Vreau să vorbesc româneşte (III)


UNITATEA A III-A
 
UNITATEA A TREIA
 
AUDIEM
 
1. Rostim împreună.
 
acesta, aceasta, aceştia, acestea
mare, mari, mic, mică, mici,
frumos, frumoasă, frumoşi, frumoase
 
2. Memorizăm propoziţiile.
 
a. Acesta este Dan. El are 11 ani.
b. Aceasta este Laura. Ea are 7 ani.
c. Aceştia sunt Dan şi Leo. Ei sunt prieteni.
d. Acestea sunt Laura şi Enrica. Ele sunt prietene.
 
3. Pronunţaţi corect.
 
a. Acest domn. Domnul acesta.
b. Această doamnă. Doamna aceasta.
c. Aceşti domni. Domnii aceştia.
d. Aceste doamne. Doamnele acestea.
 
4. Memorizaţi.
 
a. Bine aţi venit!                                  e. Sunt foarte bucuros.
b. Faceţi cunoştinţă!                           f. Sunt foarte bucuroasă.
c. Sunt încântat (-ă)!                           g. Suntem foarte bucuroşi.
d. Mulţumesc, la fel!                           h. Suntem foarte bucuroase.
 
5. Audiaţi textul. Memorizaţi-l.
 
În vizită
 
Astăzi e duminică. Fausto nu are cursuri. Azi dumnealui are zi liberă. Împreună cu familia merge în vizită.
 
6. Ascultaţi dialogurile. Memorizaţi structurile.
 
I. Bine aţi venit!
 
Fausto sună la uşă. Alexei deschide.
 
Alexei:           – Bine aţi venit! Intraţi, vă rog!
Fausto:         – Mulţumim!
 
II. Faceţi cunoştinţă!
 
Familia Speronello intră în casă.
 
Alexei:           – Faceţi cunoştinţă! Aceasta e soţia mea.
Numele ei este Violeta Neamţu.
Fausto:         – Sărut mâna, doamnă! Sunt încântat!
Violeta:         – Şi eu sunt bucuroasă!
Alexei:           Acesta este Daniel, fiul nostru.
Iar aceasta este Laura, fiica noastră.
Fausto:         – Aveţi nişte copii foarte frumoşi!
 
III. Sunt încântat!
 
În continuare Fausto prezintă familia sa.
 
Fausto:         Aceasta este Paula, soţia mea.
Alexei:           – Sărut mâna, doamnă! Sunt încântat!
Paula:           – Îmi pare bine!
Fausto:         Aceştia sunt copiii noştri. Acesta este fiul nostru.
Numele lui e Leonardo. Acestea sunt fiicele noastre.
Aceasta este Chiara, fiica noastră mai mare. Iar aceasta
e fiica noastră mai mică. Numele ei este Enrica.
 
IV. Mulţumesc, la fel!
 
Violeta discută cu Paula.
 
Violeta:         – Paula, aveţi trei copii: un băiat şi două fete.
Câţi ani are fiecare?
Paula:           – Fiica noastră mai mare, Chiara, are douăzeci şi doi
de ani. Fiul nostru, Leonardo, are nouăsprezece ani.
Enrica, fiica noastră mai mică, are şaptesprezece ani.
Iar Fausto, soţul meu, are cincizeci de ani.
Violeta:         – Noi avem doi copii: un băiat şi o fată. Fiul nostru, Daniel,
are unsprezece ani. Fiica noastră, Laura, are şapte ani.
Iar Alexei, soţul meu, are patruzeci şi patru de ani.
Paula:           – Violeta, sunt încântată!
Violeta:         – Mulţumesc, la fel!
 
V. Vai, ce poze frumoase!
 
Apoi Alexei şi Violeta arată albumul familiei.
 
