Vreau să vorbesc româneşte


 

UNITATEA A II-A
 
UNITATEA A DOUA
 
AUDIEM
 
1. Rostim împreună.
 
eu am, tu ai, el are, ea are,
noi avem, voi aveţi, ei au, ele au
acolo, azi, de azi, bine, când, cum
adevărat, într-adevăr, desigur
iată,
pe,
sub
 
2. Memorizăm propoziţiile.
 
a. Eu am douăzeci de ani.           e. Noi avem cursuri.
b. Tu ai nouăsprezece ani?         f. Voi aveţi automobil?
c. El are optsprezece ani.           g. Ei au telefon fix.
d. Ea are şaisprezece ani.           h. Ele au calculator.
 
3. Pronunţaţi corect.
 
Numele dumnealui.               Numele dumneavoastră.
Numele dumneaei.                 Numele dumnealor.
 
4. Memorizaţi.
 
a. – Unde mergeţi?                            g. – Ce profesie aveţi?
b. – Merg la Casa Limbii Române.      h. – Sunt contabil.
c. – Pot intra?                                     i.   – Câţi ani ai?
d. – Da, desigur.                                 j.   – Am şaisprezece ani.
e. – Mulţumesc.                                  k. – Care e numele dvs.?
f.   – Nu aveţi pentru ce.                      l.   – Numele meu e Ana Ionel.
 
5. Audiaţi textul. Memorizaţi-l.
 
La Casa Limbii Române
 
Azi Fausto Speronello are cursuri de română. Acum el merge la Casa Limbii Române.
Pe stradă se întâlneşte cu Alexei Acsan. Dumnealor discută.
 
6. Ascultaţi dialogurile. Memorizaţi structurile.
 
I. Unde mergeţi?
 
Alexei:           – Bună ziua, Fausto!
Fausto:         – Bună ziua, domnule profesor!
Alexei:           – Unde mergeţi?
Fausto:         – Merg la Casa Limbii Române. Azi am cursuri de română.
Alexei:           Aveţi cursuri de română?!
Fausto:         – Da, de azi eu sunt la cursuri.
Alexei:           – Ştiţi unde este Casa Limbii Române?
Fausto:         – Da. Pe strada Kogălniceanu, 90.
Alexei:           – Succes, Fausto!
Fausto:         – Mulţumesc, domnule profesor!
 
II. Pot intra?
 
Iată Casa Limbii Române. În anticameră este secretara.
 
Fausto:         – Pot intra?
Secretara:     – Da, desigur. Intraţi, vă rog!
Fausto:         – Bună ziua!
Secretara:     – Bună ziua! Luaţi loc!
Fausto:         – Sunteţi foarte amabilă, domnişoară! Mulţumesc.
Secretara:     – Nu aveţi pentru ce.
 
III. Ce profesie aveţi?
 
Fausto şi secretara discută în continuare.
 
Secretara:     – Cine sunteţi dvs.?
Fausto:         – Eu sunt Fausto Speronello.
Secretara:     – Sunteţi spaniol?
Fausto:         – Nu sunt spaniol, sunt italian.
Secretara:     – Ce profesie aveţi?
Fausto:         – Sunt contabil. Dar acum am un restaurant.
Sunt patronul restaurantului VENEŢIA.
Secretara:     Aveţi un document?
Fausto:         – Da, am paşaportul.
Secretara:     Aveţi şi patru poze?
Fausto:         – Îmi pare rău, am numai trei.
Secretara:     – E bine şi trei.
IV. Câţi ani ai?
 
În anticameră intră un tânăr.
 
Fausto:         – El este Leo, fiul meu.
Secretara:     – Îmi pare bine! Leo, câţi ani ai?
Leo:              – Eu am nouăsprezece ani. Tata are cincizeci de ani.
Secretara:     Domnule Speronello, e adevărat că aveţi cincizeci de ani?
Fausto:         – Da, într-adevăr am cincizeci de ani.
 
V. În ce zile avem ore?
 
Fausto şi secretara discută despre cursuri.
 
