Hotărâre cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940


În ultimul timp, în mass-media din Republica Moldova se discută în contradictoriu semnificaţia istorică a datei de 28 iunie 1940. Drept răspuns la numeroasele solicitări privind aprecierea de pe poziţiile ştiinţei istorice a acestei date, Academia de Ştiinţe, ca cel mai înalt for ştiinţific din Republica Moldova, consideră drept o datorie a sa să ia atitudine şi să aducă la cunoştinţa opiniei publice aprecierile comunităţii academice.
În urma audierii materialelor Comisiei de experţi în istorie, în frunte cu academicianul Andrei Eşanu, privind semnificaţia datei de 28 iunie 1940, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1.Actul din 28 iunie 1940 este o consecinţă directă a înţelegerilor secrete sovieto-germane din 23 august 1939 privind partajul „sferelor de interese” în Estul Europei, condamnate prin Hotărârea Congresului al doilea al deputaţilor poporului din U.R.S.S., din 24 decembrie 1989, Hotărârea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova „Cu privire la Avizul comisiei Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune” şi a „Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord” (nr. 149-XII din 23 iunie 1990). Aceste aprecieri au fost reconfirmate în Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991;
2.Documentele de arhivă, cercetările istoricilor din Republica Moldova şi de peste hotare demonstrează că anexarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei la 28 iunie 1940 a fost concepută şi realizată de comandamentul politic şi militar stalinist ca o operaţiune militară de ocupare a acestor teritorii. Acesta este adevărul istoric care trebuie asumat fără ură şi părtinire, ca bază pentru o reconciliere civică profundă şi durabilă.
3.Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei consideră că această apreciere a datei de 28 iunie 1940 în termenii adevărului istoric nu poate fi utilizată în scopul dezbinării şi confruntării societăţii noastre, precum şi ca pretext pentru tensionarea relaţiilor Republicii Moldova cu Federaţia Rusă şi condamnă orice tentativă de speculare a adevărului istoric.
4.Comunitatea academică, având în vedere complexitatea problemelor cu care se confruntă societatea noastră, este de părerea că, fără asumarea plenară a adevărului istoric, este imposibilă edificarea unei societăţi europene moderne.
 
Academician Gheorghe DUCA,
preşedinte al A.Ş.M.,
Ion GUCEAC,
secretar ştiinţific general al A.Ş.M., doctor habilitat
 
Chişinău, 7 iulie 2010