Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Petru BUTUC

Petru BUTUC

Prof. univ., dr. conf., Catedra de limba română și filologie clasică a UPS „Ion Creangă” din Chișinău. Autorul monografiilor Predicatul angrenat în limba română (2007) și Studii de gramatică și istorie a limbii române literare (2012). Domenii de cercetare: gramatica limbii române, sociolingvistică și istorie a limbii române literare.