Deportările cadrelor didactice din R.S.S.M. în zilele de 6-7 iulie 1949


După cum bine se cunoaşte, apogeul deportărilor din R.S.S. Moldovenească l-a constituit episodul din 5-9 iulie 1949, când, în cadrul operaţiunii Iug (Sud), din acest teritoriu au fost deportate 35.796 de persoane, dintre care 9.864 bărbaţi, 14.033 femei şi 11.889 copii.
Acest nou val de deportări se efectua în baza Hotărârii Biroului Politic al CC al PC (b) din toată Uniunea, adoptată la 6 aprilie 1949 „Cu privire la deportarea de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti a chiaburilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi, complicilor ocupanţilor germani, persoanelor care au colaborat cu organele de poliţie germane şi româneşti, a membrilor partidelor şi organizaţiilor profasciste, a membrilor gărzilor albe, membrilor sectelor ilegale, cât şi familiilor tuturor categoriilor enumerate mai sus”.
Verdictul stipulat de către respectiva hotărâre era unul extrem de dur – deportarea pe veci (subl. n.) a 11.280 de familii, cu un total de 40.850 de persoane în regiunile: Kazahstanul de Sud, Aktiubinsk şi Djambul din R.S.S. Kazahă; ţinutul Altai; regiunile Tiumen, Tomsk şi Kurgan din R.S.F.S. Rusă. Noile victime ale politicii antiumane a autorităţilor sovietice de ocupaţie, printre care basarabeni, turci stabiliţi în imperiul sovietic, daşnaci armeni şi naţionalişti ucraineni, cădeau sub incidenţa prevederilor decretului Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 26 noiembrie 1948 „Cu privire la responsabilitatea pentru evadare din locurile de exil obligatoriu şi permanent al persoanelor deportate în regiunile îndepărtate ale U.R.S.S. în perioada războiului pentru apărarea patriei”. Sancţionarea unor popoare întregi avea ca argument necesitatea „consolidării regimului de exilare pentru deportaţi de către organul suprem al U.R.S.S. în perioada războiului pentru apărarea patriei: ceceni, caraciaevi, inguşi, nemţi, tătari din Crimeea şi alţii, deoarece în timpul deportării acestora n-au fost concretizaţi termenii de exil”. Se stabilea că deportarea popoarelor menţionate mai sus era înfăptuită pe veci, fără dreptul de revenire la baştină. Cei care vor evada din locurile de destinaţie urmau a fi condamnaţi la 25 de ani de detenţie în închisoare.
Categoriilor de locuitori ai R.S.S.M. deportate pentru totdeauna la 5-9 iulie 1949 le-au fost imputate „trecerea făţişă de partea duşmanilor puterii sovietice” în timpul războiului, apartenenţa la categoria „chiaburilor”, calitatea de foşti membri ai unor formaţiuni politice care au activat în Basarabia până la ocuparea acesteia de către sovietici, „complicitate” şi „trădare de patrie”. Din acest val al deportărilor au făcut parte şi reprezentanţi ai unei categorii profesionale importante – cea a cadrelor didactice din R.S.S.M., capetele de acuzare în baza cărora cei peste două sute de profesori din Basarabia şi din raioanele din stânga Nistrului au fost duşi în Siberia şi Kazahstan fiind aceleaşi ca şi pentru alte categorii de persoane deportate.
Eliminarea cadrelor didactice „burgheze” din Basarabia, formate în România „burghezo-moşierească”, în baza unor valori autentice ale culturii universale şi naţionale româneşti, dar şi în cadrul unei societăţi care funcţiona în temeiul unor principii democratice, era un obiectiv important, or, această categorie de intelectuali nu-şi avea locul în scenariul comunizării societăţii basarabene, fiind considerată „periculoasă” din cauza unei anumite imunităţi faţă de practicile comuniste, dar şi datorită educaţiei şi culturii generale pe care o aveau. Pentru a-şi justifica răfuiala cu aceşti „duşmani de clasă”, pe care dorea să-i excludă din spaţiul supus transformărilor de „omogenizare” cu restul imperiului sovietic, exponenţii regimului de ocupaţie le-au fabricat „antecedente criminale” ad-hoc, expulzarea acestei categorii de pedagogi din R.S.S.M., incomodă noilor conducători, făcând mai uşoară misiunea de convertire a populaţiei din aceste teritorii anexate la ideologia comunistă. Remodelarea noilor generaţii de basarabeni după calapodul sovietic putea fi realizată mai lesne cu ajutorul unor cadre didactice formate în tiparele noului regim totalitar.
