Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vasile CUJBĂ

Vasile CUJBĂ

Conf. univ. dr. Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, U.S.M. Domenii de cercetare: ştiinţa politică, teoria partidelor, analiza politicilor şi simbolica politică. Autor a peste 80 de publicaţii ştiinţifice şi metodice.

TEXTE PUBLICATE