Un poet al esenţelor


Stimate domnule Anatol Codru,
La apariţia cărţii Dumneavoastră Piatra de Citire (un titlu de excepţie), critica literară a reacţionat cu mult discernământ, considerând-o, aproape unanim, drept unul dintre cele mai valoroase volume de poezie care s-au scris vreodată în Basarabia.
Au trecut anii...
Între timp au apărut şi alte cărţi semnate de Dumneavoastră.
A evoluat şi literatura.
În prezent, am ajuns să ne bucurăm şi de procesul sincronizării fireşti a literaturii de la noi cu cea din România; suntem, de fapt, martorii devenirii ei întru acel „tot” – unic şi indivizibil – de care vorbea George Călinescu. Dumneavoastră nu sunteţi însă un simplu „martor”, sunteţi unul dintre actorii de frunte ai acestui proces, or, „grăind” la ceas aniversar, adevărul e că sunteţi – prin ingeniozitatea unghiului de investigaţie artistică, prin amestecul surprinzător de tradiţionalism şi modernitate a convenţiilor, prin inventivitatea creatoare – şi unul dintre cei mai importanţi poeţi români contemporani.
Ajuns la o vârstă numită, în mod tradiţional, a împlinirilor, a cugetului asupra întregului destin, Dumneavoastră urmaţi, şi astăzi, cu aceeaşi osârdie, drumul căutărilor, continuaţi să săpaţi în „piatra de citire” a Adevărului şi să cântaţi, simbolic – într-o savuroasă limbă „poezească” (de la Stănescu citire!) –, esenţele, însuşirile profunde şi datele ontologice adânci ale omului.
Iubite coleg, truda întru dăinuirea cuvântului şi multe din filmele tale au intrat în patrimoniul culturii noastre naţionale! Cu atât mai onorant pentru noi e a te şti şi a te avea alături – şi la bine, şi la greu – în componenţa colegiului de redacţie al revistei de ştiinţă şi cultură Limba Română.
Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, îţi dorim multă sănătate, inspiraţie şi tărie în credinţa că frumosul poetic va salva... Limba Română.
Şi lumea în care trăim.
La mulţi ani!
 
Colegiul de redacţie
al revistei Limba Română