Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Limba Română” – două decenii în serviciul culturii naţionale