REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-8, anul XIV, 2004


LEGISLAŢIA LINGVISTICĂ – 15 ANI DE LA ADOPTARE

Chestionar. Legislaţia lingvistică – 15 ani de la adoptare

Ion BORŞEVICI


Denumirea corectă a limbii noastre a fost votată în Parlament în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Mircea SNEGUR


Avem nevoie de o „agresivitate” mai pronunţată a ştiinţei filologice

Mihai CIMPOI


Limba rosteşte fiinţa unui popor şi îi dă certitudinea că există ca făuritor de istorie

Silviu BEREJAN


Cauzele ostilităţii faţă de limba română în societatea moldovenească actuală

Nicolae CORLĂTEANU


Încercările de a crea o „nouă” limbă romanică diferită de cea română nu vor da nici un rezultat

Anatol CIOBANU


Nici un stat cu adevărat suveran nu e predispus să permită unei etnii minoritare să-şi declare limba sa drept limbă de comunicare interetnică

Ion EŢCU


Trebuie să însuşim experienţa statelor dezvoltate în soluţionarea problemelor sociolingvistice

Mihail Gh. CIBOTARU


Vinoveţii dramei prin care trece biata noastră Limbă suntem noi

Victoria TROFIMOV


Să impunem respect pentru limba şi cultura naţională

Gheorghe NEGRU


Poate oare un concept care a fost şi este expresia teoretică a intereselor expansioniste ruseşti să întărească statul Republica Moldova?

Ion MELNICIUC


Fiecare vorbitor de limbă română trebuie să devină cetate

Teodor COTELNIC


E necesar ca statul să promoveze o politică lingvistică clară, bazată pe investigaţii ştiinţifice (nu pe minciuni)

Albina DUMBRĂVEANU

Eugenia CHIOSA


Sîntem datori să ne apărăm propria identitate

Ion BURUIANĂ


Limba română trebuie să fie pusă în drepturile ei fireşti

Petru BUTUC


Limba română este singura limbă de la noi cu dreptul de a fi limbă de stat

Claudia SLUTU-GRAMA

Dumitru C. GRAMA


Este necesară protejarea limbii şi culturii noastre naţionale

Ion ŢURCANU


E contraproductiv să credem că sîntem condamnaţi pe vecie

Victor GREBENŞCICOV


Moldovenismul primitiv a pornit iarăşi în ofensivă

Zinaida TĂRÂŢĂ


Actualmente, însuşirea şi funcţionarea limbii de stat este lipsită de suport motivaţional

Ion HADÂRCĂ


Dacă şansa moare prima

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Iraida CONDREA


Scurt şi clar

Zinaida TĂRÂŢĂ


Conotaţii contextuale ale abrevierilor

Ion CIOCANU


Simptomele

Ion CIOCANU


A vorbi sănătos limba mamei...

Eugenia CHIOSA

Ecaterina PĂUN

Ion CIOCANU


Cuvinte şi expresii uzuale pentru conducătorii de troleibuze, autobuze etc., taxatori / taxatoare

ÎNTRE CORECT ŞI ERONAT

Alexei AXAN


Dicţionar de forme dificile (III)

LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

Stelian DUMISTRĂCEL


Mariajuri de ocazie

LA CASA LIMBII ROMÂNE

Iulia IORDĂCHESCU


Frumoasă-i limba ţării mele

ROMÂNA PENTRU ALOLINGVI

Alexei AXAN


Vreau să vorbesc româneşte!