Alexei:           – Pe această poză este familia Acsan.
Violeta:         – Iar pe poza aceasta este familia Neamţu.
Alexei:           Acest domn e tatăl meu. Iar domnul acesta
e socrul meu.
Violeta:         Această doamnă e mama mea. Iar doamna aceasta
e soacra mea.
Alexei:           Aceşti copii sunt colegii lui Dan de la grădiniţă. Iarcopiii
aceştia sunt colegii lui Dan de la liceu.
Violeta:         Aceste domnişoare sunt colegele Laurei de la grădiniţă.
Domnişoarele acestea sunt colegele Laurei de la liceu.
Paula:           – Vai, ce poze frumoase!
 
La ora 18:00 familia Speronello pleacă acasă.
 
7. Traduceţi.
 
Bine aţi venit!                                    Faceţi cunoştinţă!
.............................................            ................................................
Acesta e soţul meu.                          Aceasta e soţia mea.
.............................................            ................................................
Acesta e tatăl meu.                            Aceasta e mama mea.
.............................................            ................................................
Acesta e socrul meu.                        Aceasta e soacra mea.
.............................................            ................................................
Acesta e fiul meu.                             Aceasta e fiica mea.
.............................................            ................................................
Sunt încântat (-ă)!                             Mulţumesc, la fel!
.............................................            ................................................
 
 
 
 
VORBIM
 
1. Alegeţi varianta potrivită.
 
a. Astăzi Fausto Speronello.......................a. are cursuri.
 
 
b. nu are cursuri.
 
 
 

                                                                        c. merge la cursuri.
b. Fausto nu are cursuri.............................a. pentru că e luni.
                                                                  b.pentru că e joi.
                                                                  c. pentru că e duminică.
c. Azi familia Speronello merge..................a. în vizită.
                                                                  b. la bar.
                                                                  c. în centru.
d. Violeta este soţia lui...............................a. Alexei Acsan.
                                                                  b. Fausto Speronello.
                                                                  c. Bill Clinton.
e. Paula este soţia lui.................................a. Alexei Acsan.
                                                                  b. Fausto Speronello.
                                                                  c. Bill Clinton.
f. Alexei şi Violeta.......................................a. au un copil.
                                                                  b. au doi copii.
                                                                  c. au trei copii.
g. Fausto şi Paula......................................a. au un copil.
                                                                  b. au doi copii.
                                                                  c. au trei copii.
h. Alexei şi Violeta......................................a. au un băiat şi o fată.
                                                                  b. au doi băieţi şi o fată.
                                                                  c. au un băiat şi două fete.
i. Fausto şi Paula........................................a. au un băiat şi o fată.
                                                                  b. au doi băieţi şi o fată.
                                                                  c. au un băiat şi două fete.
j. Laura are.................................................a. şapte ani.
                                                                  b. unsprezece ani.
                                                                  c. douăzeci şi doi de ani.
k. Daniel are...............................................a. şapte ani.
                                                                  b. unsprezece ani.
                                                                  c. douăzeci şi doi de ani.
l. Enrica are................................................a. şaptesprezece ani.
                                                                  b. nouăsprezece ani.
                                                                  c. douăzeci şi doi de ani.
m. Leo are..................................................a. şaptesprezece ani.
                                                                  b. nouăsprezece ani.
                                                                  c. douăzeci şi doi de ani.
n. Chiara are...............................................a. şaptesprezece ani.
                                                                  b. nouăsprezece ani.
                                                                  c. douăzeci şi doi de ani.
o. Alexei are...............................................a. şaptesprezece ani.
                                                                  b. patruzeci şi patru de ani.
                                                                  c. cincizeci de ani.
p. Fausto are..............................................a. şaptesprezece ani.
                                                                  b. patruzeci şi patru de ani.
                                                                  c. cincizeci de ani.
 
