Laudatio


Premiul Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură” se acordă în acest an, 2004, unui poet. Unui mare poet care vine dintr-o mică republică – Slovenia, o ţară în care se vorbeşte o limbă de circulaţie redusă. Cu toate acestea, literatura Sloveniei, poezia sa se bucură de un prestigiu incontestabil. Iar unul dintre poeţii care au făcut ca Slovenia să fie cunoscută drept o ţară de mare cultură, de mare sensibilitate, o ţară în care poezia este considerată una din bogăţiile naţionale este laureatul acestei ediţii – poetul Tomaž Šalamun.
Tradus în majoritatea ţărilor europene, bucurându-se de o mare popularitate în Statele Unite, Tomaž Šalamun a impresionat de fiecare dată când poeziile sale au apărut în traducere românească. Avem marea bucurie să anunţăm apariţia unui volum de excepţie în haină românească, publicat la editura Ivan Krasko, carte semnată de Tomaž Šalamun, versiunea românească aparţinând lui Miljurko Vukadinović şi Laurei Ghiţă. Acum se va putea observa mai bine, mai clar specificitatea universului său poetic, puternica sa personalitate artistică, viziunea sa extrem de personală prin care „istoriseşte” lumea.
Aparţinând celei de a treia generaţii a poeziei postbelice din fosta Iugoslavie, Tomaž Šalamun a publicat peste 30 de volume de poezie şi un roman. Universul lui poetic, prin forţa şi credibilitatea sa, lărgeşte cu adevărat „frontierele literaturii”.
Voi încheia citând două versuri din poemul său Liberty, blue folder : Viaţa mea e într-o cuşcă / Alţii se îngrijesc de mine. / Are dreptate poetul. De data aceasta juriul s-a îngrijit de el. Iar poetul va rămâne mai departe în cuşcă. Îl rugăm să observe că nu este singur în ea. Astăzi în cuşcă e aproape înghesuială.