Astfel, din localităţile sectorului Bălţi au fost deportaţi 36 de învăţători şi profesori, din cele ale sectorului Cahul – 25 de reprezentanţi ai cadrelor didactice, din satele sectorului Orhei – alte 34 de persoane, din sectorul Râbniţa, ce includea raioanele din stânga Nistrului – încă 25 de pedagogi. Cei mai mulţi învăţători şi profesori au fost deportaţi din sectoarele Bender şi Soroca – 41 şi, respectiv, 56 de persoane. În total, în iulie 1949, din R.S.S. Moldovenească au fost deportaţi 217 reprezentanţi ai cadrelor didactice. Câţi dintre aceştia au avut norocul să supravieţuiască calvarului care a durat mai mulţi ani în şir şi câţi au avut posibilitatea să revină acasă, după moartea lui Stalin şi condamnarea crimelor comise de către regimul stalinist, rămâne să precizăm într-un alt studiu.
Drama celor peste două sute de pedagogi basarabeni a fost similară cu cea a altor categorii sociale şi profesionale, trecute, în mod nejustificat, în categoriile de „chiaburi”, „mari latifundiari”, „mari proprietari de întreprinderi”, „mari comercianţi” sau alte câteva categorii „delicvente”, care sunau ca un cap de acuzare şi, totodată, de condamnare la ispăşirea unei pedepse nemeritate, inventate de cei care le-au invadat acestor oameni ţara şi vatra străbună. Dacă, în viziunea distorsionată a ideologilor şi liderilor comunişti, categoria de „chiaburi” era întruchiparea răului în spaţiul rural, într-o societate normală această categorie de ţărani înstăriţi era considerată un model de succes, demn de urmat pentru miile de ţărani, dornici să se emancipeze economic şi social, pentru a-şi asigura o viaţă mai prosperă. Ţăranii înstăriţi nu puteau fi etichetaţi ca „duşmani de clasă” ai celorlalte categorii de ţărani din simplul motiv că între aceştia nu exista acea „ură de clasă”, mult trâmbiţată de propaganda comunistă, nici antagonismele sociale ireconciliabile. Satul basarabean, până la invazia sovietică, n-a cunoscut careva confruntări, cu atât mai mult ciocniri dintre reprezentanţii acestor categorii de ţărani dictate de „ura de clasă”. Din contra, în spaţiul rural, de-a lungul celor 22 de ani de administraţie românească, s-a manifestat o convieţuire civilizată, fără confruntări violente, fără manifestări ale „luptei de clasă”. La fel de deplasate erau şi celelalte acuzaţii, inventate de liderii comunişti şi propaganda sovietică, care nu aveau nimic în comun cu realităţile basarabene. Marii latifundiari erau inexistenţi în Basarabia, întrucât reforma agrară din anii 1921-1923 a lichidat marile latifundii, ele fiind reduse până la 100 de hectare, limita admisibilă a unei proprietăţi funciare în România din acea epocă. Dacă şi au existat în Basarabia anului 1940 câţiva mari comercianţi sau mari proprietari de întreprinderi, aceştia au realizat astfel de performanţe prin muncă asiduă şi efort constant. Contribuţia lor la bugetul statului era una proporţională cu veniturile şi averea agonisită, aşa încât societatea nu rămânea păgubaşă de pe urma acestor oameni de succes.
Societatea basarabeană a avut de pierdut enorm după despuierea şi deportarea acestor categorii de populaţie. Pierderile au fost uriaşe şi de pe urma pulverizării intelectualităţii basarabene, aflată în proces de coagulare, o componentă importantă a acesteia fiind şi cadrele didactice naţionale, care formau osatura societăţii în proces de emancipare. Fuga, în număr mare, a reprezentanţilor acestei importante bresle în dreapta Prutului din faţa agresorului, deportarea în Siberia a unei părţi a acestei categorii, care preferase să rămână în Basarabia, convertirea celei de-a treia părţi a cadrelor didactice la „opera” de comunizare a populaţiei din ţinut au constituit sfârşitul unuia dintre frumoasele proiecte inaugurate în perioada interbelică.
În continuare, inserăm documentul inedit ce conţine listele învăţătorilor şi profesorilor din toate raioanele R.S.S. Moldoveneşti deportaţi în iulie 1949.
 