2. Discutaţi cu colegul (lucrăm în perechi).
 
1. De ce azi Fausto nu are cursuri?         9.   Câţi ani are Laura?
2. Unde merge familia Speronello?         10. Câţi ani are Daniel?
3. Cine e soţia lui Alexei?                      11. Câţi ani are Enrica?
4. Cine sunt copiii lui Alexei?                 12. Câţi ani are Leo?
5. Cine e soţia lui Fausto?                     13. Câţi ani are Chiara?
6. Cine sunt copiii lui Fausto?                14. Câţi ani are Alexei?
7. Câţi copii au Alexei şi Violeta?           15. Când familia Speronello
8. Câţi copii au Fausto şi Paula?                  pleacă acasă?
 
 
3. ADEVĂRAT sau FALS?
 
1. Familia Speronello merge          Adevărat. Familia
în vizită.                                   Speronello merge în vizită.
2. Violeta este soţia lui Alexei.        ....................................................
3. Alexei şi Violeta au trei copii.      Fals. Alexei şi Violeta au doi copii.
4. Paula este soţia lui Fausto.        ....................................................
5. Fausto şi Paula au un copil.       ....................................................
6. Enrica e fiica mai mare.              ....................................................
7. Chiara e fiica mai mică.               ....................................................
8. Alexei are 44 de ani.                  ....................................................
9. Fausto are 50 de ani.                 ....................................................
 
4. Răspundeţi ca în model (lucrăm în lanţ).
 
a.   – Cine este acesta? (Alexei)          – Acesta este Alexei.
Cine este acesta? (Daniel)          –............................................
Cine este acesta? (Grigore)        –............................................
Cine este acesta? (Petre)           –............................................
 
b.   – Cine este aceasta? (Violeta)       – Aceasta este Violeta.
Cine este aceasta? (Laura)         –............................................
Cine este aceasta? (Valentina)    –............................................
Cine este aceasta? (Margareta) –............................................
 
c.   – Cine sunt aceştia? (Fausto şi Leo)       Aceştia sunt Fausto şi Leo.
Cine sunt aceştia? (Alexei şi Sandu)    –....................................
Cine sunt aceştia? (Lucian şi Marcel)   –....................................
Cine sunt aceştia? (Serghei şi Oleg)    –....................................
 
d.   – Cine sunt acestea? (Laura şi Chiara)   – Acestea sunt Laura
şi Chiara.
Cine sunt acestea? (Olga şi Zina)        –....................................
Cine sunt acestea? (Sanda şi Mia)       –....................................
Cine sunt acestea? (Nataşa şi Maşa)   –....................................
 
e.   – Cine este acesta? (soţul meu)          – Acesta este soţul meu.
Cine este aceasta? (soţia mea)         –.......................................
Cine este acesta? (fiul meu)             –.......................................
Cine este aceasta? (fiica mea)          –.......................................
 
f.    – Cine este acesta? (tatăl meu)            – Acesta este tatăl meu.
Cine este aceasta? (mama mea)       –.......................................
Cine este acesta? (socrul meu)        –.......................................
Cine este aceasta? (soacra mea)      –.......................................
 
5. Discutaţi cu colegii (lucrăm în grup).
(Folosiţi întrebările cine? ce? de unde? unde? câţi? cum? care? când? de când? şi structurile învăţate.)
 
6. Prezentaţi membrii familiei dvs.
(Folosiţi poze cu familia dvs.)
 
7. Transformaţi ca în model.
 
a.   – Acesta este Fausto.              – Aceştia sunt Fausto şi Leo
(Fausto şi Leo, Italia)               din Italia.
– Acesta este Sandu?              –.........................................
(Alexei şi Sandu, Moldova)   –.........................................
– Acesta este Lucian?              –.........................................
(Lucian şi Marcel, România) –.........................................
– Acesta este Serghei?            –.........................................
(Serghei şi Oleg, Rusia)        –.........................................
 
