Întrunire festivă a comunităţii academice


Recent la Academia Română a fost consemnată aniversarea a 145-cea de la înfiinţarea prestigiosului for ştiinţific. Cu acest prilej a fost lansat Dicţionarul Tezaur al Limbii Române (DTLR), început cu un secol în urmă de B.-P. Hasdeu şi încheiat în 2010. „Acum, avem această ediţie nouă, completă, în format unic care, prin scanare, a reprodus tot ce s-a publicat anterior şi va sta în bibliotecă alături de cele 18 volume complete cu forma definitivă a dicţionarului”, a declarat Ionel Haiduc, preşedintele Academiei, care s-a referit şi la multiplele şi diversele perioade de existenţă a celui mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală. Ediţia de excepţie a Dicţionarului Tezaur al Limbii Române a fost prezentată de către domnul academician Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei, redactor responsabil.
De asemenea, la Academia Română a fost iniţiat şi realizat, între anii 2004-2009, sub egida Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, condus de către academicianul Eugen Simion, Dicţionarul General al Literaturii Române (DGLR) în 7 volume (Editura Univers Enciclopedic), aflat acum în pragul celei de-a doua ediţii şi având menirea de a-i aduna laolaltă „pe toţi cei care au scris şi scriu în limba română” (Eugen Simion).
Atmosfera de activitate ştiinţifică prodigioasă şi efervescenţa creatoare din Academia Română este marca pe care o poartă multiplele realizări, precum şi planurile de perspectivă, prin care cercetătorii din instituţiile academice îi promovează imaginea atât în ţară, cât şi peste hotare.