Mobilul comunicării verbale şi imagistice


De-a lungul acestor ani, revista Dumneavoastră a trecut prin multe încercări şi a înfruntat cu stoicism toate obstacolele apărute în cale. Aţi dat dovadă de curaj atât în activitatea de zi cu zi, cât şi atunci când neprietenii neamului românesc au contestat şi falsificat valorile noastre culturale, atacând făţiş, în mod barbar (de atâtea ori!), şi sediul Casei Limbii Române. Iată însă că, în pofida acestor nemernicii, Domniile Voastre aţi făcut ca revista să devină şi mai bună, şi mai interesantă sub toate aspectele (format, conţinut ştiinţific şi de lecturi diverse, reproduceri color etc.).
Noi, artiştii plastici, am fost şi rămânem în continuare prietenii colaboratori ai revistei „Limba Română”, deoarece, pe lângă faptul că suntem cititorii ei fideli, avem şi o şansă rară de a comunica, prin reproducerile lucrărilor plastice în prestigioasa revistă, cu cititori aleşi, având un gust format pentru artă. Vă suntem recunoscători pentru popularizarea, prin intermediul revistei, a lucrărilor artiştilor plastici, făcând astfel un liant dintre cuvânt şi imagine, iniţiind, totodată, la distanţă un contact artistic deosebit de important între pictor şi receptor, întrucât arta vizuală deţine astăzi un evident monopol în mecanismele comunicării interumane.
Cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de la fondarea revistei – o vârstă a tinereţii, dar şi a responsabilităţii din ce în ce mai pronunţate în procesul dezvoltării culturii noastre – vă dorim ani mulţi şi noi realizări!