REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XXIV, 2014


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Limba Română, test la democraţie şi adevăr

Alex. ŞTEFĂNESCU


La nouăzeci de ani începe viaţa...

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Hotărâre privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Opinie separată

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


Omonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel (cu o reconsiderare a unei interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica)

Alexandra GHERASIM


Dimensiuni sociale ale faptelor de limbă în discursul literar

ITINERAR LEXICAL

Ioan MILICĂ


Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (I)

Anatol EREMIA


Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râuri

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Parabola ca adevăr sacru

Adrian Dinu RACHIERU


Utopia romanului (I)

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Amor intellectualis, o fenomenologie a spiritului1

Ana BANTOŞ


Vasile Levițchi: Zborul căderii sporește uimit

Doina DRĂGUŢ


Traiectoria lui G. Călinescu

Diana VRABIE


„Ghimpele neamului Löwy” în Scrisoare către tată

EMINESCIANA

Theodor CODREANU


Mihai sau Mihail Eminescu?

RECITIREA CLASICILOR

Maria ABRAMCIUC


O probă de scris dezinvolt: jurnalul Soveja de Alecu Russo

POESIS

Otilia MONTANO


Lansarea antologiei de poezie În casa fulgerului de Theodor Damian

Theodor DAMIAN


Un înger literar botezând universul

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Perspective de receptare a liricii lui Grigore Vieru

Marcela VÂLCU


Articolul ca mijloc de realizare a categoriei determinării

UN GÂND PENTRU CEI TINERI

Doina ARPENTI


Internetul şi memoria unei generaţii

Umberto ECO


„Caro nipote, studia a memoria”

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Iraida CONDREA


Model de investigaţie sociolingvistică

Lica MOVILĂ


O carte se simte bine atunci când e citită

Veronica POSTOLACHI


Forţa tămăduitoare a amintirii

DIALOGUL ARTELOR

Adrian-Silvan IONESCU


„Grafica românească 2013” la Chişinău

Noi mijloace de expresie plastică (pagini color)

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Patru mari bătălii de pe Prut

Dinu POŞTARENCU


Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (I)

Dorin CIMPOEŞU


Relaţiile româno-române în timpul celei de-a doua guvernări de centru – dreapta: revenirea la normalitate

ABONAMENTE

Citiţi revista noastră şi în 2014