Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru ARSENI

Alexandru ARSENI

Avocat, doctor habilitat, conferențiar universitar la Facultatea de Drept, USM. Deputat în Parlament. Printre lucrările semnate: Drept constituțional și instituții politice, 1997; Drept constituțional și instituții politice. Tratat, vol. 1
– 2005, vol. 2 – 2014, 2019; Jurisdicția constituțională a Republicii Moldova, 2000; Cetățenia – o nouă viziune și reglementare europeană, 2002; Suveranitatea națională de la construcție teoretică la realizare practică, 2013; Legitimitatea puterii de stat – Principiu edificator al statului de drept și democratic contemporan: Argumentare științifică și confirmare practică, 2014. Deținător al medaliei „Meritul Civic”, al Ordinului de Onoare și al Ordinului Republicii.