Dicţionar de forme dificile (III)


H
H, h s.m. invar. [cit. ha; în abrevieri şi haş]
halat (sculă, funie ) s.n., pl. halaturi
halat ( haină ) s.n., pl. halate
halteră (sport) s.f., pl. haltere
haltere (zool.) s.f., pl. (sg. halteră)
hamac s.n., pl. hamacuri / hamace
han (persoană) s.m., pl. hani
han (local) s.n., pl. hanuri
happy-end s.n. [pron. engl. hepi-end]
hardware s.n.[-ware pron. uer]
hăţaş (cărare, drum) s.n., pl. hăţaşuri / hăţaşe
hăţaş (cal) s.m., pl. hăţaşi
hochei s.n.
hodbock s.n., pl. [hodbec]
hogeac s.n., pl. hogeacuri
hotel s.n., pl. hoteluri
hrană s.f, g.-d. art. hranei (pl. hrane)
hrişcă s.f., g.-d. art. hriştii
hugeac s.n., pl. hugeacuri
huşean adj. m., s.m., pl. huşeni, adj. f. sg. huşeană, pl. huşene
 
I
I-a pr.+vb. aux. (i-a dat)
ia interj.
ia v. lua
ia-i vb.+pr. (ia-i mamei)
i-ai pr.+ vb. aux. (i-ai dat; i-ai da)
i-ar pr.+vb. aux. (i-ar da)
iar / iară adv., conjcţ.
iarăşi adv.
iarbă s.f., g.-d. art. ierbii; (buruieni) pl. ierburi
iarmaroc s.n., pl. iarmaroace
iarnă s.f., pl. ierni
iatac s.n., pl. iatacuri
iatagan s.n., pl. iatagane
ia-ţi vb.+pr. (ia-ţi un caiet)
i-aţi pr.+vb.aux. (i-aţi dat; i-aţi da)
iau v. lua
i-au pr.+vb. aux. (i-au dat)
iaurt s.n., pl. iaurturi
iaz s.n., pl. iazuri
ibidem adv., abr. ib. sau ibid.
ibric s.n., pl. ibrice
icefield s.n., [pron. engl. aisfild]
ici-colo / ici, colo loc. adv.
icre s.f., pl. (sg. icră)
idee s.f., art. ideea; g.-d. art. ideii; pl. idei
idem adv., abr. id.
ie s.f., pl. ii
ied s.f., pl. iezi
ieftin adj. m., pl. ieftini;f. sg. ieftină, pl. ieftine
iei v. lua
iele s.f. pl.
ienicer s.m., pl. ieniceri
ienupăr s.m., pl. ienuperi
iepure s.m., pl. iepuri
ierarh s.m., pl. ierarhi
ierbar s.n., pl. ierbare
ieri-dimineaţă adv.
ieri-noapte adv.
ieri-seară adv.
iertare s.f., pl. iertări
ieşean s.m., adj. m., pl. ieşeni; adj. f. sg. ieşeană, pl. ieşene
ieşi vb., imperf. 3 sg. ieşea
iezişor s.m., pl. iezişori
iezuşur s.n., pl. iezuşoare
igneu adj. m., pl. ignei; f. sg. şi pl. ignee
ignora vb., ind. prez. 3 ignoră / ignorează
ignoranţă s.f., g.-d. art. ignoranţei
imigra vb., ind. prez. 3 imigrează
iminent adj. m., pl. iminenţi; f. sg. iminentă, pl. iminente
imita vb., ind. prez. 3 imită
impertinenţă s.f., g.-d. art. impertinenţei; (manifestări) pl. impertinente
importa (comerţ) vb., ind. prez. 3 importă
importa (a prezenta importanţă) vb., ind. prez. 3 importă
impuls s.n., pl. impulsuri
impulsie / impulsiune (med.) s.f., pl. impulsii / impulsiuni
impune vb., ind. prez. 1 pl. impunem, 2 pl. impuneţi; imper. pl. impuneţi-l
imputa vb., ind. prez. 3 impută
imun adj. m., pl. imuni; f. sg. imună, pl. imune
imund adj. m., pl. imunzi; f. sg. imundă, pl. imunde
incarna (a se întrupa) vb., ind. prez. 3 incarnează
incasabil (care nu sparge) adj. m., pl. incasabili; f. sg. incasabilă, pl. incasabile
index (deget) s.m., pl. indecşi
index (listă) s.n., pl. indexuri
indicator (expresie numerică, substanţă), pl. indicatori
indicator (dispozitiv, semnal, text) s.n., pl. indicatoare
indice (număr) s.m., pl. indici
indice (index) s.n., pl. indice
indiciu s.n., pl. indicii
indiferenţă s.f., g.-d. art. indiferenţei