b.   – Aceasta este Laura.              – Acestea sunt Laura şi Chiara
(Laura şi Chiara, Italia)             din Italia.
– Aceasta este Olga.                –.........................................
(Olga şi Zina, Moldova)         –.........................................
– Aceasta este Sanda.             –.........................................
(Sanda şi Mia, România)       –.........................................
– Aceasta este Nataşa.             –.........................................
(Nataşa şi Maşa, Rusia)         –.........................................
 
c.   – Domnul acesta e din Italia?            Acest domn e din Italia?
– Domnul acesta e din Moldova?.     –.....................................?
Domnul acesta e din România?      –.....................................?
Domnul acesta e din Rusia?           –.....................................?
 
d.   – Doamna aceasta e din Italia?          – Această doamnă e din Italia?
Doamna aceasta e din Moldova?.   –.....................................?
Doamna aceasta e din România?   –.....................................?
Doamna aceasta e din Rusia?        –.....................................?
 
e.   – Domnii aceştia sunt din Italia?        – Aceşti domni sunt din Italia?
– Domnii aceştia sunt din Moldova? –.....................................?
– Domnii aceştia sunt din România? –.....................................?
– Domnii aceştia sunt din Rusia?      –.....................................?
 
f.    – Doamnele acestea sunt din Italia?     – Aceste doamne sunt din Italia?
– Doamnele acestea sunt din Moldova? –..................................?
– Doamnele acestea sunt din România? –..................................?
– Doamnele acestea sunt din Rusia?      –..................................?
 
g.   – Acesta e băiatul meu.               – Aceştia sunt băieţii mei.
– Acesta e feciorul meu.             –...........................................
– Acesta e prietenul meu.           –...........................................
– Acesta e colegul meu.              –...........................................
 
h.   – Aceasta e fata mea.                  – Acestea sunt fetele mele.
– Aceasta e fiica mea.                 –............................................
– Aceasta e prietena mea.           –............................................
– Aceasta e colega mea.             –............................................
 
i.    – Acesta e băiatul nostru.            – Aceştia sunt băieţii noştri.
– Acesta e feciorul nostru.          –............................................
– Acesta e prietenul nostru.        –............................................
– Acesta e colegul nostru.          –............................................
 
j.    – Aceasta e fata noastră.             – Acestea sunt fetele noastre.
– Aceasta e fiica noastră.            –............................................
– Aceasta e prietena noastră.      –............................................
– Aceasta e colega noastră.        –............................................
 
 
k.   – Am o familie mare.                   – Familia mea este mare.
– Am o soţie frumoasă.               –............................................
– Am o fotografie mică.               –............................................
– Am o rochie nouă.                    –............................................
 
l.    – Am un frate contabil.                – Fratele meu e contabil.
– Am un ginere rus.                    –............................................
– Am un câine mare.                   –............................................
– Am un nume frumos.               –............................................
 
CITIM
 
1. Citiţi textul pe roluri (autorul, Alexei, Fausto, Violeta, Paula).
 
În vizită
Astăzi e duminică. Fausto nu are cursuri. Azi dumnealui are zi liberă. Împreună cu familia merge în vizită.
 
Fausto sună la uşă. Alexei deschide.
 
Alexei zice:               – Bine aţi venit! Intraţi, vă rog!
Fausto zice:              – Mulţumim!
 
Familia Speronello intră în casă.
 
Alexei zice:               – Faceţi cunoştinţă! Aceastae soţia mea.
Numele ei este Violeta Neamţu.
Fausto salută:           – Sărut mâna, doamnă! Sunt încântat!
Violeta răspunde:      – Şi eu sunt bucuroasă!
 
Alexei zice:               – Acestaeste Daniel, fiul nostru. Iar aceasta
este Laura, fiica noastră.
Fausto zice:              – Aveţi nişte copii foarte frumoşi!
 
În continuare Fausto prezintă familia sa.
 
