...Încâlcit ştrengar, Arthur!*


S-a născut la Charleville (20 octombrie 1854-1891). Geniu de o precocitate extraordinară. La vârsta de numai nouăsprezece ani îşi încheie opera. Revoltându-se împotriva tuturor tradiţiilor, caută să exprime în poezie absolutul lucrurilor. A avut o mare influenţă asupra poeziei moderne europene. Literatura universală îi datorează Corabia beată, Iluminările, Un anotimp în infern şi alte scrieri de o valoare inovatorie excepţională. De la vârsta de douăzeci de ani se plasează (până la moarte) pe orbita unei vieţi lipsite de orice... „joc secund” de-a poezia. Les illuminations – capodopera poetului – au fost publicate fără ştirea lui, într-o perioadă când literatura nu-l mai interesa deloc, şi numai graţie dorinţei unor foşti prieteni – ca Varlaine – de a-i alimenta gloria târzie.
Iluminările reprezintă, de fapt, un fel de sinteză a întregii creaţii rimbauldiene. Sub aspectul mijloacelor de expresie, varietatea lor este uluitoare. Privite din această perspectivă, ele constituie un tezaur de fraze memorabile care vor răspunde sensibilităţii umane atâta timp cât va dăinui limba franceză.
 
 
* Nicolae Labiş.