Programul editorial al revistei „Limba Română”, reprodus din nr. 1, 1991, p. 3-4