Fausto:         – Cine e profesor în grupa mea?
Secretara:     – Grupa dvs. are doi profesori.
Fausto:         – În ce zile avem ore?
Secretara:     – Grupele au ore de luni până vineri.
                        Sâmbătă şi duminică aveţi zile
libere. Azi aveţi prima lecţie la ora 11:00.
Fausto:         – Mulţumesc pentru informaţii.
Secretara:     – Pentru puţin.
Fausto:         – Domnişoară, care e numele dvs.?
Secretara:     – Eu sunt Cristina Crăciun.
Fausto:         Aveţi un nume frumos. La revedere!
Secretara:     – Pe curând, domnule Speronello.
 
7. Traduceţi.
 
Succes!                        Mulţumesc!               Nu aveţi pentru ce.
..................................    .................................     .................................
Pot intra?                     Da, desigur.              Intraţi, vă rog!
..................................    .................................     .................................
Luaţi loc!                      Îmi pare bine!            Îmi pare rău!
..................................    .................................     .................................
În ce zile?                    E adevărat?               Într-adevăr.
..................................    .................................     .................................
 
 
 
 
VORBIM
 
1. Alegeţi varianta potrivită.
 
a. Azi domnul Speronello are cursuri..........a. de italiană.
 
 
b. de română.
 

 

 

 

                                                                        c. de franceză.
b. De azi Fausto are cursuri.......................a. la Pro Didactica.
                                                                  b. la Centrul Lingvistic.
                                                                  c. la Casa Limbii Române.
c. Fausto are paşaportul şi.........................a. două poze.
                                                                  b. trei poze.
                                                                  c. patru poze.
d. Domnul Speronello are...........................a. nouăsprezece ani.
                                                                  b. patruzeci de ani.
                                                                  c. cincizeci de ani.
e. Leonardo, fiul lui, are..............................a. nouăsprezece ani.
                                                                  b. patruzeci de ani.
                                                                  c. cincizeci de ani.
f. Fiecare grupă are....................................a. un profesor.
                                                                  b. doi profesori.
                                                                  c. trei profesori.
g. Grupele au ore........................................a. de joi până sâmbătă.
                                                                  b. de marţi până miercuri       c. de luni până vineri.
h. Elevii au zile libere..................................a. luni şi marţi.
                                                                  b. miercuri şi joi.
                                                                  c. sâmbătă şi duminică.
 
2. Dialogaţi cu colegul (lucrăm în perechi).
 
1. Ce cursuri are Fausto azi?             7. Câţi ani are Fausto?
2. Unde are cursuri?                          8. Câţi ani are Leo?
3. Unde este Casa Limbii Române?  9. Câţi profesori are grupa?
4. Cine este în anticameră?              10. În ce zile grupele au ore?
5. Ce profesie are Fausto?               11. Când grupele au zile libere?
6. Câte poze are Fausto?                 12. Dvs. când aveţi ore?
 
 
 
 
3. Răspundeţi ca în model (lucrăm în lanţ).
 
a.   – Dvs. aveţi un document?   – Da, am. Iată paşaportul.
– Dvs. aveţi o poză?             – Da, am. Iată poza.
– Dvs. aveţi un pix?              –.......................................................
– Dvs. aveţi o geantă?          –.......................................................
– Dvs. aveţi un creion?         –.......................................................
– Dvs. aveţi o radieră?          –.......................................................
 
b.   – Tu ai un document?           – Îmi pare rău. Nu am. (N-am.)
– Tu ai o poză?                     –.......................................................
– Tu ai un pix?                      –.......................................................
– Tu ai o geantă?                  –.......................................................
– Tu ai un creion?                 –.......................................................
– Tu ai o radieră?                  –.......................................................
 
c.   – El are un document?          – Da, are. Iată paşaportul.
– Ea are o poză?                   –.......................................................
– El are un pix?                     –.......................................................
– Ea are o geantă?                –.......................................................
– El are un creion?               –.......................................................
– Ea are o radieră?               –.......................................................
 
d.   – Voi aveţi automobil?              – Da, noi avem automobil.
Dar ei?                                     Ei nu au. (N-au.)
– Voi aveţi telefon? Dar ele?    –...................................................
– Voi aveţi calculator? Dar ei? –...................................................
– Voi aveţi televizor? Dar ele? –...................................................
 
e.   – Cum este automobilul tău? – Automobilul meu este nou.
– Cum este telefonul tău?     –.......................................................
– Cum este calculatorul tău? –.......................................................
– Cum este televizorul tău? –.......................................................
 
f.    – Cum este geanta ta?          – Geanta mea este nouă.
– Cum este maşina ta?          –.......................................................
– Cum este radiera ta?          –.......................................................
– Cum este poza ta?             –.......................................................
 