Fausto zice:              –Aceastaeste Paula, soţia mea.
Alexei salută:             – Sărut mâna, doamnă! Sunt încântat!
Paula răspunde:        – Îmi pare bine!
Fausto zice:              – Aceştiasunt copiii noştri. Acesta este fiul
nostru. Numele lui e Leonardo. Acestea
sunt fiicele noastre. Aceastaeste Chiara,
fiica noastră mai mare. Iar aceastae fiica
noastră mai mică. Numele ei este Enrica.
 
 
 
Violeta discută cu Paula.
 
Violeta zice:              – Paula, aveţi trei copii: un băiat şi două fete.
Apoi întreabă:           – Câţi ani are fiecare?
Paula răspunde:        – Fiica noastră mai mare, Chiara,
are douăzeci şi doi de ani. Fiul nostru,
Leonardo, are nouăsprezece ani. Enrica,
fiica noastră mai mică, are şaptesprezece ani.
Iar Fausto, soţul meu, are cincizeci de ani.
Violeta zice:              – Noi avem doi copii: un băiat şi o fată.
Fiul nostru, Daniel, are unsprezece ani.
Fiica noastră, Laura, are şapte ani.
Iar Alexei, soţul meu, are patruzeci
şi patru de ani.
Paula zice:                – Violeta, sunt încântată!
Violeta zice:              – Mulţumesc, la fel!
 
Apoi Alexei şi Violeta arată albumul familiei.
 
Alexei zice:               – Pe aceastăfotografie este familia Acsan.
Violeta zice:              – Iar pe fotografia aceastaeste
familia Neamţu.
Alexei zice:               Acest domn e tatăl meu. Iar domnul acesta
e socrul meu.
Violeta zice:              Această doamnă e mama mea.
Iar doamna aceasta e soacra mea.
Alexei zice:               – Aceşticopii sunt colegii lui Dan de la
grădiniţă. Iarcopiii aceştia sunt colegii
lui Dan de la liceu.
Violeta zice:              – Acestedomnişoare sunt colegele Laurei
de la grădiniţă. Domnişoarele acesteasunt
colegele Laurei de la liceu.
Paula zice:                – Vai, ce poze frumoase!
 
La ora 18:00 familia Speronello pleacă acasă.
 
2. Găsiţi continuarea propoziţiilor.
1. Astăzi este                           a. are zi liberă.
2. Duminică Fausto nu             b. duminică.
3. Azi dumnealui                      c. are cursuri.
4. Aceasta e Violeta, soţia        d. lui Fausto.
5. Aceasta e Paula, soţia          e. lui Alexei.
6. Laura, fiica mea,                   f. soacra mea.
7. Acest domn este                  g. are şapte ani.
8. Această doamnă este           h. socrul meu.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Combinaţi întrebarea cu răspunsul.
1. – Cine este acesta?                   a. – Aceasta e mama mea.
2. – Cine este aceasta?                 b. – Acesta e tatăl meu.
3. – Cine sunt aceştia?                  c. – Domnul acesta e socrul meu.
4. – Cine sunt acestea?                 d. – Domnii aceştia sunt prietenii mei.
5. – Cine este acest domn?           e. – Doamna aceasta e soacra mea.
6. – Cine este această doamnă?    f. – Aceştia sunt copiii mei.
7. – Cine sunt aceşti domni?          g. – Acestea sunt fiicele mele.
8. – Cine sunt aceste doamne?     h. –Doamnele acestea sunt
prietenele mele.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Citiţi textul Familia mea.
 
Aceasta este familia mea. Familia mea nu e mare. Suntem patru persoane: tata, mama, sora şi eu.
Acesta sunt eu. Numele meu este Daniel. Eu am 11 ani. Sunt elev.
Acesta e tatăl meu. Numele lui e Alexei. Dumnealui este profesor. Tata are 44 de ani.
Aceasta e mama mea. Numele ei e Violeta. Dumneaei este profesoară.
Aceasta e sora mea. Numele ei e Laura. Ea este elevă. Sora are 7 ani.
Familia noastră este prietenoasă.
 
