Vladimir BEŞLEAGĂ – 75


Stimate domnule Vladimir Beşleagă,
Vă adresăm, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, urări de bine şi de viaţă lungă.
Ne exprimăm, împreună cu cei dragi inimii Dumneavoastră, admiraţia şi mândria de a vă şti unul dintre scriitorii noştri integraţi în circuitul valorilor româneşti autentice.
Vă dorim multă sănătate, inspiraţie şi să vă bucuraţi de aprecierea constantă a cititorilor.
La mulţi ani!
Colegiul de redacţie
al revistei Limba Română