induce vb., ind. prez. 1 pl. inducem, 2 pl. induceţi
inerva (anat.) vb., ind. prez. 3 inervează
infatua vb., ind. prez. 3 infatuează
infim / infim adj. m., pl. infimi / infimi; f. sg. infimă / infimă, pl. infime / infime
influenţa vb., ind. prez. 3 influenţează
ingenuu adj. m., pl. ingenui;f. sg. ingenuă, pl. ingenue
insera vb., ind. prez. 3 inserează
insinua vb., ind. prez. 3 insinuează
instantaneu s.n., pl. instantanee
instructor s.m., pl. instructori
instrucţie (instruire şcolară, militară, juridică) s.f., pl. instrucţii
instrucţiune (indicaţie) s. f., pl. instrucţiuni
interzice vb., ind. prez. 1 pl. interzicem, 2 pl. interziceţi, imper. pl. interziceţi-le
intim / intim adj.m., pl. intimi / intimi; f. sg. intimă / intimă, pl. intime / intime
intitula vb., ind. prez. 3 intitulează
intra vb., ind. prez. 1 sg. intru, 2 sg. intri
introduce vb., ind. prez. 1pl. introducem, 2 pl. introduceţi
invenţie s.f., pl. invenţii
invenţiune (muz.) s.f., pl. invenţiuni
inversie (fiz.) s.t., pl. inversii
inversiune („inversare” lingv., mat., med.) s.f., pl. inversiuni
investi (a plasa un capital) vb., ind. prez. 3 sg. investeşte
inveterat (învechit) adj. m., pl. inveteraţi
invoca vb., ind. prez. 3 invocă
iris (bot.) s.m., pl. irişi
iris (anat., fiz.) s.n., pl. irisuri
irupe (a izbucni) vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. irup
ispăşi vb., conj. prez. 3 să ispăşească
istroromân s.m., pl. istroromâni
iţar (la războiul de ţesut) s.n., pl. iţare
iţari (pantaloni) s.m. pl.
izlaz s.n., pl. izlazuri
iznoavă s.f., pl. iznoave
izraelian adj., s.m., pl. izraelieni; f. sg. izraeliană, f. pl. izraeliene
izvod s.n., pl. izvoade
 
Î
îmbarca vb., ind. prez. 3 îmbarcă
îmbălsăma vb., ind. prez. 3 îmbălsămează
îmbîcseală s.f., pl. îmbîcseli
îmbîcsi vb., ind. prez. 1 sg. îmbîcsesc
îmbrăţişa vb., ind. prez. 3 îmbrăţişează;imper. sg. îmbrăţişează-le
împăienjeni vb., ind. prez. 3 sg. împăienjeneşte
împături / împătura vb. ind. prez. 1 sg. împăturesc / împătur
împerechea vb., ind. prez. 1 sg. împerechez
înăbuşeală s.f., pl. înăbuşeli
înăbuşi vb., ind. prez. 3 înăbuşă
înăduşeală s.f., pl. înăduşeli
înăduşi vb., ind. prez. 1 sg. înăduşesc, conj. prez. 3 să înăduşească
înălticel adj. m., pl. inălticei;f. sg. înălticea / înălticică, pl. înălticele
încaiera vb., ind. prez. 3 încaieră
încăpea vb., ind. prez. 1 pl. încăpem, 2 pl. încăpeţi
încărna (a se îngrăşa) vb., ind. prez. 3 încărnează
încătuşa vb., ind. prez. 3 încătuşează
începe vb., ind. prez. 1 pl. începem, 2 pl. începeţi;imper. pl. începeţi-le
încetoşa vb., ind. prez. 3 (se) încetoşează
închide vb., ind. prez. pl. închidem, 2 pl. închideţi; imper. pl. închideţi-l; perf. s. 1 sg. închisei
inchipui vb., ind. prez. 3 (îşi) închipuie; imper. sg. închipuie-ţi
încinge (a înfierbînta, a înfăşura cu o încingătoare) vb., ind. prez. 1 pl. încingem, 2 pl. incingeţi;imper. pl. încingeţi-vă; perf. s. 1 sg. încinsei
înciuda vb., ind. prez. 3 (se) înciudează; imper. sg. înciudează-te
încît conjcţ. (îl durea atît de tare, încît nu putea vorbi)
în cît prep.+pr. sau+adj. (în cît sîntem azi?, în cît timp ai scris articolul?)