g.   – Unde este paşaportul tău? – Paşaportul meu este în geantă.
– Unde este poza ta?            –.......................................................
– Unde este telefonul tău?   –.......................................................
– Unde este radiera ta?        –.......................................................
– Unde este pixul tău?          –.......................................................
– Unde este cartea ta?          –.......................................................
 
h.   – Paşaportul tău este            – Nu, paşaportul meu este pe masă.
în geantă?
– Poza ta este în geantă?     –.......................................................
– Pixul tău este în geantă?    –.......................................................
– Radiera ta este în geantă? –.......................................................
– Caietul tău este în geantă? –.......................................................
– Cartea ta este în geantă?   –.......................................................
 
4. Discutaţi cu colegii (lucrăm în grup).
(Folosiţi întrebările cine? ce? de unde? unde? câţi? câte? când? de când? e adevărat că...? cum? şi structurile învăţate.)
 
5. Prezentaţi colegul din dreapta şi din stânga dvs.
 
6. Transformaţi ca în model.
 
a.   – Numele meu este Alexei Acsan.           – Eu sunt Alexei Acsan.
– Numele tău este Fausto Speronello?   – Tu eşti.......................?
– Numele lui este Vasile Iovu.                 – El.................................
– Numele ei este Violeta Neamţu.           – Ea................................
 
b.   – Prietenul meu este italian.                    – Eu am un prieten italian.
– Prietenul tău este român?                    – Tu..............................?
– Prietenul lui este ucrainean.                 – El.................................
– Prietenul ei este rus.                            – Ea................................
 
c.   – Prietena mea este italiancă.                  Eu am o prietenă
italiancă.
– Prietena ta este româncă?                   – Tu..............................?
– Prietena lui este ucraineancă.              – El.................................
– Prietena ei este rusoaică.                     – Ea................................
 
 
d.   – Prietenii mei sunt italieni.                     Eu am (nişte) prieteni
italieni.
– Prietenii tăi sunt români?                      – Tu..............................?
– Prietenii lui sunt ucraineni.                   – El.................................
– Prietenii ei sunt ruşi.                            – Ea................................
 
e.   – Prietenele mele sunt italience.             Eu am (nişte) prietene
italience.
– Prietenele tale sunt românce?             – Tu..............................?
– Prietenele lui sunt ucrainence.             – El.................................
– Prietenele ei sunt rusoaice.                 – Ea................................
 
f.    – Prietenul nostru este italian.                 Noi avem un prieten
italian.
– Prietenul vostru este român?               – Voi.............................?
– Prietenul lor este ucrainean.                – Ei.................................
– Prietenul lor este rus.                          – Ele...............................
 
g.   – Prietena noastră este italiancă.             Noi avem o prietenă
italiancă.
– Prietena voastră este româncă?           – Voi.............................?
– Prietena lor este ucraineancă.              – Ei.................................
– Prietena lor este rusoaică.                   – Ele...............................
 
h.   – Prietenii noştri sunt italieni.                  – Noi avem (nişte) prieteni
italieni.
– Prietenii voştri sunt români?                 – Voi.............................?
– Prietenii lor sunt ucraineni.                  – Ei.................................
– Prietenii lor sunt ruşi.                           – Ele...............................
 
i.    – Prietenele noastre sunt italience.         Noi avem (nişte) prietene
italience.
– Prietenele voastre sunt românce?       – Voi.............................?
– Prietenele lor sunt ucrainence.            – Ei.................................
– Prietenele lor sunt rusoaice.                – Ele...............................
 
CITIM
 
1. Citiţi textul pe roluri (autorul, Fausto, secretara, Leo).
 
La Casa Limbii Române
Azi Fausto Speronello are cursuri de română. Acum el merge la Casa Limbii Române.
Casa Limbii Române este pe strada Kogălniceanu, 90.
În anticameră este secretara.
Fausto întreabă:                       – Pot intra?
Secretara răspunde:                – Da, desigur. Intraţi, vă rog!
Fausto salută:                          – Bună ziua!
Secretara răspunde la salut:     – Bună ziua!
Apoi zice:                                    Luaţi loc!
Fausto mulţumeşte şi zice:       – Sunteţi foarte amabilă, domnişoară.
 
Fausto şi secretara discută în continuare.
 
