In memoriam Nicolae Corlăteanu


Pe 21 octombrie 2005, a încetat din viaţă academicianul Nicolae Corlăteanu. E o pierdere ireparabilă. Savant notoriu, regretatul profesor a fost, în ultimul deceniu, şi un promotor de mare audienţă al revenirii la adevăr, şi-a exprimat, nu o dată, crezul de slujitor al ştiinţei filologice, încurajând efortul urmaşilor de a reafirma, prin ceea ce fac, normalitatea, inclusiv – apariţia la Chişinău a revistei „Limba Română”. Întru cinstirea curată a memoriei sale, este, credem, de datoria fiecărui cetăţean al acestei ţări să ia aminte de povaţa înţeleaptă pe care a lăsat-o, cu glas testamentar: „Ţineţi minte! – v-o spun în calitate de încercat drumeţ pe întortocheatele căi ale basarabenilor – Limba română este numele corect şi adevărat al limbii noastre şi ea trebuie să ne unească, să devină un izvor de bucurii pentru contemporani şi pentru cei ce vor veni după noi”.
Imaginea eminentului lingvist va rămâne mereu în sufletele noastre.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 
Colegiul de redacţie al revistei „Limba Română”