Un discipol al lui Orfeu


...astfel este intitulat volumul de memorii, referinţe şi dedicaţii, apărut la Editura Prut Internaţional cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru. Scrisă de prietenii şi admiratorii poetului, cartea, răscolind vechi amintiri sau trecând în revistă realizările omagiatului, încearcă să creioneze portretul omului şi artistului care, prin întreaga sa activitate, a tras o brazdă adâncă pe ogorul literaturii şi culturii româneşti din Basarabia.
Inedită şi relevantă pentru biografia viitorului poet este lumea copilăriei evocată de către talentatul interpret de muzică populară Dumitru Blajinu, verişor al protagonistului cărţii, şi de către Efim Romanciuc, coleg de clasă, care, sondând anii “tineri” ai poetului, aduc în prim-plan imaginea mai puţin cunoscută a celuia care astăzi este Grigore Vieru. Diferite crâmpeie din biografia de creaţie a maestrului – distins poet, dar şi apreciat autor de manuale, textier şi semnatar al multor cântece, devenite ulterior şlagăre – sunt dezvăluite de către Mihail Gh. Cibotaru, Ion Ciocanu, Anatol Codru, Iurie Colesnic, Ion Cuzuioc, Mihail Dolgan, Grigore Eremei, Efim Josanu, Alexei Marulea, Valeriu Matei, Mihai Morăraş, Andrei Strâmbeanu, Ion Ungureanu, Spiridon Vangheli ş.a.
O serie de articole incluse în carte reconstituie efigia de poet a lui Grigore Vieru. Andrei Burac, de exemplu, mărturiseşte: „Grigore Vieru a fost, încă de pe la începuturile scrisului său, şi mai rămâne şi astăzi, un autor cu un vers cristalin şi plin de sensuri profunde şi totodată atât de uşor accesibil pentru toate vârstele. Un autor citit, căutat, răscitit, editat şi tradus în mai multe limbi. El este un fericit om al scrisului, care comunică din plin cu cei care cred în ceea ce crede şi el”.
Vorbind despre omagiat, Arhip Cibotaru accentuează: „Despre creaţia lui Grigore Vieru s-a scris şi se va scrie mult, fiindcă ea e multă ca substanţă sufletească. Sinceritatea poetului, preaplinul emoţiilor din poeziile dedicate Mamei, Iubitei, Meleagului sau Cuvântului nu mai încape în rânduri, ci se revarsă în afară ca lacrima ce nu mai încape în durere”.
Trăsăturile distinctive ale operei militantului poet sunt nuanţate de către colegii săi de breaslă Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, Alexei Marinat, Arcadie Suceveanu, Vlad Zbârciog ş.a.
Mai mulţi autori incluşi în carte rememorează momente legate de primele descinderi ale poetului în România, înainte de 1989, subliniind receptivitatea cititorului din dreapta Prutului faţă de poezia lui Gr. Vieru (Tudor Nedelcea, Alecu Ion Ghilia, Ion Ţăranu, Viorel Dinescu, Victor Crăciun, Radu Cârneci, Theodor Codreanu, Olguţa Gaia ş.a.). Difuzarea poeziei lui Grigore Vieru pe alte meridiane ale globului, întâlnirile de neuitat pe care le-a avut poetul cu românii din diaspora fac obiectul însemnarilor lui Florin Cârlan, ale preotului paroh Aurel Sas, ale Marianei Albu (SUA), ale lui Kopi Kycyku (Albania) ş.a.
Omagiu sincer adus maestrului la împlinirea a 70 de ani de la naştere, volumul Un discipol al lui Orfeu este o carte-surpriză oferită poetului de către soţia sa, Raisa Vieru, cea care l-a însoţit şi l-a susţinut de-a lungul anilor pe drumul spinos al „înălţării prin cuvânt”.
 
L.R.