Secretara întreabă:                  – Care este numele dvs.?
Fausto răspunde:                     – Numele meu este Fausto
Speronello.
Secretara întreabă:                  – Sunteţi spaniol?
Fausto răspunde:                     – Nu sunt spaniol, sunt italian.
Secretara întreabă:                  – Ce profesie aveţi?
Fausto răspunde:                     – Sunt contabil. Dar acum am un
restaurant. Sunt patronul
restaurantului VENEŢIA.
Secretara întreabă:                  – Aveţi un document?
Fausto răspunde:                     – Da, am paşaportul.
Secretara întreabă:                  – Aveţi şi patru poze?
Fausto răspunde:                     – Îmi pare rău, am numai trei.
 
În anticameră intră un tânăr.
 
Fausto zice:                             – El este Leo, fiul meu.
Secretara zice:                         – Îmi pare bine!
Apoi întreabă:                             Leo, câţi ani ai?
Leo răspunde:                         – Eu am nouăsprezece ani.
Secretara întreabă:                  – Domnule Fausto, dvs. câţi
ani aveţi?
Fausto răspunde:                     – Eu am cincizeci de ani.
 
Apoi Fausto şi secretara discută despre cursuri.
 
Fausto întreabă:                       – Cine e profesor în grupa mea?
Secretara răspunde:                – Grupa dvs. are doi profesori.
Fausto întreabă:                       – În ce zile avem ore?
Secretara răspunde:                – Grupele au ore de luni până vineri.
Sâmbătă şi duminică aveţi zile libere.
Azi aveţi prima lecţie la ora 11:00.
Fausto zice:                             – Mulţumesc pentru informaţii.
Secretara zice:                         – Nu aveţi pentru ce.
Fausto întreabă:                       – Domnişoară, care e numele dvs.?
Secretara răspunde:                – Eu sunt Cristina Crăciun.
Fausto zice:                             – Aveţi un nume frumos. La revedere!
Secretara zice:                         – Pe curând, domnule Speronello.
 
2. Găsiţi continuarea propoziţiilor.
1. Azi Fausto Speronello are          a. două zile libere.
2. Acum el merge                           b. cursuri de română.
3. Pe stradă se întâlneşte              c. are doi profesori.
4. Casa Limbii Române este           d. la Casa Limbii Române.
5. Aici în anticameră                       e. cu Alexei.
6. Fausto are paşaportul                f. pe strada Kogălniceanu, 90.
7. Grupa                                        g. este secretara.
8. Grupele au                                 h. şi trei poze.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Combinaţi întrebarea cu răspunsul.
1. – Pot intra?                                   a. – Eu sunt Fausto Speronello.
2. – Cine sunteţi dvs.?                      b. – Da, desigur.
3. – Sunteţi spaniol?                         c. – Sunt contabil. Dar acum am
un restaurant.
4. – Ce profesie aveţi?                     d. – Da, am paşaportul.
5. – Aveţi un document?                   e. – Grupa dvs. are doi
profesori.
6. – Aveţi şi patru poze?                   f. – Nu sunt spaniol, sunt italian.
7. – Cine e profesor în grupa mea? g. – Îmi pare rău, am numai trei.
8. – În ce zile avem ore?                   h. –Aveţi ore de luni până vineri.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Memorizaţi zilele săptămânii.
Ce zi e azi? /
Ce zi este astăzi?
 
Azi / Astăzi
e/este
luni
marţi
miercuri
joi
vineri
sâmbătă
duminică
 
 
SCRIEM
 
1. Completaţi (cu verbe: am, ai, are, avem, aveţi, au).
1. Azi eu ................. cursuri de română.
2. Tu în ce zile ................... cursuri de română?
3. Câţi ani .................... Leo?
4. Fausto ..................... 50 de ani.
5. Noi ................... un televizor nou.
6. Voi ce ............................ în geantă?
7. Ei ................ o casă nouă.
8. Ele .............. prieteni italieni.
 
