Emblemă a românismului şi a ideilor culturale


Cei douăzeci de ani de apariţie a revistei „Limba Română” se confundă cu perioada luptei românilor basarabeni pentru recâştigarea valorilor naţionale, pentru depăşirea crizei identitare ce ne-a măcinat decenii la rând fiinţa. Misiunea ei a fost şi rămâne una de culturalizare şi conştientizare, de atitudine civică şi intelectuală, de reintegrare a valorilor noastre în circuitul general românesc.
Astfel, ea şi-a configurat un statut special în realitatea din Republica Moldova – cel de tribună a românismului. De două decenii, de la această tribună, sunt promovate adevărurile istorice şi lingvistice privind trecutul şi prezentul acestui fragment de popor desprins cu forţa de matricea sa firească, ideile culturale ale societăţii basarabene în strânsă interdependenţă cu dezideratele europenizării.
Una dintre cele mai prestigioase publicaţii de profil filologic din întreg spaţiul românesc, bine fixată în realitatea lingvistică şi socială din Republica Moldova, revista are o deschidere largă spre problematica lingvistică general românească, dar şi spre alte spaţii şi contexte culturale ale lumii contemporane.
Mesajul revistei se adresează atât inteligenţei şi competenţei, cât şi fondului emotiv-sentimental al cititorilor. Alături de temele cu caracter ştiinţific, în paginile ei sunt mereu prezente şi literatura, arta plastică, viaţa teatrală etc. Acest dialog al artelor ne face mai competitivi cultural în context românesc şi european.
Alături de alte câteva reviste de cultură, „Limba Română” şi-a configurat o ţinută lingvistică şi estetică aleasă, o prestanţă intelectuală remarcabilă. Echipa revistei a reuşit să coaguleze în jurul ei autori de valoare, cu un demers cultural-ştiinţific modern, sincronizat cu mişcările de idei înnoitoare. Textele lor promovează primatul valoric, dezbaterea de idei profesionistă, echilibrată, din care lipsesc extremismele patriotarde, compromisul estetic.
Implicată profund în procesul de renaştere naţională, „Limba Română” este o „revistă-şcoală”, o revistă-cetate, ce confirmă neabătut că în Basarabia limba română se află la ea acasă, că românismul este o realitate vie, neperisabilă.
Adresăm membrilor redacţiei, colaboratorilor ei şi tuturor celor care susţin apariţia revistei urări de sănătate şi inspiraţie, perseverenţă întru dăinuirea noastră ca neam. La mulţi ani, „Limba Română”!