Omnia mea mecum porto


1. Lexicologia. Culegere de exerciţii, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1972, 100 p.
2. Mijloace lexico-gramaticale de exprimare a superlativului în limba moldovenească, U.S.M., 1975, 26 p.
3. Lucrări de control la lexicologie, U.S.M., 1977, 59 p.
4. Omonime, omofone, omografe. Material didactic la lexicologie, U.S.M., 1977, 70 p.
5. Mic dicţionar de paronime, Editura Lumina, Chişinău, 1979, 184 p.
6. Superlativul în limba moldovenească, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1981, 172 p.
7. Lumina cuvântului, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău, 1983, 116 p.
8. Practicum la Metodica limbii moldoveneşti, Editura Lumina, Chişinău, 1983, 128 p.
9. Limba moldovenească. Manual pentru cl. a IX-a a şcolii ruse, Editura Lumina, Chişinău, 1985, 128 p.; ed. a II-a, 1987;
10. Limba moldovenească. Manual pentru cl. a X-a a şcolii ruse, Editura Lumina, Chişinău, 1986, 156 p.; ed. a II-a, 1988;
11. Practicum la Lexicologie, Editura Lumina, Chişinău, 1991, 176 p.
12. N. Corlăteanu, I. Melniciuc, Lexicologia, Editura Lumina, Chişinău, 1992, 225 p.
13. M. Purice, Gh. Colţun, I. Melniciuc, Limba casei noastre, Editura Lumina, Chişinău, 1992, 208 p.
14. Limba română în şcolile alolingve (coautor), Editura Lumina, Chişinău, 1994, 203 p.
15. Limba română. Îndrumar metodic, Fundaţia Culturală „Grai şi suflet”, Chişinău, 1996, 60 p.
16. Limba română – cel mai dificil examen la BAC şi admitere, Editura Epigraf, Chişinău, 2001, 144 p.
 
 
* * *
Prelegerile şi seminarele conferenţiarului universitar Ion Melniciuc sunt apreciate foarte înalt de către auditori. Studenţii sunt captivaţi nu numai de erudiţia profesorului, ci şi de modul de exprimare al maestrului. Dispunând de un întins, variat şi adecvat vocabular, de o lăudabilă competenţă lingvistică, de un rafinat simţ al limbii, dl Ion Melniciuc se dovedeşte a fi un neîntrecut maestru în ceea ce latinii numeau ars combinatorica, împerechind lexemele în aşa fel, încât reuşeşte a stoarce din ele un maximum de efect stilistico-expresiv, un evantai de conotaţii de o extraordinară forţă comunicativă.
 
Anatol CIOBANU,
membru corespondent al A.Ş.M.,
doctor habilitat în filologie, profesor universitar
 
Faptul că Ion Melniciuc este un lingvist de prestigiu, dublat în chip fericit de un publicist înzestrat, îşi găseşte confirmarea concretă într-o mulţime de articole, eseuri, interviuri şi crochiuri inserate în paginile ziarelor şi revistelor.
Tratarea corectă a problemelor concrete ale limbii luate în dezbatere, ingeniozitatea discursului lingvistico-publicistic, atitudinea exigentă şi consecventă faţă de adevărul ştiinţific şi istoric referitor la limba noastră, caracterul militant al articolelor, studiilor, interviurilor, eseurilor şi chiar al replicilor formulate cu cele mai diferite ocazii sunt însemne permanente ale creaţiei lui Ion Melniciuc.
 
Ion CIOCANU,
doctor habilitat în filologie,
colaborator ştiinţific
coordonator la Institutul de Filologie al A.Ş.M., scriitor