STRICT SECRET
LISTA
profesorilor pe sectoare şi raioane,
incluşi în listele operative pentru deportare
 
SECTORUL BĂLŢI
1.RAIONUL FĂLEŞTI
1. BIRMAN Şeiva Şlemovna                                                      – comerciantă
2. GHERMAN Ana Solomonovna                                             – fiică de moşier
3. CIUBRIN Pavel Davâdovici                                                   – complice
4. ŢÂMBALARU Afanasii Fiodorovici                                   – membru al Gărzii de Fier
5. BOBOC Nicolai Constantinovici                                           – complice
 
2. RAIONUL BRICENI
1. PLEŞCO Vasilii Alexandrovici                                                – comerciant
2. BUZANOVSCHII Gheorghii Nicolaevici                              – membru al Gărzii de Fier
 
3. RAIONUL SÂNGEREI
1. GRECICOVSCAIA Galina Gheorghievna                             – fostă membră a Partidului [Naţional] Liberal
2. МАTCOVSCHI Alexandr Macsimovici                                – complice
 
4. RAIONUL CHIŞCĂRENI
1. VOZNÂI Аfanasii Sevastianovici                                         – complice
 
5. RAIONUL GLODENI
1. MIHALICIUC Nicolai Ivanovici                                            – chiabur
2. PUŞCAŞ Petr Nocolaevici                                                      – complice
 
6. RAIONUL RÂŞCANI
1. TRÂNCA Ivan Andreevici                                                     – chiabur
 
7. RAIONUL SCULENI
1. IAVORSCHII Vasilii Zaharovici                                             – agent al serviciilor secrete române
2. DOINA Stepan Vasilievici                                                      – fiu al unui complice condamnat
 
8. RAIONUL BĂLŢI
1. SAMARDAN Nicolai Nichitovici                                         – jandarm
 
9. RAIONUL BALATINA
1. ŞEVCIUC Vladimir Ivanovici                                                  – membru activ al partidului    cuzist
2. PURHA Fiodor Duleanovici                                                   – trădător-complice
3. ŞUBERT Tamara Ilievna                                                         – fiică de chiabur
4. ŞUBERT Nadejda Ilievna                                                        – fiică de chiabur
5. ORHIN Nicolai Nicolaevici                                                     – complice
 
10. or. BĂLŢI
1. SPÂNU Tamara Stepanovna                                                  – fiica unui complice condamnat
2. GOTELEA Zinaida Ivanovna                                                 – chiaburiţă
3. RUSSU Ivan Dmitrievici                                                          – fiu de chiabur
4. BRANSTÂN Handa Marcovna                                             – chiaburiţă
 
11. RAIONUL EDINEŢ
1. IVASIUC Ivan Axentievici                                                     – comerciant
2. POŞTA Valentina Ivanovna                                                   – educată în familie de chiabur
3. SADOVNICOV Petr Mihailovici                                            – membru al Gărzii de Fier (director de şcoală)
4. BURSAC Gheorghii Fiodorovici                                            – fiu de chiabur
5. VACARI Vasilii Savovici                                                        – trădător
 
12. RAIONUL BRĂTUŞENI
1. VIHINCIUC Grigorii Monovici                                               – complice
2. ORGAN Alexandr Efimovici                                                   – chiabur
3. BAIBARAC Clavdia Gheorghievna                                      – fiică de chiabur
4. NEAMŢU Cresnofon Gavrilovici                                          – fiu de chiabur
5. VÂRLAN Ivan vasilievici                                                       – chiabur
6. GUTUM Efim Savovici                                                            – chiabur
 
ŞEFUL SECŢIEI «А» MSS [Ministerul Securităţii Statului] RSSM
LOCOTENENT-COLONEL                                                         / VASILIEV/
«3» iulie 1949
(cu creion roşu: Total pe sector 36 de persoane)
 
 
STRICT SECRET
LISTA
profesorilor pe sectoare şi raioane, incluşi în listele operative
pentru deportare
 
SECTORUL CAHUL
or. CAHUL
1. GURTOVAIA Tatiana Axentievna                                        – membră a organizaţiei naţionaliste contrarevoluţionare
2. GHEŢIU Dmitrii Pavlovici                                                       – fiu de chiabur
3. GHEŢIU Ivan Constantinovici                                               -″ -
4. CASIR Dmitrii Afanasievici                                                    – fiu de chiabur
5. CASIR Vera Vasilievna                                                           -″ -
6. TARLAJANU Ivan Ivanivici                                                 – complice
7. ION Elena Vasilievna                                                               – fiică de chiabur
8. STOLOZUBENCO Gheorghii Аntonovici                            – chiabur
9. COJOCARI Clavdia Nicolaevna                                            – fiică de chiabur
 
