nicolae ROIBU


Cum a apărut Imnul municipiului Chişinău