SCRIEM
 
1. Completaţi tabelul în baza textului Familia mea (ex. 4).
 
Persoana
Numele
Vârsta
Profesia / ocupaţia
Tata
 
 
 
Mama
 
 
 
Fiul
 
 
 
Fiica
 
 
 
2. Completaţi (cu verbe).
 
1. Astăzi ..................... duminică.
2. Azi Fausto nu ................... cursuri.
3. Fausto şi Paula ............. trei copii.
4. Acesta .................... Leonardo.
5. Iar acestea ................. fiicele lor.
6. Alexei şi Violeta ................ doi copii.
7. Aceasta ................... Laura.
8. Aceştia ................... colegii lui Daniel.
 
3. Completaţi (cu pronume demonstrative: acesta; aceasta; aceştia; acestea).
 
1. ................. este Daniel, fiul meu.
2. ................. sunt copiii lui Fausto.
3. ................. e Paula, soţia lui Fausto.
4. ................. sunt fiicele lui Fausto.
5. ................. e Violeta, soţia lui Alexei.
6. ................. e Alexei, soţul Violetei.
7. ................. sunt fiicele Paulei.
8. ................. sunt prietenii mei.
 
4. Completaţi tabelul Familia şi rudele.
 
Persoana
Numele
Vârsta
Profesia / ocupaţia
Eu
Soţul / soţia
Fiul
Fiul mai mare
Fiul mai mic
Fiica
Fiica mai mare
Fiica mai mică
Mama
Tata
Fratele
Fratele mai mare
Fratele mai mic
Sora
Sora mai mare
Sora mai mică
Bunicul
Bunica
Unchiul
Mătuşa
Verişorul
Verişoara
 
 
 
 
5. Scrieţi (în caiet) un text despre familia şi rudele dvs.
 
6. Alcătuiţi întrebări (la cuvintele evidenţiate).
 
1. – Azie duminică.                                  Cezi e azi? (Duminică.)
2. – Familia Speronello merge în vizită.    ……………………………?
3. – Noi avem doicopii: un băiat şi o fată. ……………………………?
4. – Fausto şi Paula au douăfiice.            ……………………………?
5. – Violeta discută cu Paula.                    ……………………………?
6. – Alexei discută cu Fausto.                  ……………………………?
7. – Familia Speronello pleacă acasă.       ……………………………?
8. – La ora 18:00familia Speronello         ……………………………?
pleacă acasă.
 
7. Cum precizăm ora?
 
Ce oră e?
 
Cât e ora?
 
Cât e ceasul?
12:00
13:10
14:15
20:45
22:30
23:40
E (ora) douăsprezece (fix).
E (ora) treisprezece şi zece (minute).
E (ora) paisprezece şi un sfert.
E (ora) douăzeci şi unu fără un sfert.
E (ora) douăzeci şi două şi jumătate.
E (ora) douăzeci şi trei şi patruzeci (de minute).
 
8. Cunoaşteţi aceste cuvinte? Traduceţi-le în limba maternă.
 
aceasta - ..................
acesta - ....................
acestea - ..................
aceştia - ...................
băiat - .......................
bunic - ......................
bunică - ....................
copil - .......................
familie - ....................
fată - ........................
fecior - .....................
fiică - ........................
frate - .......................
ginere - ....................
mamă - .....................
mătuşă - ...................
noră - .......................
soacră - ....................
socru - ......................
soră - ........................
tată - .........................
unchi - ......................
verişoară - ................
verişor - ....................
 