RAIONUL CANGAZ
1. GAŢEVOI Dmitrii Gheorghievici                                            – fiu de chiabur
2. COSTOV Nicolai Fiodorovici                                                 – fost membru al partidului ţărănist
3. GHERBENSCHII Axentii Nicolaevici                                    – fiu de chiabur
 
RAIONUL VULCĂNEŞTI
1. ARNOUT Vasilii Vasilievici                                                    – fiu de complice
2. COJAN Gheorghii Gheorghievici                                          – fost membru al unui partid politic contrarevoluţionar
3. CIMBIR Nicolai Nicolaevici                                                   – fost moşier
4. CIMBIR Ana Chirilovna                                                         -″ -
5. POPOVA Sofia Constantinovna                                            – chiaburiţă
 
RAIONUL CIADÂR-LUNGA
1. STOIANOVA Maria Petrovna                                               – chiaburiţă
2. CALENCOV Gheorghii Petrovici                                           – chiabur
3. STOEV-CULEV Petr Nicolaevici                                            – membru al gărzilor albe
 
RAIONUL BAIMACLIA
1. ROMANCIUC Mihail Nicolaevici                                         – fiul [membrului] unui partid contrarevoluţionar
2. TULATOS Pavel Andreevici                                                 – fiu de chiabur
 
RAIONUL TARACLIA
1. GONEVA Sofia Petrovna                                                        – soţie de complice
2. Nicolaeva Zinaida Savovicina                                         – sora soţiei complicelui condamnat
3. CARABIŞCEVA Maria Hristoforovna                                 – soţia complicelui condamnat
 
ŞEFUL SECŢIEI «А» MSS [Ministerul Securităţii Statului] RSSM
LOCOTENENT-COLONEL                                                         /VASILIEV/
«3» iulie 1949
(cu creion roşu: Total pe sector 25 de persoane)
 
STRICT SECRET
LISTA
profesorilor pe sectoare şi raioane, incluşi în listele operative
pentru deportare
 
SECTORUL ORHEI
RAIONUL BRAVICEA
1. STOIANOV Ilia Ivanovici                                                       – fost moşier
2. BOBEICO Constantin Ivanovici                                            – şef al unei organizaţii
                                                                                                        contrarevoluţionare
3. BOBEICO Bronislava Vasilievna                                           – soţia
4. IPEROTI Ivan Vasilievici                                                        – agent al serviciilor secrete româneşti
 
RAIONUL ORHEI
1. АLEXANDRI Fiodor Zaharovici                                           – fost moşier
2. ANDRONIC Maria Ivanovna                                                 – membru al familiei complicelui condamnat
3. COROBCEANU Maria Ivanovna                                          – membru al organizaţiei profasciste
4. VASCAN Gavril Efimovici                                                      – membru al organizaţiei profasciste
5. CIOLAN Ana Andreevna                                                       – membru al familiei participantului unei organizaţii profasciste
6. TIMUŞ Еlena Pantileimonovna                                             – complice
7. DUŞCHER Ghisea Şabsovna                                                 – membru al familiei de comercianţi
8. NEGRUŢA Мihail Sidorovici                                                 – membru al familiei membrului unei organizaţii profasciste
9. IGNATIEVA Nadejda Ivanovna                                            – agent al siguranţei
10.GHITNIC Мalivina Мarcovna                                              – membru al familiei de comercianţi
11. BICER Florita Gheorghievna                                                – complice
12. LEVIŢCAIA Liubovi Alexandrovna                                   – familia complicelui
 
RAIONUL CHIPERCENI
1. BOBIŢA Paulina Pimonovna                                                 – chiabur
2. VASCA Ivan Chirilovici                                                          – chiabur
3. DUCA Clavdia Savovna                                                         – chiaburiţă
4. TEUT Maria Cuzminicina                                                        .– complice
5. MORARI-CHISLIŢA Ana Nichiforovna                              – chiabur
 