ANALIZE ŞI SINTEZE

Grigore CANŢÂRU


Mişcările literare avangardiste

Mihai HANGANU


Aspecte tipologice ale evoluţiei literaturii moderne

Elena PRUS


Personajul secolului al XIX-lea între mitologia eroismului şi non-eroismul vieţii moderne

Diana VRABIE


Mihail Sebastian sau despre tentaţia autenticităţii

PERMANENŢA CLASICILOR

Panait Istrati (10 august 1884 – 16 aprilie 1935)

Panait ISTRATI


Omul care nu aderă la nimic

Alexandru Osvald Teodoreanu (Păstorel) (30 iulie 1894 – 14 martie 1964)

Alexandru Osvald TEODOREANU (Păstorel)


Evoluţii

PROFIL. ION HADÂRCĂ – 55

Mihai CIMPOI


Cele patru vânturi stilistice ale lui Ion Hadârcă

Dan MĂNUCĂ


Ecoul timpului probabil

Ion HADÂRCĂ


Antena parabolică (fraze, parabole, păreri)

APĂRĂTOR AL PATRIEI ŞI AL CREDINŢEI

Ion HADÂRCĂ


Zimbrului din stema Putnei

Ion HADÂRCĂ


Ştefan, în veacul vecilor

Marius PORUMB


Ştefan cel Mare şi Transilvania*

Valeriu NAZAR


...laudă lui Ştefan cel Mare

Andrei EŞANU

Valentina EŞANU


Doamne şi domniţe în viaţa lui Ştefan cel Mare

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Elena TROHIN


Analiza conversaţiei – un melange disciplinar (Perspective teoretice asupra analizei conversaţiei)

Laura BOTNARCIUC


Comunicarea interpersonală

Angela COŞCIUG


Parametrii coezivi ai discursului

INTERFERENŢE

Angela GRĂDINARU


Note privind problema atracţiei paronimice în limba franceză

Ludmila ZBANŢ


Câteva reflecţii privind intensificarea calităţii în limbile română şi franceză

DIMENSIUNI ALE EXISTENŢEI

Ion ŢURCANU


Perspectiva istorică în viziunea lui Cioran

ŞTIINŢĂ ŞI FILOZOFIE

Albert EINSTEIN


Limbajul comun al ştiinţei

ARS POETICA

Ana BANTOŞ


Solitudine şi răzvrătire

Clara MĂRGINEANU


C’un trandafir galben

PAGINI DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Jorge Luis BORGES


Dialog pe marginea unui dialog

LABORATOR DE CREAŢIE

Silviu BĂCĂUANU-NEAMŢ

Leo BUTNARU


Leo Butnaru: „Refuz subterfugiul concluziilor. Viaţa şi creaţia sunt fenomene mereu deschise”

POESIS

Leo BUTNARU


Dintâia rană

ANIVERSĂRI. VASILE PAVEL – 70

Ion GUŢU


Stimate domnule profesor Vasile Pavel!

Vladimir ZAGAEVSCHI


Dialectologul Vasile Pavel la ceas aniversar

Aliona ZGARDAN


Onomasiologia – un domeniu al preocupărilor ştiinţifice ale profesorului Vasile Pavel

Arcadie SUCEVEANU


Admir la domnul profesor demnitatea de român

Paul LĂZĂRESCU


Nasc şi în Proboteşti oameni

Alexandru BANTOŞ

Vasile PAVEL


Limba română este scutul de nădejde în izbânda Dreptăţii, în apărarea fiinţei noastre naţionale

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Iraida CONDREA


Limba română: o privire din Germania

Viorica POPA


Pro–Didactica limbii române

Nicolae RUSU


Sindromul conştiinţei sfâşiate

Mihai CIMPOI


Eminescu şi Ştefan cel Mare într-o cronică a serbărilor de la Putna

Vitalie RĂILEANU


Denotaţia celor zece cópii din Salvaţi Bostonul de Dumitru Crudu

Ion SANDU


Opera lui Dimitrie Cantemir în cultura europeană: Descriptio Moldaviae

IN MEMORIAM

Mioara Avram (1932-2004)

Magdalena POPESCU-MARIN


O eminentă gramaticiană

Mioara AVRAM


Limba română în Republica Moldova

REVISTA PRESEI CULTURALE

Convorbiri literare. Dacia literară. Semn. Atelier. Lumina lină. Lumea