Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natalia STRATAN

Natalia STRATAN

N. S. – dr., conf. interimar, Catedra limbă și literatură română, Universitatea de Stat din Tiraspol. Direcții de cercetare: morfosintaxă, cultivarea limbii, fonetică, lexicologie, ortografia și punctuația limbii române. Cărți publicate: Limba română contemporană. Fonetica. Lexicologia, 2016 (suport de curs); Dinamica vocabularului limbii române, 2016 (suport de curs). Participantă la conferințe naționale și internaționale.

TEXTE PUBLICATE