încleia vb., ind. prez. 3 încleiază; imper. sg. încleiază-le
încleşta vb., ind. prez. 3 încleştează
înconjura vb., ind. prez. 1 sg. înconjur / înconjor, 3 înconjură / înconjoară; conj. prez. 3 să înconjure / să înconjoare; imper. sg. înconjură-l / înconjoară-l
încontinuu adv.
încrede vb., ind. prez. 1 pl. (ne) încredem, 2 pl. (vă) încredeţi;imper. pl. încredeţi-vă
încrucişa vb., ind. prez. 3 încrucişează
încunoştinţa vb., ind. prez. 3 încunoştinţează
încuraja vb., ind. prez. 3 încurajează; imper. sg. încurajează-l
îndesa (a înghesui) vb., ind. prez. 3 îndeasă
îndesi (a deveni sau a face să devină mai des) vb., ind. prez. 1 pl. sg. îndesesc
îndîrjeală s.f., pl. îndîrjeli
îndîrji vb., conj. prez. 3 se îndîrjească
îndoi (a strînge în două, a încovoia) vb., ind. prez. 3 îndoaie
îndoi (a dubla, a avea îndoială) vb., ind. prez. 3 sg. (se) îndoieşte
îndruma vb., ind. prez. 3 îndrumă / îndrumează
înduioşa vb., ind. prez. 3 (se) înduioşează; imper. sg. înduioşează-te
înec s.n., pl. înecuri
înfăşa vb., ind. prez. 2 sg. înfeşi; conj. prez. 3 înfeşe
înfăşura vb., ind. prez. 1 sg. înfăşor
înfăţa vb., ind. prez. 2 sg. înfeţi
înfăţişa vb., ind. prez. 3 (se) înfăţişează; imper. sg. înfăţişează-te
înfige vb., ind. prez. 1 pl. înfigem, 2 pl. înfigeţi; imper. pl. înfigeţi-le
înfiora vb., ind. prez. 3 (se) înfioară
înfiripa vb., ind. prez. 3 înfiripă / înfiripează
înflora vb., ind. prez. 3 înflorează
înflori vb., ind. prez. 3 sg. înfloreşte
înfoia vb., ind. prez. 3 (se) înfoaie / (se) înfoiază
înfricoşa vb., ind. prez. 3 (se) înfricoşează;imper. sg. înfricoşează-te
înfrînge vb., ind. prez. 1 pl. înfrîngem, 2 pl. înfrîngeţi;imper. pl. înfrîngeţi-l; perf. s. 1 sg. înfrînsei
îngădui vb., ind. prez. 3 îngăduie
îngăima vb., ind. prez. 1 sg. îngăim, 2 sg. îngăimi
îngemăna vb., ind. prez. 3 îngemănează / îngeamănă
în general loc. adv.
în genere loc. adv.