Elemente de gramatică funcţională
  1. Substantive masculine la singular (cu articole nehotărâte şi hotărâte)
  2. Substantive feminine la singular (cu articole nehotărâte şi hotărâte)
  3. Pronumele şi adjectivele demonstrative
1. Substantive masculine la singular
a. cu articol nehotărât (sau numeral)
b. cu articole hotărâte
Eu am un fecior.
Tu ai un fiu mare?
El are un frate profesor.
Ea are un câine mic.
Feciorul meu este elev.
Fiul tău e student?
Fratele lui e profesor.
Câinele ei este mic.
 
2. Substantive feminine la singular
a. cu articol nehotărât (sau numeral)
b. cu articol hotărât
Eu am o fiică.
Tu ai o prietenă italiancă?
El are o soţie frumoasă.
Ea are o familie mare.
Fiica mea este elevă.
Prietena ta e studentă?
Soţia lui e frumoasă.
Familia ei este mare.
 
3. Pronumele şi adjectivele demonstrative
a. Pronumele demonstrative
b. Adjectivele demonstrative
(în postpoziţie)
c. Adjectivele demonstrative
(în prepoziţie)
Acesta e prietenul meu.
Aceasta e prietena mea.
Aceştia sunt prietenii mei.
Acestea sunt prietenele mele.
Domnul acesta e prietenul meu.
Doamna aceasta e prietena mea.
Domnii aceştia sunt prietenii mei.
Doamnele acestea sunt prietenele mele.
Acest domn e prietenul meu.
Această doamnă e prietena mea.
Aceşti domni sunt prietenii mei.
Aceste doamne sunt
prietenele mele.
 
Recapitulăm.
 
Ce cunoaştem de la Unitatea a III-a?
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
·      a întâmpina oaspeţii
– Bine aţi venit!
– Intraţi, vă rog!
– Mulţumesc.
– Mulţumim.
·      a prezenta membrii familiei şi rudele
– Faceţi cunoştinţă:
Acesta e soţul meu.
Acesta e tatăl meu.
Acesta e socrul meu.
Acesta e fiul meu.
Aceştia sunt copiii noştri.
Aceştia sunt părinţii noştri.
– Faceţi cunoştinţă:
Aceasta e soţia mea.
Aceasta e mama mea.
Aceasta e soacra mea.
Aceasta e fiica mea.
Acestea sunt fiicele noastre.
Acestea sunt rudele noastre.
·      a exprima admiraţia
Aveţi nişte copii foarte frumoşi!
Vai, ce poze frumoase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
·      a exprima cauza
Azi nu am lecţii, pentru că e sâmbătă.
Mâine nu avem lecţii, pentru că e duminică.
·      a indivi-dualiza pe cineva
Eu am un fecior.
Tu ai un fiu?
El are un frate.
Ea are un câine.
Eu am o fiică.
Tu ai o prietenă italiancă?
El are o soţie frumoasă.
Ea are o familie mare.
·      a concre-tiza pe cineva
Feciorul meu e elev.
Fiul tău e student?
Fratele lui e profesor.
Câinele ei este mare.
Fiica mea este elevă.
Prietena ta e studentă?
Soţia lui e frumoasă.
Familia ei este mare.
·      a indica pe cineva
Acesta e fiul meu.
Aceştia sunt fiii mei.
Aceasta e fiica mea.
Acestea sunt fiicele mele.
·      a identifi-ca pe cineva
Domnul acesta e rus.
Doamna aceasta e rusoaică.
Domnii aceştia sunt ruşi.
Doamnele acestea sunt rusoaice.
Acest domn e rus.
Această doamnă e rusoaică.
Aceşti domni sunt ruşi.
 
Aceste doamne sunt
rusoaice.
·      a concreti-za ora
 
Ce oră e?
 
 
 
Cât e ora?
 
 
 
Cât e ceasul?
E (ora) douăsprezece (fix).
E (ora) treisprezece şi zece (minute).
E (ora) paisprezece şi un sfert.
E (ora) douăzeci şi unu fără un sfert.
E (ora) douăzeci şi două şi jumătate.
E (ora) douăzeci şi trei şi patruzeci ( de minute).