Scurtă bibliografie privind raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa la 28 iunie 1940


1. Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 565-599.
2. Ioan Scurtu, Constantin Hlihor. Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1992. – 191 p.
3. Idem. Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994. – 225 p.
4. Ion Şişcanu. Raptul Basarabiei. 1940, Chişinău, Edutura Ago-Dacia, 1993.
5. Idem. Uniunea Sovietică – România, 1940. Tratative în cadrul comisiilor mixte, Chişinău, Editura ARC, 1995, p. 106-262.
6. Idem. Basarabia în contextul relaţiilor sovieto-române. 1940, Chişinău, Editura Civitas, 2007. – 336 p.
7. Alexandru Duţu, Maria Ignat. 1940. Drama României. Rapt şi umilinţă, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2000. – 314 p.
8. Keith Hitchins. România. 1866-1947, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 431 şi urm.
9. Anatol Petrencu. Basarabia în al Doilea Război Mondial. 1940-1944, Chişinău, Editura Lyceum, 1997. – 346 p.
10. Idem. România şi Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mondial, Chişinău, Editura Epigraf, 1999. – 176 p.
11. Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu. Istoria românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, 1999.
12. Constantin Stan. Drama românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, Buzău, 2006.
13. Florin Constantiniu. Între Hitler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, 1991. – 136 p.