îngenunchea vb., ind. prez. 3 îngenunchează
înghesui vb., ind. prez. 3 înghesuie
înghiţi vb., ind. prez. 3 înghite
îngîmfa vb., ind. prez. 3 (se) îngîmfă
îngîna vb., ind. prez. 3 îngînă
îngloda vb., ind. prez. 3 înglodează
îngreuia vb., ind. prez. 3 îngreuiază
îngrija (a se nelinişti) vb., ind. prez. 3 îngrijează
îngriji (a avea grijă) vb., conj. prez. 3 să îngrijească
înhăma vb., ind. prez. 1 sg. înham, 2 sg. înhami;conj. prez. 3 să înhame
înhăţa vb., ind. prez. 1 sg. înhaţ, 2sg. înhaţi; conj. prez. 3 să înhaţe
înjgheba vb., ind. prez. 3 înjghebează / înjgheabă
înjunghia vb., ind. prez. 3 înjunghie
înlănţui vb., ind. prez. 3 înlănţuie
înmănunchea vb., ind. prez. 3 înmănunchează
înmiresma vb., ind. prez. 3 înmiresmează
îmnîna vb., ind. prez. 3 înmînează
înnoda vb., ind. prez. 3 înnoadă
înota vb., ind. prez. 3 înoată
înroşi vb., conj. prez. 3 să (se) înroşească
însănătoşi vb., conj. prez. 3 să (se) însănătoşească
înscrie vb., ind. prez. 1 pl. înscriem, 2 pl. inscrieţi;imper. pl. înscrieţi-vă;perf. s. 1 sg. înscrisei
însemna vb., ind. prez. 3 înseamnă / însemnează
însera (a se face seară) vb., ind. prez. 3 înserează
înstruna vb., ind. prez. 3 înstrună / înstrunează
însumi pr. m., adj. m., pl. înşine, f. sg. însămi, pl. însene
însuşi pr. m., adj. m., pl. înşişi, f. sg. însăşi,g.-d., înseşi, pl. înseşi / însele
însuşi vb., conj. prez. 3 să însuşească
însuţi pr. m., adj. m., pl. înşivă, f. sg. însăţi, g.-d. înseţi, pl. însevă
înşela vb., ind. prez. 3 înşală
înşeua vb., ind. prez. 3 înşeuează
înşirui vb., ind. prez. 3 înşiruie
întărîta vb., ind. prez. 3 întărîtă
întinde vb., ind. prez. 1 pl. întindem, 2 pl. întindeţi;imper. pl. întindeţi-vă; perf. s. 1 sg. întinsei
întîi num. m., art. întîiul, pl. întîi, art. întîii; f. sg. întîi, art. întîia, g.-d. art. întîii, pl. întîi, art. întîile
întoarce vb., ind. prez. 1pl. întoarcem, 2 pl. întoarceţi; imper. pl. întoarceţi-vă; perf. s. 1 sg. întorsei
întortochea vb., ind. prez. 3 întortochează
întovărăşi vb., conj. prez. 3 să întovărăşească
întrece vb., ind. prez. 1 pl. întrecem, 2 pl. întreceţi; imper. pl. întreceţi-l
întrucît (deoarece) conjcţ.
întru cît (în ce mâsură) prep.+adv. (nu văd întru cît propunerea ta ar fi mai bună)
întruna (mereu) adv. (vorbeşte întruna)
într-una (în una) prep.+num. sau + pr. (într-una singură, într-una din zile)
înţărca vb., ind. prez. 1 sg. înţarc, 2 sg. înţarci; conj. prez. 3 să înţarce
înţelege vb., ind. prez. 1 pl. înţelegem, 2 pl. înţelegeţi; imper. pl. înţelegeţi-l; perf. s. 1 sg. înţelesei
înţesa vb., ind. prez. 3 înţeasă; conj. prez. să înţese
învălmăşeală s.f., pl. învălmăşeli
învălmăşi vb., conj. prez. 3 să învălmăsească
învederat (vizibil, evident) adj. m., pl. învederaţi; f. sg. învederată, pl. învederate
învesti (a acorda cuiva în mod oficial un drept, o demnitale, o atribuţie) vb., ind. prez. 1 sg. învestesc
înveşmînta vb., ind. prez. 3 înveşmîntează / înveşmîntă
învia vb., ind. prez. 3 învie;part. înviat
învinge vb., ind. prez. 1 pl. învingem, pl. îvingeţi;imper. pl. învingeţi-l; perf. s. 1 sg. învinsei
învîrteji vb., conj. prez. 3 învîrtejească
învîrti vb., ind. prez. 3 învîrte / învîrteşte
învîrtoşa vb., ind. prez. 3 învîrtoşează
înzăua vb., ind. prez. 3 înzăuează
 
J
jab s.n. [pron. engl. geb],pl. jaburi