 
 
2. Completaţi textul în baza fişei de alături.
 
Dumnealui este (cine?) ...................
...................................... . Fausto este (de unde?) .............................. . El este (naţionalitatea) ............................... . Fausto are (câţi?) ................. de ani. Domnul Speronello este (profesia) ............................... Dumnealui este (funcţia) ..................... restaurantului Veneţia.
Prenumele           Fausto
Numele                Speronello
Ţara                     Italia
 
Naţionalitatea       italian
Vârsta                  50 de ani
 
Profesia               contabil
Funcţia                patron
 
3. Alcătuiţi întrebări (la cuvintele evidenţiate).
1. Faustoeste italian.                       Cine este italian?(Fausto.)
2. Acum Fausto e în Moldova.         ............................................?
3. Fausto este din Italia.                  ............................................?
4. Fausto are cincizeci de ani.         ............................................?
5. Azi Fausto are cursuri de română.    ............................................?
6. De azi Fausto are cursuri.            ............................................?
7. Fausto are cursuri                         ............................................?
la Casa Limbii Române.
8. Fausto are numai trei poze.          ............................................?
 
4. Răspundeţi în scris. (Întrebări de ordin personal.)
 
1. Care este numele dvs.? ..............................................................
2. De unde sunteţi? .......................................................................
3. Ce profesie aveţi?     .......................................................................
4. Câţi ani aveţi? ......……..…….......................................................
5. Câţi ani are soţul (soţia) dvs.?           .…….............................................
6. Câţi ani are prietenul dvs.? ........................................................
7. Câţi ani are prietena dvs.?   ........................................................
8. Unde aveţi cursuri? ....................................................................
9. În ce zile aveţi ore? …..…...........................................................
10. Când aveţi zile libere? ..............................................................
 
5. Completaţi fişa personală. Scrieţi alături un text despre dvs.
Prenumele                         ..................................
Numele                         ..................................
Ţara                         ..................................
Naţionalitatea                         ..................................
Vârsta                         ..................................
Profesia / funcţia / ocupaţia
...........................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
 
6. Alcătuiţi întrebări.
1. – Prietenul tău este român?      – Da, prietenul meu este român.
2. – ........................................?    – Da, prietena mea este româncă.
3. – ........................................?    – Da, prietenii mei sunt români.
4. – ........................................?    – Da, prietenele mele sunt
românce.
5. – ........................................?    – Da, prietenul nostru este italian.
6. – ........................................?    – Da, prietena noastră este
italiancă.
7. – ........................................?    – Da, prietenii noştri sunt italieni.
8. – ........................................?    – Da, prietenele noastre sunt
italience.
 
7. Răspundeţi.
 
1. – Prietenul lui este jurist? (economist)      – Nu. Prietenul lui
este economist.
2. – Prietena lui este juristă? (economistă)   –.....................................
3. – Prietenii lui sunt jurişti? (economişti)      –.....................................
4. – Prietenele lui sunt juriste? (economiste)       –.....................................
5. – Prietenul ei este jurist? (economist)       –.....................................
6. – Prietena ei este juristă? (economistă)    –.....................................
7. – Prietenii ei sunt jurişti? (economişti)      –.....................................
8. – Prietenele ei sunt juriste? (economiste) –.....................................
9. – Prietenul lor este ziarist? (actor)            –.....................................
10. – Prietena lor este ziaristă? (actriţă)        –.....................................
11. – Prietenii lor sunt ziarişti? (actori)          –.....................................
12. – Prietenele lor sunt ziariste? (actriţe)    –.....................................
 
8. Cunoaşteţi aceste cuvinte? Traduceţi-le în limba maternă.
 
amabil - ....................
an - ...........................
anticameră - .............
a avea - ....................
azi - ..........................
bine - ........................
caiet - .......................
carte - .......................
casă - .......................
câte? - ......................
câţi? - .......................
creion - .....................
cum - ........................
desigur - ...................
duminică - ................
fiecare - ....................
frumos - ....................
geantă - ....................
iată - .........................
într-adevăr - .............
joi - ...........................
liber - ........................
luni - .........................
marţi - .......................
miercuri - ..................
nou - .........................
pe - ...........................
pix - ..........................
poză - .......................
prieten - ....................
radieră - ...................
sâmbătă - .................
săptămână - .............
stradă - .....................
succes - ...................
vineri - ......................
 