RAIONUL TELENEŞTI
1. HARTEA Liubovi Fiodorovna                                              – chiabur
2. NICOLAEVA Evghenia Alexandrovna                                – chiaburiţă
3. SCALEŢCAIA Clavdia Fiodorovna                                      – membră a partidului fascist
4. ŞTEFIRŢA Ana Nichiforovna                                               – chiaburiţă
5. ŞTERBAN Vasilii Fiodorovici                                                – membru al partidului fascist
 
RAIONUL SUSLENI
1. SARACOVICI Zinaida Zaharovna                                        – complice
2. HACINA Iulia Homovna                                                        – chiabur
3. SCLIFOS Prascovia Fiodorovna                                            – chiaburiţă
4. ROZENFELD Pavel Pinevici                                                   – comerciant
5. NEDRUŢA Vera Demianovna                                                – chiaburiţă
6. NEDRUŢA Iacov Demianovici                                              – chiabur
 
RAIONUL RĂSPOPENI
1. VÂRLAN Iofim Ilarionovici                                                    – complice
2. VATAMAN Evdochia Alexeevna                                        – chiaburiţă
 
ŞEFUL SECŢIEI «А» MSS [Ministerul Securităţii Statului] RSSM
LOCOTENENT-COLONEL                                                         /VASILIEV/
«3» iulie 1949
(cu creion roşu: Total pe sector 34)
 
 
STRICT SECRET
LISTA
profesorilor pe sectoare şi raioane, incluşi în listele operative
pentru deportare
 
SECTORUL BENDER
RAIONUL CĂINARI
1. TERENTIEV Afanasii Eremeevici                                          – complice
2. MODÂGA Ivan Ivanovici                                                      – cuzist
3. CASTEI Franţ Unianovici                                                       – liberal
 
RAIONUL OLĂNEŞTI
1. VÂSOŢCHII Fiodor Pavlovici                                                – complice
2. ŞTEFU Ivan Gavrilovici                                                          – complice
 
RAIONUL TIRASPOL
1. DRUŢA Pavel Ivanovici                                                         – membru al unei organizaţii naţionaliste
2. BRANIBUN Pavel Iacovlevici                                               – complice
 
RAIONUL CIMIŞLIA
1. GHENDU Gherasim Aftenievici                                             – chiabur
2. STOIANU Petr Nicolaevici                                                     – complice
3. IVANOV Gheorghii Seliverstovici                                         – chiabur
4. GHELI Zinaida Semionovna                                                   – chiaburiţă
5. LUCHIAN Iacov Vorfolomeevici                                           – chiabur
6. AGRESTINI Ion Gheorghievici                                              – familia complicelui condamnat
7. COJUHARI Gheorghii Semionovici                                      – complice
 
RAIONUL SLOBOZIA
1. BUDIAC Ivan Davâdovici                                                      – complice
2. ANDREEV Grigorii Afanasievici                                           – complice
3. ROSNEAC Luca Ivanovici                                                     – complice
 
RAIONUL BULBOACA
1. GRIZA Gavriil Semionovici                                                    – complice
 
RAIONUL COMRAT
1. POPOV Constantin Alexeevici                                               – comerciant
2. DECEI Nicolai Ivanovici                                                         – chiabur
3. COLIŢA Mihail Alexeevici                                                     – chiabur
4. ARNAUT Constantin Savelievici                                         – complice
5. GAGAUZ Ivan Panteleimonovici                                          – membru al Gărzii de Fier
 
RAIONUL CĂUŞENI
1. PANCENCO Grigorii Grigorievici                                          – chiabur
2. OGURŢOVA Valentina Axentievna                                      – familia complicelui condamnat
3. RACU Vasilii Alexandrovici                                                   – membru al Gărzii de Fier
4. CEBAN Ivan Gheorghievici                                                   – cuzist
5. CAVUŢCAIA Evdochia Romanovna                                   – familia agentului condamnat
6. SMIRNOV Ivan Ivanovici                                                      – agent al serviciilor secrete româneşti
 
RAIONUL ROMANOV
1. TAUCŢEI Stepan Vladimirovici                                             – fost comerciant
2. ZADIR Vasili Semionovici                                                      – chiabur
3. GHERENCO Dmitrii Gheorghievici                                        – chiabur
 