jachetă s.f., pl. jachete
jaguar s.m., pl. jaguari
jais s.n. [pron. fr. je]
jale [tristeţe, plantă] s.f., g.-d. art. jalei
jantă (tehn.) s.f, pl. jante
jaz s.n. (orchestre), pl. jazuri
jeep s.n. [pron. engl. gip], pl. Jeepuri [pron. gipuri]
jeleu s.n., pl. jeleuri
jelui vb., ind. prez. 1 sg. (mă) jeluiesc
jena vb., ind. prez. 3 jenează
jerseu s.n., pl. jerseuri / jersee
jet (curent de lichid sau de gaz) s.n., pl. jeturi
jet (avion cu reacţie) s.n. [pron. engl. get],pl. jeturi
jilav adj. m., pl. jilavi, f. sg. jilavă,pl. jilave
joben s.n., pl. jobenuri
joker s.m. [pron. giocăr],pl. jokeri
joule s.m. [pron. engl. giul], pl. joule
jubileu s.n., pl. jubilee
judeţ (primar, judecător) s.m., pl. judeţi
judeţ (unitate administrativ-teritorială) s.n., pl. judeţe
judo s.n. [j pron. gi]
judocan s.m. [j pron. gi], pl. judocani
jujeu s.n., pl. jujeie
juntă s.f. [j pron. sp. h], pl. juntei
jurămînt s.n., pl. jurăminte
jur-împrejur loc. adv.
 
K
K s.m. invar. [pron. ca]
kaizer (împărat) s.m. [-er pron. germ. -ăr], pl. kaizeri
kaki adj. invar.
kampuchian s.m., pl. kampuchieni [chi- pron. ci]
karate s.n.
karma s.f.
ketchup s.n. [pron. eng. checi-ăp]
keuper s.n. [pron. germ. coipăr]
kievean s.m., pl. kieveni
kilogram s.n., pl. kiligrame, simb. kg
kilometru s.n., pl. kilometri, simb. km
kilowatt s.m., pl. kilowaţi, simb. kW
kilowatt-oră s.m., pl. kilowaţi-oră, simb. kWh
kitsch s.n. [pron. chici]
kiwi s.f. invar.
know-how s.n. [pron. eng. năn-hau].
koala s.f. invar.
 
L
L s.m. invar. [cit. le, în simb. şi el]
la prep.
l-a pr.+vb. aux. (l-a dat)
la s.m. invar.
la vb., conj. prez. 3 lea / leie / lăie
lacăt s.n., pl. lacăte
lacs (peşte)
lacună s.f., pl. lacune
ladă s.f., pl. lăzi
lady s.f. [pron. engl. ledi]
lai adj. m., f. laie, pl. m. şi f. lăi
l-ai pr.+vb. aux. (l-ai dat, l-ai da)
lalea s.f., pl. lalele
lamă s.f., pl. lame
lampă s.f., pl. lămpi
lampion s.n., pl. lampioane
lapping s.n. [pron. engl. leping]
lapte (mulsoare) s.m., pl. lapţi
lapte s.n. (feluri, produse din lapte), pl. lăpturi
lapte-de-pasăre (desert) s.m.
lapţi (la peşte) s.m. pl.
larmă s.f., g.-d. art. larmei
laser s.n., pl. lasere
lastic / lastic s.n.
laş adj. m., pl. laşi, f. sg. laşă, pl. laşe
l-aş pr.+vb. aux. (l-aş mînca)
laşitate s.f., g.-d. art. laşităţii; (fapte) pl. laşităţi
lat (foaie de pînză) s.m., pl. laţi
lat (lăţime) s.n., pl. laturi
latex s.n., pl. latexuri
l-aţi pl.+vb. aux. (l-aţi dat, l-aţi da)
lavoar s.n., pl. lavoare
lawrenţiu s.n. [law- pron. lo-]
lazaret s.n., pl. lazarete / lazareturi
lăcrimioară s.f., pl. lăcrimioare
lăfăi vb., ind. prez. 3 şăfăieşte / lăfăie
lăuză s.f., pl. lăuze
leafă (retribuţie) s.f., g.-d. art. lefii, pl. lefuri
leafă (găvan) s.f., pl. lefi
leasing s.n. [pron. engl. lizing]
lebărvuşt s.m., pl. lebărvuşti
lecţie s.f., pl. lecţii
lecţiune s.f., pl. lecţiuni
lega (a uni) vb., ind. prez. 3 leagă
lega (a lăsa prin testament) vb., ind. prez. 3 sg. leghează
legăturică s.f., g.-d. art. legăturelei / legăturicii, pl. legăturele / legăturici
lele s.f., g.-d. art. lelei
lelică s.f., g.-d. art. lelicăi / lelichii
lenaj s.f., pl. lenajuri
lene s.f., g.-d. art. lenei
lenjerie s.f., pl. lenjerii
leucoplast (farm.), pl. leucoplaste
leurdă / leurdă s.f., pl. leurde / leurde
liber consimţămînt adj.+s.n.
