Promotor al fiinţei şi unităţii românilor


„Teatrul este examenul unui neam, al unei naţiuni, un indiciu al maturităţii sale artistice şi spirituale”, scria acum un an eminentul om de cultură şi cel mai de seamă regizor al Basarabiei Ion Ungureanu, personalitatea care şi-a sacrificat întreaga viaţă şi toate energiile unui suflet locuit de idealurile cele mai înalte pentru a scoate din magma adâncă a civilizaţiei româneşti prospeţimea, vigoarea şi nobleţea moştenită de la strămoşi, redându-le scenic întru reechilibrarea, reîntregirea şi creşterea noastră spirituală firească. Neobositul luptător pentru promovarea fiinţei şi unităţii românilor, în ipostaza, mai întâi, de talentat actor, regizor de valoare, fondator şi susţinător al instituţiilor teatrale, profesor, dar şi de deputat în primul Parlament al Republicii Moldova şi de Ministru al Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova, de vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Române de la Bucureşti etc., se remarcă, astfel, prin nepreţuita contribuţie la „maturizarea artistică şi spirituală” a neamului său.
Cu ocazia împlinirii a şaptezeci şi cinci de ani în care maestrul Ion Ungureanu a reuşit să redea şi contururi de foc visului secular de reunire a românilor prin statornicirea simbolurilor naţionale – sanctificarea figurii istorice a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, reamplasarea în Chişinău la loc de onoare a monumentului strălucitului voievod, precum şi continuarea Aleii Scriitorilor Clasici Români (prin busturile lui Al. Mateevici, C. Stere, L. Blaga), inaugurarea în capitala Republicii Moldova a monumentului Lupoaicei, reanimarea spiritului naţional în instituţiile de cultură de la sate şi oraşe, dotarea bibliotecilor cu fonduri importante de carte românească etc. –, colegiul de redacţie a revistei „Limba Română”, al cărei membru este încă de la fondarea publicaţiei, 1991, consiliul director al Casei Limbii Române „Nichita Stănescu” îi adresează felicitări cordiale şi îşi exprimă adânca recunoştinţă pentru implicarea plenară în viaţa culturală a Basarabiei, implicit a instituţiilor noastre, urându-i ani lungi şi luminoşi, căldura dragostei celor apropiaţi şi sănătate trainică.
Dumnezeu să vă aibă în pază şi să vă călăuzească paşii demni prin această lume!
La mulţi ani, maestre Ion Ungureanu!
 
RevistaLimba Română”,
Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”
 
 
Un grupaj amplu de texte care ilustrează itinerarul afirmării artistice şi culturale a actorului, regizorului şi omului de stat Ion Ungureanu a fost publicat în numărul 7-8 (p. 81-124) din 2009 al revistei noastre cu prilejul acordării titlului de doctor honoris causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.