Repere biobibliografice


Născut la 1 ianuarie 1939 în comuna Bahmutea, judeţul Tighina, Basarabia (actualmente Republica Moldova). Studii medii: Liceul Naţional „Mihail Sadoveanu” (actualmente Colegiul Naţional). A absolvit Facultatea de Medicină Generală din Iaşi, în 1963. A fost medic în comuna Dolhasca (judeţul Suceava), 1963-1975. 1975-1983, fără serviciu. Corector cu jumătate de normă la „Convorbiri literare”, 1983-1989. Redactor şef-adjunct, redactor la „Convorbiri literare”, 1990-1996.
Debut în presă, „Luceafărul”, decembrie 1967. Debut editorial, 1970.
Volume: Versuri, Editura Albatros, 1970; Detectivul Arthur, Editura Cartea Românească, 1970; Julien Ospitalierul, Editura Cartea Românească, 1974; Cântece naive, Editura Cartea Românească, 1976; Adio, Robinson Crusoe, Editura Cartea Românească, 1978; Dulapul îndrăgostit, Editura Cartea Românească, 1980; Ruina unui samovar, Editura Cartea Românească, 1983; Dintr-o scorbură de morcov, Editura Nemira, 1998; Poeme alese (1959-1998), Editura Aula, 2003; Opera poetică, vol. 1-2, Editura Cartier (Chişinău), 2003; Poezie (Cartea-Borcan), Editura Humanitas, 2003; Fluturii din pandişpan, Editura Cronica, 2003; Cerşetorul de cafea (Scrisori către Lucian Raicu), Editura Polirom, 2004; Infernala comedie, Editura Brumar, 2005; Opera poetica, Editura Cartier, 2005 (ediţia a doua revăzută şi mult adăugită, în 3 volume); Submarinul erotic, Editura Cartea Românească, 2005; Commedia dell’Arte, vol. 1, Editura LiterNet, 2005; Commedia dell’Arte, vol. II, Editura LiterNet, 2006; Commedia dell’Arte, vol. III, Editura LiterNet, 2006; Dumnezeu se uită la noi cu binoclul, Editura Polirom, 2006; Cântece de adolescent, Editura Brumar, 2007; Ne logodim cu un inel din iarbă (carte-obiect), Editura EIS ART, Iaşi, 2008; Povestea boiernaşului de ţară şi a fecioarei..., Editura Trei, 2008; Opere I Julien Ospitalierul, Editura Polirom, 2009; Opere II Submarinul erotic, Editura Polirom, 2009; Basmul Prinţesei Repede-Repede, Editura Polirom, 2009 (autori: Emil Brumaru, Veronica D. Niculescu).
Rubrici: Din noiembrie 1992 – decembrie 2009 rubrică săptămânală la „România literară” – „Cerşetorul de cafea”. La „Ziarul de Iaşi”, rubrică săptămânală – „Gulliver”; rubrică la „Plai cu boi”. Rubrici săptămânale la „Suplimentul de cultură” – „Dumnezeu se uită la noi cu binoclul” din 13 noiembrie 2004, „Crepusculul civil de dimineaţă”, în prezent „Diabloguri” (scris împreună cu Veronica D. Niculescu).
Nominalizări: Nominalizare la „România literară” pentru Cartea anului 2003 cu Opera poetică, vol. 1-2, Editura Cartier. Nominalizare la „România literară” pentru cartea anului 2005 cu Opera poetica, vol. 1-3, Editura Cartier. Nominalizare la revista „Cuvântul”, pentru Poezie, 2005. Nominalizare pentru Premiul Uniunii Scriitorilor, Poezie, 2005. Nominalizare Radio România Cultural, pentru Poezie, 2005. Nominalizare pentru Premiul Uniunii Scriitorilor, Poezie, 2007. Nominalizare la revista „Observator Cultural”, pentru Poezie, 2007. Nominalizare la Marele Premiu Prometheus pentru Opera Omnia, 2010.
Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Debut, Versuri, 1970. Premiul Festivalului Mihail Eminescu, ediţia I, 1970, din partea Uniunii Scriitorilor, Versuri. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Poezie, Ruina unui samovar, 1983. Premiul Inspectoratului de Cultură Călăraşi, Dintr-o scorbură de morcov, 1998. Premiul Naţional de Poezie Mihail Eminescu pentru Opera Omnia, 2001. Premiul Opera Omnia, 2003, pentru Opera poetica, vol. 1-2, Republica Moldova. Premiul de excelenţă George Bacovia al revistei „Ateneu”, 2005. Premiul revistei „Flacăra”, pentru literatură, 2005. Premiul pentru Opera Poetică la Colocviile revistei „Transilvania”, 2006.
Cărţi despre: monografia Emil Brumaru de Rodica Ilie, Editura Aula, Colecţia Canon, 2003.
Interviuri: „România literară”, „Ziua literară”, „Dacia literară”, „Observator cultural”, „Dilema veche”, „Timpul”, „Suplimentul de cultură”, „Ziarul de Iaşi”, „Formula As”, „Evenimentul zilei”, „Cotidianul”, „Jurnalul Naţional” etc.
Din 1972 este membru al Uniunii Scriitorilor. Este membru PEN-Club. În 2001 este făcut Cetăţean de onoare al oraşului Botoşani (cu ocazia Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu). Trimis de Ministerul Culturii şi Cultelor, 1998, la Washington şi New York. Este trimis de Ministerul Culturii şi Cultelor, în 2003, la Paris, pentru manifestarea Primăvara Poeţilor (12 martie – 12 aprilie). Este trimis de I.C.R. în Luxemburg (2007), Praga (2008).
Compact Disc, recită Horaţiu Mălăele, 2003.
Blog: www.hobbitul.ro
E.B.