liber-cugetător s.m., pl. liberi-cugetători
liber schimb adj.+s.n.
liber-schimbist s.m., pl. liber-schimbişti
libertate s.f., g.-d. art. libertăţii, (drepturi) pl. libertăţi
liceu s.n., pl. licee
lied s.n. [pron. germ. lid], pl. Lieduri [pron. liduri]
lighean s.n., pl. lighene
limax s.m., pl. limacşi
lin (peşte) s.m., pl. lini
lin (vas) s.n., pl. linuri
linear („rectiliniu” mat.) adj.
linguşeală s.f., pl. linguşeli
linguşi vb., conj. prez. 3 să (se) linguşească
liniar (din linii) adj.m.
linişte s.f., g.-d. art. liniştii
linoleum s.n., pl. linoleumuri
linşa vb., ind. prez. 3 linşează
linx s.m., pl. lincşi
lipici (bot.) s.m., pl. lipici
lipici (substanţă, boală, farmec) s.n. pl. lipiciuri
literal (textual, notat cu litere) adj.
literar (care aparţine literaturii) adj.
literator s.m., pl. literatori
litră s.f, pl. litri
litru s.m., pl. litri
liturghie s.f, pl. liturghii
liturgic adj. m., pl. liturgici, f. sg. liturgică, pl. liturgice
lînă s.f., g.-d. art. lînii; (cantitatea de lînă tunsă de pe mai multe oi) pl. lîni, (varietăţi de lînă) pl. lînuri
lob (anat., arhit., geogr.) s.m., pl. lobi
lob (sport) s.n., pl. loburi
locaş s.n., pl. locaşuri
lock-out s.n. [pron. engl. loc-aut]
locotenent s.m., pl. locotenenţi; abr. lt.
locotenent-colonel s.m., pl. locotenenţi-colonei; abr. lt.-col.
locotenent-major s.m., pl. locolenenţi-majori; abr. lt.-maj.
loess s.n. [pron. fr., germ. los], pl. loessuri [pron. losuri]
loggia s.f. [ggi pron. gi],pl. loggii
lua vb., ind. prez. 1 sg. şi 3 pl. iau, 2sg. iei, 3 sg. ia; conj. prez. 3 să ia
luare-aminte s.f., g.-d. art. luării-aminte
lugojean adj. m., s.m., pl. lugojeni; adj. f. sg. lugojeană, pl. lugojene
lume s.f., pl. lumi
lună s.f., pl. luni
luntre s.f., pl. luntre
lux (fiz.) s.m., pl. lucşi
lux s.n., pl. luxuri
 
M
M, m s.m. invar. [cit. me, în simb. şi abr. şi em]
madam (doamnă) s.f. (de obicei+s. pr.), g.-d. lui madam (numai + s. pr.)
madamă (guvernantă; femeie de serviciu, femeie de moravuri uşoare) s.f., pl. madame
maestră (persoana foarte competentă într-un domeniu, titlu) s.f., pl. maestre
maestru (persoană foarte competentă într-un domeniu; titlu, grad ierarhic) s.m., pl. maeştri
mafie s.f., pl. mafii
maghiar s.m., pl. maghiari
mai adv.
m-ai pr.+vb. aux. (m-ai auzit, m-ai auzi)
mai (luna) s.m. invar.
mai (ciocan, ficat) s.n., pl. maiuri
Maica Domnului s. pr. f., g.-d. art. Maicii Domnului
maică s.f., g.-d. art. (călugariţei) maicii, (mamei) maicii (numai+determinat), maicăi / maichii
maică-mea (-ta, -sa) s.f.+adj., g.-d. maică-mii (-tii, -sii)
mai demult (odinioară) loc. adv.
mai de mult (de mai mult timp) adv.+prep.+adv.
maiestate s.f., g.-d. art. maiestăţii
Maiestate (termen de adresare) s.f.
