REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXV, 2015


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Un sfert de veac împreună

COLOCVIILE REVISTEI „LIMBA ROMÂNĂ”

Corina FUSU


În spiritul dreptăţii şi al iubirii

Angel TÎLVĂR


Limba română, ca o duminică

Vasile ŞALARU


La ceas aniversar, revistei „Limba Română”

Nicolae MĂTCAŞ


Scrisoare deschisă

Solomon MARCUS


Limba română şi şcoala – la Bucureşti şi la Chişinău

Ana BANTOŞ


Dimensiunea culturală a limbii române în şcoală şi societate

Mina-Maria RUSU


Limba română între aproape şi departe

Georgel RUSU


Comunicarea, o cheie sine qua non a piramidei lui Maslow

Ion I. IONESCU


Despre români, migrație, apatie, amenințări comune care ne pot uni, încredere și speranța unor soluții

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – XXV

Alexandru BANTOŞ

Diana VRABIE


Revista „Limba Română” – în serviciul şcolii şi al culturii naţionale

Nicolae MĂTCAŞ


25 de ani de luptă și rezistență

Dorin CIMPOEŞU


Aspecte ale istoriei naţionale în revista „Limba Română”

Viorica GOCOREAN


Revista „Limba Română”: contribuţii la un profil de formator

PRESA DESPRE NOI

Dumitru IRIMIA


O revistă „Limba Română” la Chişinău

Ion CIOCANU


Limba, literatura, bacalaureatul

Ioan MILICĂ


Exercițiul demnității

Ioana REVNIC


Trebuie apărată limba română?

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Mircea Eliade – ideologie şi cultură

Iulian BOLDEA


Între extreme. Generaţia ’27

Anatol MORARU


Reprezentări ale războiului în literatura română din Basarabia

Theodor CODREANU


Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (III)

Adrian Dinu RACHIERU


„Ucenicul” George Bălăiţă

Ion PACHIA-TATOMIRESCU


Rugăciune către Sfântul Duşman Universal

Lina CODREANU


Textele de escortă pentru Istoria ieroglifică şi Ţiganiada (II)

POESIS

Efim TARLAPAN


Efim TARLAPAN, provocat de Ion DIVIZA

Dobroslaw MARCINEK


cronomorfism

GRAMATICĂ

Carolina POPUŞOI


Calcuri morfematice nerecomandate în limba română din Basarabia

Cristina CORLA (HANŢ)


Grupul prepozițional în limba română. Trăsături distincte

ITINERAR LEXICAL

Gheorghe CHIVU


Numele dracilor în traducerea românească a Divinei Comedii

INTERFERENŢE

Dan Octavian CEPRAGA


Înstrăinare şi autotraducere: câteva observaţii despre exilul lingvistic al lui Paul Celan

Silvia MAZNIC


Omonimia latină. Consideraţii

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Cristinel MUNTEANU


Despre importanţa tradiţiilor discursive

Cristinel MUNTEANU


Discursul publicitar din perspectiva lingvisticii integrale

Vasile MALANEŢCHI


Note pe marginea unui proiect editorial*

Doina GRECU


Prutul, un hotar geopolitic care desparte neamul românesc

Republica Moldova – criza regimului parlamentar democratic

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Un cadru de inteligibilitate al comunităţilor

DIALOGUL ARTELOR

Victoria ROCACIUC


Pictura în ulei şi maturitatea concepţiei clasice

Florentin LEANCĂ


Florentin Leancă şi rafinamentul compoziţional (pagini color)

RECITIREA CLASICILOR

Diana VRABIE


Iaşiul ca spaţiu al reprezentărilor în proza paşoptiştilor

RESTITUTIO

Dumitru IRIMIA


A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii române

ANIVERSĂRI. NICOLAE LABIŞ – 80

Mircea COLOŞENCO


Ciclul curajului – un poem iniţiatic de Nicolae Labiş

LECŢIILE ISTORIEI

Anatol PETRENCU


Locul de unde a pornit Gulagul

EVENIMENT

Doina CERNICA


Umbra lui Silvestru la Dragomirna

DESTINE

Pamfil BILŢIU


Iuliu Pop sau fotografia ca artă şi document