RAIONUL BENDER
1. CALMÂC Fiodor Andreevici                                                – complice
2. CALMÂC Evghenia Stepanovna                                          – complice
3. CIUBUREAC Alexandr Alexandrovici                                  – complice
4. BEZUB Lidia Petrovna                                                            – familia complicelui condamnat
 5. LIUBOV Victor Frolovici                                                        – complice
6. REŞETNIC Iacov Calincovici                                                 – complice
7. GLEBOV Victor Ivanovici                                                       – complice
8. POSTICA Anton Vasilievici                                                   – participant al organizaţiei profasciste
9. DOLINER Sofia Marcovna                                                     – comerciantă
 
ŞEFUL SECŢIEI «А» MSS [Ministerul Securităţii Statului] RSSM
LOCOTENENT-COLONEL                                                         /VASILIEV/
«3» iulie 1949
(cu creion roşu: Total pe sector 41 de persoane)
 
 
STRICT SECRET
LISTA
profesorilor pe sectoare şi raioane, incluşi în listele operative
pentru deportare
 
SECTORUL RÂBNIŢA
RAIONUL CAMENCA
1. UNGLEANS Leonida Napoleonovna                                   – soţia agentului jandarmeriei
                                                                                                        româneşti condamnat
 
RAIONUL GRIGORIOPOL
1. STOIANOVA Elena Fiodorovna                                           – chiabur
2. CERNENCO Galina Gheorghievna                                        – familia agentului jandarmeriei româneşti condamnat
3. BARCUŢA Natalia Timofeevna                                            – soţia complicelui condamnat
4. USOVA Valentina Ivanovna                                                  – familia complicelui
5. GAVRILOVICI Cuprian Romanovici                                     – complice
6. TARANTAEV Mihail Constantinovici                                – în 1937 condamnat la 10 ani pentru spionaj
 
RAIONUL DUBĂSARI
1. TINCUL Natalia Maximovna                                                  – complice
2. COBÂLIANSCAIA Natalia Semionovna                             – chiabur
 
RAIONUL RÂBNIŢA
1. RUSNAC Vasilii Filipovici                                                      – membru al organizaţiei
                                                                                                        profasciste „ASTRA”
2. TREMBUS Elena Ivanovna                                                    – ″ -
3. SÂTNIC Hristofor Ignatievici                                                – ″ -
 
RAIONUL CRIULENI
1. CUCIUC Ana Iachimovna                                                      – complice
2. BUZU Iacov Gheorghievici                                                    – chiabur
 
RAIONUL REZINA
1. TURATA Iustin Andreevici                                                  – cuzist
2. MURAHOVSCHII Zosim Corneevici                                    – complice
3. MACOVSCAIA Clavdia Iosifovna                                       – complice
4. DONICA Ivan Stepanovici                                                     – liberal
5. IAŢIC Sava Constantinovici                                                  – complice
6. SCURTU Fiodor Ivanovici                                                     – chiabur
7. SCURTU Alexandra Mefodievna                                          – chiaburiţa
8. BOLGANSCHII Petr Fiodorovici                                           – chiabur
9. BOTNARI-COVRIC Efrosinia Fiodorovna                           – chiaburiţa
10. TOLP Mina Gheorghievici                                                    – chiabur
11. VOLOVEI Artamon Petrovici                                               – chiabur
 
ŞEFUL SECŢIEI «А» MSS [Ministerul Securităţii Statului] RSSM
LOCOTENENT-COLONEL                                                         /VASILIEV/
«3» iulie 1949
(cu creion roşu: Total pe sector 25 de persoane)
 
STRICT SECRET
LISTA
profesorilor pe sectoare şi raioane, incluşi în listele operative
pentru deportare
 
SECTORUL SOROCA
Or. SOROCA şi RAIONUL SOROCA
1. DAVIDOVICI Alexandru Nicolaevici                                    – complice
2. EVTODII Petru Alexandrovici                                                – complice (directorul şcolii)
3. BENCHICI Raisa Victorovna                                                  – complice
4. BENCHICI Eugenia Victorovna                                             – complice
5. SAVCENCO-MAŢENCO Eugeniu Arsentievici                 – membru al gărzilor albe (directorul tehnicumului de medicină)
6. SAVCENCO-MAŢENCO Polina Iacovlevna                       – soţia membrului gărzilor albe
7. CUZIMINSCHII Bronislav Ivanovici                                    – ţărănist
8. IUSOVA Maria Alexeevna                                                     – complice
9. RUSNAC Fiodor Petrovici                                                      – ţărănist
10. VATAMAN Natalia Artamonovna                                     – complice
11. ZÂMBREANU Mina Pavlovna                                           – chiaburiţă
12. ZÂMBREANU Xenia Dominicovna                                   – chiaburiţă
13. PUŞCAŞ Vladimir Ivanovici                                                 – chiabur
14. MÂNZAC Stepan Iliici                                                         – chiabur
15. CRIVENCO Efrosinia Isaevna                                              – chiaburiţă
16. MADONI Lidia Vladimirovna                                              – chiaburiţă
17. ŞTEFÂRŢA Ana Grigorievna                                              – chiaburiţă
18. ŞURŞU David Efremovici                                                     – chiabur
 
