Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe NEGRU

dr., conf. univ. (1998, 2000), şef secţie Istorie Modernă la Institutul de Istorie al AŞM (2012 - prezent). Redactor (1998) şi redactor şef al revistei de istorie şi cultură „Destin Românesc” (2006-prezent). Autor al mai multor lucrări, inclusiv: Politica etnolingvistică în R.S.S. Moldovenească, 1940-1991 (2000); Presa de limbă română din Basarabia şi Regatul României sub impactul cenzurii ţariste. Documente din arhivele de la Moscova, Sankt Petersburg, Chişinău, Bucureşti (2008); Ioan Pelivan. Deşteptarea naţională. Corespondenţă. Memorii, 1900-1918 (2009); PCM şi naţionalismul, 1965-1989 (2010, în colab.); Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia (2011, în colab.); ,,Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol.1 (1965-1975) (2013, în colab.); vol 2 (1976-1989) (2016, în colab.) etc.