REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XVIII, 2008


AUTOGRAF

Arcadie SUCEVEANU


Despre limba română

Arcadie SUCEVEANU


Mioriţa

PRO DIDACTICA

Roxana Antoinette VORNIC


Studiul literaturii şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale

Constantin ŞCHIOPU


Compoziţiile şcolare: paralela şi sinteza

IUVENTUS

Tatiana CURMEI-FISTICANU


O frumoasă tradiţie academică

Cristina COJOCARI


Semiotica şi pragmatica salutului

Uliana GĂINĂ


Simboluri verbale şi nonverbale în discursul politic actual

Victoria LAZARI


Titlul – carte de vizită a textului

Aurelia MIŢCO


Modalităţi de elaborare a textului

ANIVERSĂRI. DAN MĂNUCĂ – 70

Dan MĂNUCĂ


„O valoare artistică poate fi comparată cu un poliedru”

Ioan HOLBAN


Dan Mănucă în contra poncifelor din istoria literaturii

Mircea ANGHELESCU


Spirit neliniştit şi curios

Alexandru RUJA


Hermeneut în lumea clasicilor

Constantin CIOPRAGA


Exeget exemplar

Mihai CIMPOI


Fenomenologia „adevăratului” junimism

Diana VRABIE


Virtuţile unui spirit consecvent

Viorica-Ela CARAMAN


Claritate şi exhaustivitate în restituirea procesului literar

Dan MĂNUCĂ


Structuri narative în Amintiri din copilărie (fragment)

POESIS

Arcadie SUCEVEANU


Suceveni

ITINERAR LEXICAL

Daiana FELECAN


Nume noi pentru năravuri vechi

George RUSNAC


Originea românescului teafăr (I)

Vasile BAHNARU


Consideraţii privind tipologia dicţionarelor

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Ion URUŞCIUC


Natura semiotico-gramaticală a limbajului virtual scris al SMS-urilor

Cristina ZBANŢ


Aspecte ale paratextualităţii în traducere

CRITICĂ. ESEU

Alina BUZATU


Narativul poetic. Studiu de caz: Zenobia de Gellu Naum

Diana VRABIE


Mircea Eliade sau contradicţiile unui spirit

Dina COJOCARU


Valorificări ale mitului grecesc în poezia lui Ştefan Augustin Doinaş

Inga CIOBANU


Gabriela Melinescu în dialog cu alteritatea (II)

MARI FILOLOGI ROMÂNI

Vladimir ZAGAEVSCHI


Sextil Puşcariu, profesor ilustru şi lingvist român de vocaţie europeană (60 de ani de la trecerea în nefiinţă)

DIALOGUL ARTELOR

Leonardo GUŢU


Baştina – axă identitară

IN MEMORIAM

Iraida CONDREA


Lingvistul şi omul George Pruteanu

George PRUTEANU


Intelectualul şi politica

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Cristinel MUNTEANU


Rudolf Windisch – Ad maiorem linguae nostrae gloriam

Ion HADÂRCĂ


Gheorghe Marin – translatorul memoriei

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Omul care nu voia să moară (poveste japoneză)