REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-9, anul XVII, 2007


ARGUMENT

Grigore VIERU


Limba Română – oaste naţională

REMEMBER

Vlad POHILĂ


Perpetua venire a lui Nichita Stănescu la noi

Nichita STĂNESCU


Nimic nu este altceva

CRITICĂ. ESEU

Constantin CIOPRAGA


Arcadie Suceveanu – între tradiţie şi modernitate

Constantin CIOPRAGA


Aura Christi. Introspecţie şi aventură imaginară

Iulian BOLDEA


Romantism şi simbolism în poezia lui Alexandru Macedonski

Dorina BALMUŞ


Poetica rupturii la Eminescu şi Stănescu

Diana VRABIE


Ofensiva autenticităţii

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Conceptul de curent literar

Mihaela SECRIERU


Didactica oralului

Sergiu PAVLICENCU


Literatura universală în învăţământul liceal

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Iraida CONDREA


Valori stilistice ale formelor diminutivale

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Mutaţii semantice în cadrul îmbinărilor sinestezice din limbajul poetic

ANIVERSĂRI

Silviu Berejan – 80

Alexandru BANTOŞ


Omul potrivit la locul şi la timpul potrivit

Stelian Dumistrăcel – 70

Stelian DUMISTRĂCEL


„Cercetarea lingvistică îi poate favoriza cititorului lecturi de conştientizare, pe diferite planuri, a însăşi condiţiei umane”

Stelian DUMISTRĂCEL


Însemnări din perspectiva deontică a limbajului: aplicaţii pe discursul public

Mircea CIUBOTARU


Portret aniversar

Vasile D. ŢÂRA


O remarcabilă şi distinctă personalitate a lingvisticii româneşti

Eugen BELTECHI


Unul din cei mai avizaţi specialişti în problematica dialectologiei

Cristinel MUNTEANU


Un veritabil tratat de lingvistică a textului

Dan S. STOICA


„Défense et illustration”

Rodica ZAFIU


Interpretarea limbajului jurnalistic

DIALOGUL ARTELOR

Constantin I. CIOBANU


Un plastician total străin artei angajate...

Mihai Ştefan POIATĂ


O ipoteză comparatistă: „Poiana...” lui Bergman şi „Poienile...” lui Loteanu

POESIS

Alexandru LUNGU


Între cărţi

Viorica-Ela CARAMAN


Evaziunea în originar prin contragere sau creaţia „inversă”

COŞERIANA

Lucian LAZĂR


Limbaj şi semnificaţie: distincţia „semantic vs. real” în lingvistica integrală (II)

Vladimir ZAGAEVSCHI


Un nou volum despre fenomenele limbii în mişcare

Eugenia BOJOGA


O excelentă monografie despre receptarea operei lui E. Coşeriu în Japonia

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Giovanni PAPINI


Cel mai mare scriitor

ITINERAR LEXICAL

Andrei CRIJANOVSCHI


Dicţionar al elementelor latine ereditare din limbile romanice (română, italiană, franceză, spaniolă, portugheză)

George RUSNAC


Câmpul etemic drac în limba română (I)

Aliona DOSCA


Procedee de formare a termenilor juridici (o abordare contrastivă în baza materialului german şi românesc)

Substantivul ca mijloc de exprimare a diatezei în limba engleză

DIN SERTAR

Vladimir BEŞLEAGĂ


Proiect

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Mihai CIMPOI


O sinteză literară documentară: Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia (1812-2006)

Carletta Elena BREBU


Meandrele jurnalului

George BRAŞOVEANU


Anatol Eremia. Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geografici