Dezmărginirea şi culorile alertei


Primo tempo
 
1.   trag ivărul porţii baroană
      îmi scot sandala romană
      şi iată o lume pe care
      vina bat-o
      eu n-am inventat-o
 
2.   condamnată-n figuraţii episodice
      retina reţine
      intermitenţe spasmodice
 
3.   lasciv
      trupuri arămii
      prelungi schelete feline
      căptuşite cu muşchi
      alunecă mătăsos
      unduind voluptatea-n furouri
      de-atlas ivoriu şi-abanos
      (roz bombonul şi-a pierdut
      de mult relevanţa)
                şi stupoare
      ce-i deasupra
      e călcat în picioare
 
4.   masculi
      halucinogeni şi fanaţi
      în maiouri zdrenţuite de harward
      dar şi-n nevăzuta mânecă
      asul
      îşi schimbă inelul din nasul
      borcănat
      şi sex-îngerii-irozi
      de pe bicepşi şi pectorali
      (cum îşi poartă păunii evantaiul din cozi
      îm-pă-u-nat)
      holahupează damnat
 
5.   tensiunea acumulată
      în chakrele personale
      electrizează văzduhul senin
      cad păsări din zbor
      aferim
      voci interioare eliberează
      ca-ntr-un cadril
      un tremur febril
 
6.   „cu botox şi silicoane
      trecem peste rubicoane
      din călcâie pân-la plex
      noi vorbim doar
      limba-sex”
 
7.   l.s.d.-uri barosane
      luneci ca pe tobogane
      troxuri
      moxuri
                parapoane
      paradoxuri cotilioane
      trambuline biberoane
      hai tataie
      haide coane
      (fără adeziuni la zen)
 
      cei necotizaţi la pen
      să strigăm:
                „olé olé
      turnul babel nu mai e!”
 
Fine del primo tempo
 
8.   mi se spune:
      dacă vrei să-ţi tragi
      vilă cu termopan dar
      fără valuri şi spume
      făr’ să te tocmeşti şpăgar
      nimeni nu te-mpiedică
      (ţucu-te-ntre ochi
      să ne ţină de deochi)
      fără să baţi toaca
      să jupoi şobolani
 
      îngrăşaţi pe de-a moaca
      în fetidele submări
      şi-n piaţa matache
      să-i vinzi
      ca jumări
 
9.   hopa ţopa tropa
      iată-ne-n europa
 
 
Secundo tempo
 
10. mi se bulbucă ochii
      ca la o broască lapidată
      căutând prin mlaştina ugrică
      sau deşertul iudeii
      gânduri
      ţesute-n
                mătasea ideii.
 
11. iohn d. rockefeller îşi sorbea
      schwartz-ul cu frişcă
      citind exemplarul unic
      tipărit pentru umorile sale
      şi pentru tot ce-n cap
      i se mişcă
 
12. şi de ce mă rog
      să nu găsesc
      brodat în arnică
      i-d-e-a
      care mă furnică?
 
13. dar ea
      a fost surghiunită de mult
      din explicitul banal
      şi chiar din
      uni-versul personal
      iar o broască lapidată
      nu se resuscită
      niciodată.
 
Tempo finale
 
14. Ideea
      ţâşneşte din intimitatea detronată din rol
      (fără ea eşti singur
      rupt de tine
      eşti gol)
      din grăuntele de uran
                decodând holdele minei
      din iminenţa regresiei
                spre cifrul tetinei
      din incisivul coroziv şi ingrat al retinei
      din oniricul rătăcind cu gâtul tăiat
      prin pieţele festive ale realului
      înzorzonat edulcorat
      din vorba trivială hoit de hienă flegmată primitiv
      şi sofisticatul rostit exponenţial-exhibitiv
      din inducerea lucidităţii de gheaţă
      în lumi inaccesibile
      şi dicteul iraţional al himerelor
      pe corzi ultrasensibile
      din spaima nespusului şi-a vinei
      din exilul divin din autodafeuri amare
      din nostalgia poate-a ghilotinei
      din călcâile roase-n spumă de mare
 
15. ea
      nu mai filtrează
      punctul de incidenţă al vântului
      şi culoarea alertei sau butaforia iluziei
      ermetismul transvazat al confuziei
      traseele reflectoarelor vinete pe turnuri de veghe
      efectul sibarit al leandrilor
      şi drumul înfundat în peisaje cu zeghe
      ieşirea din scoica renunţării şi a colàpselor
      implozia de noapte-a coapselor
      scurt circuitul sinapselor
 
16. nimic nu trece
      prin sita năvoadelor
      întinse romantic
      între belciugul pontoanelor
      şi neînţărcatul val
      erectil insomniac şi semantic
 
17. când ţi s-a frânt destinul
      azimutul
      în cap ţi se suie
      dar ce-i
      ţintuit
      pe vecie
                în cuie?
 
      chiar dacă mă-ncinge
                centura planctronică
      şi clona fentează
                seducţia ionică
      papagalul kakadu
      zice da
                şi zice nu
      sau zice
                vino
                dar
                te du
 
18. hopa ţopa tropa
      iată-ne-n europa
 
Tempo terminale
 
19. – simţi?
      în ceafă ne suflă mistral
      – miss trall ai spus unde-i?
      – alizeul mistral
      – à magistral
      e magistral
 
20. şi-n timp ce universul e-n expansiune
      gogoaşă exploziv expandată
      şi se extinde pe ciberstrăzi neştiute
      în zone neumblate
      tot mai apăsătoare devine
      restrânsă în mine
      inalienabila mea
      singurătate
 
21. mă simt vulnerabil
      transparent ca-n casa
      poetului breton
      cu pereţi şi ziduri de sticlă
      (şi dacă găsiţi
      şi-o urmă de beton
      e doar pentru rimă şi desigur bon ton)
 
      magistral
 
22. hoinăresc cu buchetul de zaibăr
      în cerul gurii
      calc teascul
      glodul răsurii
      şi sunt certat de marele burg
      că nu beau vârtosul burgund
      nu scutur praful de pe nimic
      sau că strănut
      când trece-un pitic
      şi că-i prea înşurubat în mine
      ca de drajbăr
      sanctuarul de orice distanţe
      kilometrul zero
      cu sacrele lui consonanţe:
      izvorul de adânc
      plaiul
      nostalgia
      familia
      naiul
 
23. solitar
      şi cum mi-e firea
                puţin flecar
      trec prin satul natal
 
                magistral
 
24. i’m sorry
      prin satul ideal prin spaţiul vital
      prin satul global
      sau
      prin statul global?
 
25. îmi scuzaţi bâlbâiala
      la o atât de selectă chermesă
      sau mă rog
                sardanipalică mesă
      dar mi-a scăpat
                cuvântul
                din lesă
 
26. repet deci
      olé olé olé
      turnul babel nu mai e
      din călcâie pân-la plex
      noi vorbim doar
      limba-sex
      troxuri moxuri parapoane
      paradoxuri cotilioane
      canioane turbilioane
      papilioane ioane
 
      hopa ţopa tropa
      iată-ne-n europa.
 
P.S. Pe ţărm
       Cu privirea în ceţuri pierdută
       Socrate goleşte
       Un bol de cucută
 
       Dintr-o cociubelniţă cu-abac
       Poţi cădea din puţ în lac.