REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4, anul XXXI, 2021


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Eugeniu Coşeriu şi cartea noastră de identitate

COȘERIU – 100

Grigore VIERU


Două neîmplinite dorinţe ale lui Eugeniu Coşeriu

Eugeniu COŞERIU


Despre aşa-zisa „limbă moldovenească”

Anatol MORARU


Eugeniu Coşeriu – omul care a învins Istoria

Ioan-Aurel POP


„Latina este matricea italienei, românei, francezei și spaniolei”

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Câteva observații privind articularea relațiilor semnice evocative în textele pluri-semiotice

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (V)

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 18 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (VII)

HERMENEUTICĂ ȘI INTERPRETARE

Cristinel MUNTEANU


Eugeniu Coșeriu și deontologia activității hermeneutice. O notă lămuritoare

Eugeniu COŞERIU


Saussure al meu*

Eugeniu COŞERIU


Pagliaro „al meu”*

Eugeniu COŞERIU


Estetica lui Blaga în perspectivă europeană*

Eugeniu COŞERIU


„Interpretarea are loc întotdeauna într-un anume cadru şi priveşte întotdeauna un obiect”*

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Neliniști ale cititorilor lui Coșeriu?

EVENIMENT

Floarea VÎRBAN


Congresul Internațional Coșeriu la a VIII-a ediție

EVOCĂRI

Cristina BLEORȚU


Interviuri despre Eugeniu Coșeriu cu ocazia centenarului

Luminița FASSEL


„L-am cunoscut personal pe Coșeriu...”

Lucia CIFOR


Eugeniu Coșeriu: un profesor providențial

Sanda-Maria ARDELEANU


Eugeniu Coșeriu „mi-a marcat existența”

Iurie BOJONCĂ


Eugeniu Coșeriu: un continent spiritual

RESTITUTIO

Mircea COLOŞENCO


Mircea Popescu – vector al diasporei române

Mircea POPESCU


„Lecţiile” italiene ale domnului Coşeriu

INEDIT

Tatiana ROTARU


„În știință nu căutăm afirmarea noastră personală, ci întotdeauna numai adevărul obiectiv al lucrurilor de care ne ocupăm”

EVOCĂRI

Stelian DUMISTRĂCEL


A fost printre noi, am fost împreună...

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Lilia TRINCĂ


Eugeniu Coșeriu: vocația universalității

Ioan S. CÂRÂC


Cristinel Munteanu şi lingvistica integrală coşeriană

Crâmpeie din viața și activitatea lui Eugeniu Coșeriu

Eugeniu Coşeriu în paginile revistei „Limba Română”

SINTEZE

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (VI)

CRITICĂ. ESEU

Mina-Maria RUSU


Poezia – o expresie esențializată a filantropiei

ABIA PRIN CUVÂNT

Laurențiu BĂDICIOIU


Parodia, o caricatură a literaturii

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Republica Moldova – treizeci de ani de independență controversată

Constantin ŞCHIOPU


Despre noi și despre destinul limbii române în cei 30 de ani de independență

ANATOL EREMIA – 90

Lilia STEGĂRESCU


Anatol Eremia – o viață la straja patrimoniului lingvistic național

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre negustorizarea lumii în care trăim

Inna NEGRESCU-BABUȘ


Spre o identitate culturală relațională

DESTINE BASARABENE

Iraida CONDREA


Traseul sinuos al limbii române parcurs de un consătean al marelui Eugeniu Coșeriu, neuitatul profesor Gheorghe Dodiță

Liviu BELÂI


„Măi băiete, ce-a spus Eminescu?... Și punctum!

Tudor ȚOPA


Proiectele „cosmice” ale inginerului basarabean

LEXICOGRAFIE

Alexandru M. TĂNASE


Terminologie bancară mai veche și mai nouă

DIALOGUL ARTELOR

Eleonora SÂTNIC


Arta produce miracolul numai dacă este împărtășită