RAIONUL ZGURIŢA
1. ROMAŞCAN Alexandra Ivanovna                                       – complice
2. ŞERBAN Arhip Fiodorovici                                                   – complice
3. VRANCIAN Fiodor Petrovici                                                 – chiabur
 
RAIONUL OTACI
1. CHIRIAC Xenia Ivanovna                                                      – complice
2. TRICOLICI Fiodor Petrovici                                                   – complice
3. TRICOLICI Domnica Andreevna                                          – complice
4. SURU Nadejda Epifanovna                                                    – cuzistă
5. SURU Vasilii Fedoseevici                                                       – membru al unui partid profascist
6. RAISCHII Anufrii Andreevici                                                – chiabur
7. RAISCAIA Efimia Petrovna                                                   – chiaburiţă
 
RAIONUL COTIUJENI
1. IONCO Leonora Semionovna                                                – complice
2. PECHER Sulea Ianchelevna                                                   – complice
3. BEDELIMAN Nicolai Fiodorovici                                         – chiabur
4. BALABAN Nicolai Mihailovici                                             – comerciant
5. DOBROVOLISCHII Arcadii Nicolaevici                               – chiabur
6. BOTNARENCO Maria Stepanovna                                      – chiaburiţă
 
RAIONUL VERTIUJENI
1. SÂRBU Ivan Alexandrovici                                                   – chiabur
2. GOLIBENSELD Anatolii Lvovici                                           – chiabur
3. JAMAN Efimia Iacovlevna                                                    – complice
4. BOSEPONASI Elena Maximovna                                          – complice
 
ŞEFUL SECŢIEI «А» MSS [Ministerul Securităţii Statului] RSSM
LOCOTENENT-COLONEL                                                         /VASILIEV/
 
(listele de mai jos: pentru raioanele Ocniţa, Târnova, Floreşti şi Drochia au fost scrise de mână cu creionul)
 
RAIONUL OCNIŢA
1. STADINCIUC Boris Semionovici                                          – chiabur
2. LIPŢAN Faina Samuilovna                                                     – comerciantă
3. BOLDIŞOR Serghei Fiodorovici                                            – chiabur
4. CIUBUC-BOLDIŞOR Victor Grigorievici                              – chiabur
5. SLESARI Axentii Grigorievici                                                – chiabur
 
RAIONUL TÂRNOVA
1. GROSU Iulian Andreevici                                                       – chiabur
2. CEABAN Vladimir Mihailovici                                              – răzvrătit
 
RAIONUL FLOREŞTI
1. JOSA Nicolai Fiodorovici                                                       – chiabur
2. MANICOVSCHII Ivan Serveevici                                         – chiabur
3. MANICOVSCAIA Maria Vasilievna                                    – chiaburiţă
4. SCLADMAN-SARA Tatiana Ghelimanovna                      – chiaburiţă
5. CRÂJANOVSCAIA Stepanida Fiodorovna                        – chiaburiţă
6. CRÂJANOVSCAIA Zinaida Fiodorovna                             – chiaburiţa
7. RUSNAC Semion Timofeevici                                               – comerciantă
8. JELEZNEAC Nicolai Ivanovici                                              – chiabur
9. JELEZNEAC Maria Ivanovna                                                – chiabur
10. ABIRŢA Victor Focovici                                                      – chiabur
11. ALINOV Chiril Anisimovici                                                  – chiabur
 
RAIONUL DROCHIA
1. MÂŢU Fiodor Nicolaevici                                                      – chiabur
2. MÂŢU Vera Nicolaevna                                                         (indescifrabil)
3. ZAMONEAGRA Dmitrii Pavlovici                                        (indescifrabil)
4. DUBINA Marc Ivanovici                                                        (indescifrabil)
 
A transmis Maior                                                                         Kamburg
Locotenent                                                                                    Gatilova
[Total pe sector 56 de persoane]