O revistă a tuturor românilor


Dlui Alexandru Bantoş,
redactor-şef al revistei „Limba Română”, Chişinău
 
Epoca modernă a societăţii româneşti a pus constant în evidenţă rolul deosebit pe care îl au publicaţiile periodice atât în dezbaterea chestiunilor importante privind dezvoltarea societăţii, cât şi în promovarea şi susţinerea culturii în limba naţională.
În rândul acestor publicaţii a intrat, acum două decenii, revista „Limba Română”, publicaţie de ştiinţă şi cultură de aleasă ţinută, elaborată cu talent şi exemplară dăruire, care şi-a propus şi, spre meritul echipei redacţionale, a şi reuşit să fie o revistă a tuturor românilor.
În paginile acestei publicaţii cu nume simbolic au fost găzduite ample, repetate şi elevate discuţii despre statutul limbii oficiale în Republica Moldova, despre unitatea de limbă şi de cultură în spaţiul romanic nord-dunărean. Dezbaterile organizate cu participarea unor distinşi specialişti au pus în evidenţă rolul intelectualului dăruit neamului său, precum şi importanţa cultivării şi promovării limbii naţionale.
La moment aniversar, adresăm felicitări colectivului de redacţie al acestei prestigioase publicaţii pentru susţinerea remarcabilă a limbii române, dorindu-i, totodată, noi şi la fel de frumoase rezultate.