Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galina ANIȚOI

Galina ANIȚOI

Critic şi istoric literar. Doctor în filologie, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior la Sectorul de teorie şi metodologie literară al Institutului de Filologie al AŞM. Autoarea monografiei Inadaptatul în proza românească interbelică (Chişinău: Elan Poligraf, 2007). Semnează articole de istorie şi teorie literară, printre care: Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie, Stadiul oglindă (miror) şi geneza identităţii fiinţei umane, Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză şi literatură etc. Colaborează la revistele „Metaliteratură”, „Literatura şi arta”, „Philologia” ş. a.

TEXTE PUBLICATE