Maiestatea sa (ta, voastră) s.f. art.+adj.; abr. M.S.
maiestos adj. m., pl. maiestoşi; f. sg. maestoasă, pl. maiestoase
maillechort s.n. [pron. fr. mai-şor]
maior s.m., pl. maiori;abr. mr.
maistru (meşter) s.m., pl. maiştri
malaguena s.f. [-guena pron. sp. -ghenia]
management s.n. [pron.engl. menigiment]
manager s.m. [pron. rom. manager;engl. meniger],pl. manageri
manej s.n., pl. manejuri
manie s.f, pl. manii
manifest s.n., pl. manifeste
manifesta (a exprima, a arăta un sentiment, o tendinţă; a (se) face cunoscut) vb., ind. prez. 3 manifestă
manifesta (a participa la o manifestaţie) vb., ind. prez. 3 manifestează
maramureşean s.m., pl. maramureşeni
marcaj s.n., pl. marcaje
marcher / marcher s.m., pl. marcheri / marcheri
marfă s.f., g.-d. art. mărfii, pl. mărfuri
marijuana s.f. [-jua pron. sp. -hua]
marketing s.n.
marmură s.f., g.-d. art. marmurii; (sorturi; blocuri; statuii) pl. marmuri
marochin s.n., (sorturi; obiecte) pl. marochinuri / marochine
marţi s.f., art. marţea
masaj s.n., pl. masaje
masă (mulţime; corp compact) s.f., pl. mase
masă (mobilă; prînz sau cină) s.f., pl. mese
masochism s.n. [-so- pron. germ. -zo-]
mass-media s.n. pl.
matineu (spectacol; capot) s.n., (spectacole) pl. matinee, (capoate) pl. matineuri
matroz s.m., pl. matrozi
mausoleu s.n., pl. mausolee
maxim s.m., pl. maximuri
maximum s.n.
maximum adv.
maxitaxi s.n., pl. maxitaxiuri
mazagran s.n., (porţii) pl. mazagranuri / mazagrane
mazăre s.f., g.-d. art. mazării
măcar adv.
măceaşă s.f., pl. măceşe
măceş s.m., pl. măceşi
măgăriţa / măgăriţă s.f., pl. măgăriţe / măgăriţe
măicuţă s.f., pl. măicuţe
măiestrie s.f. (obiecte, meserii) pl. măiestrii
măiestru adj. m.,pl. măieştri, f. sg. măiastră, pl. măiestre
mălai s.n., (turte; semănături) pl. mălaie
mălin s.m., pl. mălini
mălină s.f., pl. măline
mămăligă s.f., pl. mămăligi
mămica s.f., g.-d. art. mămicăi / mămicii / mămichii, pl. mămici
mămucă s.f., g.-d. art. mămucăi / mămuchii, pl. mămuci
mămulică s.f., g.-d. art. mămulicăi / mămulicii / mămulichii; pl. mămulici
mănăstire / mînăstire s.f., pl. mănăstiri / mînăstiri
mănuşă s.f., pl. mănuşi
mărgea / mărgică s.f., pl. mărgele
măricel adj.m., pl. măricei;f. sg. măricică / măricea, pl. măricele
mărţişor (bot.) s.m., pl. mărţişori
mărţişor (obiect) s.m., pl. mărţişoare
mărunţel adj. m., pl. mărunţei; f. sg. mărunţică / mărunţea, pl. mărunţele
mătase s.f., g.-d. art. mătăsii, pl. mătăsuri
mătrăşi vb., conj. prez. 3 să mătrăşească
mătuşă s.f., pl. mătuşi, mătuşică, g.-d. art. mătuşicăi / mătuşicii / mătuşichii
mei (plantă) s.m.