Elemente de gramatică funcţională
 
    1. Verbul a avea la indicativ prezent
 
Eu
(nu)
(n-)
am
un pix.
o geantă.
un prieten italian.
o prietenă italiancă.
un automobil nou.
o maşină nouă.
(nişte) prieteni italieni.
(nişte) prietene italience.
ore de română.
cursuri la Casa Limbii Române.
zile libere sâmbătă şi duminică.
cursuri de luni până vineri.
telefon fix.
Tu
ai
El (Dumnealui)
Ea (Dumneaei)
are
Noi
avem
Voi
(Dumneavoastră)
aveţi
Ei (Dumnealor)
Ele (Dumnealor)
au
 
9. Scrieţi propoziţiile din tabel.
1.    Eu am un pix.
2.    Tu ...........................................................................................
3.    El   ...........................................................................................
4.    Dumnealui ...............................................................................
5.    Ea ...........................................................................................
6.    Dumneaei ...............................................................................
7.    Noi            ...........................................................................................
8.    Voi ...........................................................................................
9.    Dumneavoastră     ...................................................................
10. Ei   ...........................................................................................
11. Dumnealor            ...............................................................................
12. Ele ...........................................................................................
13. Dumnealor            ...............................................................................
 
    1. Substantive cu articole nehotărâte şi hotărâte
 
Eu am un prieten italian.
Tu ai o prietenă italiancă?
Noi avem (nişte) prieteni italieni.
Voi aveţi (nişte) prietene italience?
Prietenul meu este italian.
Prietena taeste italiancă?
Prietenii noştri sunt italieni.
Prietenele voastre sunt italience?
 
 
 
 
 
 
    1. Posesivele (adjectivele posesive şi pronumele personale la genitiv)
 
Prietenul    meu   este român.
Prietenul     tău    este italian?
Prietenul     lui     este ucrainean.
Prietenul      ei     este rus.
Prietenul nostru este român.
Prietenul vostru este italian?
Prietenul     lor     este rus.
Prietenii    mei     sunt români.
Prietenii     tăi     sunt italieni?
Prietenii     lui     sunt ucraineni.
Prietenii     ei      sunt ruşi.
Prietenii   noştri suntromâni.
Prietenii   voştri   sunt italieni?
Prietenii     lor      sunt ruşi.
Prietena    mea   este româncă.
Prietena     ta     este italiancă?
Prietena     lui    este ucraineancă.
Prietena      ei      este rusoaică.
Prietena   noastră este româncă.
Prietena   voastră   este italiancă?
Prietena     lor      este rusoaică.
Prietenele    mele     sunt românce.
Prietenele     tale     sunt italience?
Prietenele     lui     sunt ucrainence.
Prietenele      ei      sunt rusoaice.
Prietenele   noastre suntromânce.
Prietenele   voastre   sunt italience?
Prietenele     lor      sunt rusoaice.
 
Recapitulăm.
 
Ce cunoaştem de la Unitatea a II-a?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
 
·   a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
·   – Mulţumesc!
   – Nu aveţi pentru ce.
·   – Vă mulţumesc!
   – Pentru puţin.
·   a cere permisiune
·   – Pot intra?
   – Da, desigur.
·   – Se poate?
   – Da, poftiţi!
·   a preciza vârsta cuiva
·   – Câţi ani aveţi?
   – Eu am 50 de ani.
·   – Câţi ani ai?
   – Eu am 19 ani.
·   – Câţi ani are Laura?
   – Laura are 7 ani.
·   a indica posesia
·   Prietenul    meu    este român.
·   Prietenul     tău     este italian?
·   Prietenul     lui     este ucrainean.
·   Prietenul     ei     este rus.
·   Prietenul   nostru este român.
·   Prietenul   vostru   este italian?
·   Prietenul     lor     este rus.
·   Prietena    mea    este româncă.
·   Prietena     ta     este italiancă?
·   Prietena     lui     este ucraineancă.
·   Prietena     ei     este rusoaică.
·   Prietena   noastră este româncă
·   Prietena   voastră   este italiancă?
·   Prietena     lor     este rusoaică.
·   Prietenii    mei     sunt români.
·   Prietenii     tăi     sunt italieni?
·   Prietenii     lui     sunt ucraineni.
·   Prietenii     ei     sunt ruşi.
·   Prietenii   noştri   sunt români.
·   Prietenii   voştri   sunt italieni?
·   Prietenii      lor   sunt ruşi.
·   Prietenele    mele     sunt românce.
·   Prietenele     tale     sunt italience?
·   Prietenele    lui / ei   sunt ucrainence.
·   Prietenele   noastre suntromânce.
·   Prietenele    voastre   sunt italience?
·   Prietenele     lor     sunt rusoaice.