Limba şi literatura română: regional – naţional  – universal (Iaşi – Chişinău, 24-27 noiembrie 2005)


Simpozionul „Limba şi literatura română: regional – naţional – universal” s-a desfăşurat în perioada 24-27 noiembrie 2005 la Iaşi şi Chişinău. Manifestarea a fost organizată de două Facultăţi de Litere – a Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi şi a Universităţii de Stat din Moldova, în comun cu despărţământul „Astra” din Iaşi, care, de fapt, a fost principalul animator şi organizator al simpozionului.
Pentru filologii din Chişinău, dar şi pentru cei din Iaşi, acesta era un eveniment de mult aşteptat, deoarece comunicarea între profesorii specialişti din mai multe universităţi este totdeauna nu numai benefică, ci şi necesară. Începând din 1990, conferinţele sub genericul „Limba română azi”, i-au întrunit pe toţi cei care servesc unei cauze nobile – dezvoltarea şi prosperarea limbii române pe cele două maluri ale Prutului. Relaţiile filologilor din Iaşi şi Chişinău au fost totdeauna apreciate şi salutate, căci în multe cazuri s-au desfăşurat sub patronajul intelectual al unor mari personalităţi din lumea lingvisticii române şi internaţionale, printre care au fost regretaţii Eugen Coşeriu, Mioara Avram, Nicolae Corlăteanu, Ion Dumeniuk. Printre animatorii permanenţi ai întrunirilor noastre se numără prof. Dumitru Irimia (Iaşi), prof. Anatol Ciobanu, acad. Silviu Berejan (Chişinău), iar în ultimul timp aceste manifestări se desfăşoară şi cu susţinerea activă a şefilor catedrelor de literatură prof. Nicolae Creţu (Iaşi) şi prof. Mihail Dolgan (Chişinău).
E de remarcat faptul că anume la sugestia despărţământului „Astra” tematica a fost lărgită, astfel încât actualul simpozion nu a mai fost unul exclusiv lingvistic sau literar, ci o acţiune cu o deschidere spre orice domeniu al filologiei.
Sesiunile de comunicări ale simpozionului au avut loc pe 24-25 noiembrie la Iaşi, iar pe 26-27 noiembrie la Chişinău; una dintre secţiuni a fost dedicată împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu.
Organizatorii au reuşit să realizeze o formulă de schimb, în conformitate cu care mai mulţi filologi de la Chişinău au ţinut comunicări la Iaşi, iar cercetători şi profesori de la Iaşi şi din alte centre universitare din ţară au participat la şedinţele de la Chişinău.
La deschiderea simpozionului, care a avut loc pe data de 24 noiembrie la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, comunicările s-au axat pe o serie de probleme importante vizând aspectul naţional, regional sau european în dezvoltarea limbii şi literaturii române, lucru demonstrat şi de titlurile lucrărilor prezentate: Regional, naţional şi normă literară de prof. dr. hab. Anatol Ciobanu (Chişinău), „Localismul creator” – generator de valori naţionale în context european – prof. dr. Nicolae Creţu (Iaşi), Destinele limbii române: între regionalizare, de / re / transnaţionalizare – prof. dr. Klaus Bochmann (Leipzig), Limba română „în chingi” – dr. Gheorghe Moldoveanu (Suceava), Despre politica lingvistică în Moldova după 2001 – dr. Petru Butuc (Chişinău), Local şi european în avangarda românească – dr. Ovidiu Morar (Iaşi), Avatarurile regionalismului literar–dr. hab.Sergiu Pavlicencu (Chişinău).
Variate aspecte din domeniul lingvisticii şi al ştiinţei literare au fost luate în discuţie de cei care au prezentat comunicări la şedinţele ulterioare: dr. Viorica Molea (Chişinău), dr. Vasile Dumbravă (Leipzig), dr. Ioan Lobiuc (Iaşi), dr. Monica Timofte (Suceava), dr. Carmen-Gabriela Pamfil (Iaşi), dr. Gheorghe Colţun (Chişinău), dr. Vasile Botnarciuc (Chişinău), drd. Daniela Petroşel (Suceava), drd. Ştefania Ciortea-Neamţu (Timişoara).
În cea de-a doua zi a manifestării la Iaşi au fost prezentate comunicări de dr. hab. Mihail Dolgan (Chişinău), dr. Ana Ghilaş (Chişinău), dr. Tatiana Ciocoi (Chişinău), acad. Constantin Ciopraga (Iaşi), dr. Petre Zugun (Iaşi), drd. Emanuela Ilie (Iaşi).
Cea de-a doua parte a conferinţei a avut loc la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova în zilele de 26-27 noiembrie. Participanţii la sesiunile de la Chişinău au fost salutaţi de reprezentanţii instituţiei gazdă – rectorul Universităţii de Stat din Moldova, prof. dr. hab. Gheorghe Rusnacşi decanul Facultăţii de Litere dr. hab. Irina Condrea.
Asistenţa de la Chişinău – studenţi, profesori, doctoranzi, masteranzi – a ascultat cu mult interes comunicările celor sosiţi din alte centre universitare: dr. Dumitru Irimia (Iaşi), dr. Iulia Mărgărit (Bucureşti), dr. Polina Kiseolar (Ismail), dr. Gabriela Haja (Iaşi), dr. Elena Dănilă (Iaşi), dr. Luminiţa Botoşineanu (Iaşi), dr. Victor Durnea (Iaşi), drd. Liliana Scărlătescu (Iaşi), drd. Cristinel Munteanu (Galaţi), drd. Monica Bilaucă (Suceava), drd. Angelica Hobjilă (Iaşi), drd. Silvia Golubiţchi (Iaşi), dr. Stelian Dumistrăcel (Iaşi), dr. Adrian Turculeţ (Iaşi), dr. Doru Scărlătescu (Iaşi), dr. Cornelia Mânicuţă (Suceava).
 În cea de-a doua parte a simpozionului au prezentat interesante comunicări chişinăuienii – dr. George Rusnac, acad. Silviu Berejan, dr. hab. Irina Condrea, dr. Ion Melniciuc, dr. hab. Ana Bondarenco, dr. Alexandra Gherasim, dr. Ana Bantoş, dr. Dragoş Vicol, drd. Marin Postu.
Au avut loc, de asemenea, discuţii pe marginea comunicărilor prezentate, s-a făcut schimb de opinii, de impresii şi de adrese.
Simpozionul a fost o acţiune extrem de importantă, deoarece toţi participanţii au constituit un adevărat colectiv ştiinţific, un organism reprezentativ al gândirii filologice de pe ambele maluri ale Prutului. Această solidaritate academică ne întăreşte convingerea că relaţiile noastre vor continua prin noi întruniri, lucrări comune, căci schimbul de idei, de valori ştiinţifice este în prezent lucrul cel mai de preţ în toate universităţile.
Menţionăm în mod deosebit că această manifestare ştiinţifică extrem de utilă a fost posibilă datorită despărţământului „Astra” din Iaşi, în special eforturilor depuse de dr. Victor Durnea şi dr. Areta Moşu, care au organizat simpozionul beneficiind de susţinerea financiară a Ministerului de Externe al României (Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni).
În opinia unanimă a participanţilor, asemenea simpozioane comune, în formula Iaşi – Chişinău, trebuie organizate cu regularitate, căci ele vor avea un profund impact asupra activităţii ştiinţifice în domeniul filologiei române.