Secţiunea a II-a


1. Estimaţi rolul revistei „Limba Română”, publicaţie de ştiinţă şi cultură, în promovarea valorilor identitare (etno-lingvistice, istorice, literare etc.)?
2. În ce măsură suportul didactic şi ştiinţific oferit de revista noastră (din cadrul rubricilor Pro Didactica, Dialoguri didactice, Critică, Eseu, Lecţiile istoriei etc.) satisface orizontul de aşteptare al cititorului din domeniul sociouman?
3. Ce sugestii aţi avea pentru dinamizarea dialogului autor – revistă – cititor din perspectiva cultivării limbii române literare, a gustului estetic al receptorului, pentru stimularea sistematică a lecturii şi activităţii intelectuale?