„Zilele Miron Cristea”


În perioada 18-20 iulie 2011, în municipiul Topliţa, Judeţul Harghita, s-a desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a „Zilelor Miron Cristea”, care au drept scop perpetuarea memoriei întâiului Patriarh al României şi al Bisericii Ortodoxe Române, dr. Miron Cristea, născut la Topliţa Română, în 1868, precum şi abordarea unor probleme din domeniul istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti, inclusiv aspecte referitoare la credinţa noastră străbună.
Manifestările au debutat pe 18 iulie cu deschiderea festivă şi salutul adresat participanţilor de către primarul municipiului Topliţa, domnul Stelu Platon, fiind urmate de alocuţiunile participanţilor la eveniment şi lansarea volumului Sangidava (5), în care sunt cuprinse peste 50 de comunicări ştiinţifice din cadrul ediţiei cuvenite şi unele rămase nepublicate de la ediţia a 13-a.
Au fost prezentate, de asemenea, aproape 40 de volume ştiinţifice şi beletristice, apărute la diferite edituri din ţară, în perioada 2010-2011.
Tot în prima zi a manifestărilor un sobor de preoţi, în frunte cu protopopul de Topliţa, a oficiat o slujbă de pomenire la bustul Patriarhului, din Parcul central al oraşului. Aici, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Ioan Selejan, arhiepiscopul Covasnei şi al Harghitei, a fost inaugurat bustul poetului Grigore Vieru, cel căruia, în 1995, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, i-a fost conferit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa. Atunci poetul a ţinut un discurs emoţionant, memorabilă fiind mai cu seamă afirmaţia că, „devenind Cetăţean de Onoare al oraşului Topliţa, simt că am devenit cetăţean de onoare al patriei mele, România”.
În aceeaşi zi au început lucrările sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice, „Istorie, Cultură şi Civilizaţie, Credinţă străbună”, la care au participat oameni de ştiinţă şi cultură, cercetători, arhivişti, profesori etc. din ţară şi de peste hotare (Republica Moldova, Polonia, Turcia). La cele trei secţiuni – 1. Istorie, 2. Cultură şi Civilizaţie, 3. Credinţă străbună – au fost prezentate aproape 60 de comunicări, care au suscitat ample discuţii şi dezbateri. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a continuat pe 19 iulie, după care participanţii s-au deplasat în comuna Bilbor, localitate în care, în urmă cu 135 de ani, s-a născut scriitorul, publicistul şi patriotul Octavian C. Tăslăuanu (1876-1942), unde au vizitat biserica de lemn cu hramul Sf. Nicolae, monument istoric datând din 1840, au asistat la o slujbă de pomenire oficiată la mormântul părinţilor acestuia şi la simpozionul „Octavian C. Tăslăuanu – 135 de ani de la naştere”, care a abordat multiple aspecte ale activităţii cărturarului.
În cea de-a treia zi, au avut loc manifestări religioase prilejuite de sărbătoarea hramului Mănăstirii Sfântul Ilie din Topliţa, ctitoria Patriarhului Miron Cristea, monument datând din 1847; au fost organizate vizite la Muzeul mănăstirii şi Camera memorială „Patriarhul Miron Cristea”, precum şi la Mănăstirea Doamnei din Topliţa-Moglăneşti, monument a cărui istorie începe în 1658. Închiderea oficială a „Zilelor Miron Cristea” a avut loc la Biblioteca municipală „George Sbârcea”, unde a fost făcut bilanţul manifestărilor şi unde au fost fixate repere pentru buna desfăşurare a celei de-a XV-a ediţii a „Zilelor Miron Cristea” din 18-20 iulie 2012.
 
Topliţa, 25 iulie 2011