meistergesand s.n. [pron. germ. maistărghezand]
meistersanger s.m. [pron. germ. maistărzengăr]
melanj s.n., pl. melanjuri
melesteu s.n., pl. melesteie
meleu / mele s.n.
membru (persoană; parte a unei expresii matematice) s.m., pl. membri; membru (anat., lingv.) s.n., pl. membre
memora vb., ind. prez. 3 memorează
memorii (scriere beletristică) s.n. pl.
memoriu (raport, listă, cerere, deviz, dosar personal) s.n., pl. memorii
memoriza vb., ind. prez. 3 memorizează
menaj s.n., pl. menajuri
menaja vb., ind. prez. 3 menajează
menghină s.f., pl. menghine
meningită s.f., pl. meningite
mentă s.f., g.-d. art. mentei
menţine vb., ind. prez. 1 pl. menţinem, 2 pl. menţineţi; imper. pl. menţineţi-vă
menuet s.n., pl. menuete
merceologă s.f., pl. merceologe
merge vb., ind. prez. 1 pl. mergem, 2 pl. mergeţi; perf. s. 1 sg. mersei
merinde s.f., pl. merinde
merlot s.n. [-lot pron. fr. -lo]
mesaj s.n., pl. mesaje
meu / al meu adj.m., pl. mei / ai mei; f. sg. mea / a mea;pl. mele / a mele
meu (precedat de al) pr. m., pl. ai mei, g.-d. alor mei;f. sg. a mea,pl. ale mele,g.-d. alor mei
mi-a pr.+vb. aux. (mi-a dat)
mia s.f., pl. miele
mi-ar pr.+vb. aux. (mi-ar da)
miar s.n., pl. miare
mi-au pr.+vb. aux. (mi-au dat)
miau interj.
miază (med.) s.f., pl. miaze
miază (mijloc al zilei sau al nopţii) s.f.
miazănoapte s.f.
miazăzi s.f.
microbuz s.n., pl. microbuze
micsandră s.f., pl. micsandre
micşunea / micşunică s.f., pl. micşunele
mi-e pr.+vb. (mi-e cald)
mie s.f., pl. mii
miel s.m., pl. miei
mielea (precedat de al + num. 0; referitor la 1000)
mieluşea / mieluşică s.f., pl. mieluşele
miere s.f., g.-d. art. mierii
mierlă s.f., pl. mierle
miez s.n. / s.m., (tehn.) pl. n. miezuri, (părţi comestibile la nuci) pl. m. miezi
miilea (precedat de al + num.; referitor la mii)
mijeală s.f., g.-d. art. mijelii
miji vb., conj. prez. 3 să mijească
mijloc / mijloc (procedeu; unealtă; avere; corp central) s.n., pl. mijloace / mijloace
mijloc (talie) s.n., pl. mijlocuri
milady s.f. [pron. engl. miledi]
minim s.n., pl. minimuri
minimum adv.
minut (unitate de măsură) s.n., pl. minute
minută (document) s.f., pl. minute
miom s.n., pl. miomuri / mioame
miorea / miorică s.f., pl. miorele
mira (a uimi) vb., ind. prez. 3 miră
mira (a se oglindi) vb., ind. prez. 3 se mirează
miraj s.n., pl. miraje
mireasmă s.f., pl. miresme
miros s.n., (senzaţii) pl. mirosuri
mirosi vb., ind. prez. 1 sg. miros, 3pl. miros / miroase; conj. prez. 3 să miroa
misie (indemnizaţie) s.f., pl. misii
misiune (însărcinare; grup de reprezentanţi; propagare; menire) s.f., pl. misiuni
mister s.m. invar.
mister s.n., pl. mistere
mititică / mititea adj. f., pl. mititele
mixt adj. m., pl. micşti
mîine adv.
mîine-poimîine / mîine, poimîine (curînd) loc. adv.
mîna vb., conj. prez. 3 mîne
mînă s.f., pl. mîini
mîncare s.f., g.-d. art. mîncării; (acţiuni) pl. mîncări; (feluri de mîncare) mîncăruri
mînea vb., ind. prez. 1 sg. mîi / mîn, 2 sg. mîi, 3 sg. mîne; conj. prez. 3 să mîie / să mînă; perf. s 1 sg. măsei; ger. mîind / mînînd
mînecă s.f., pl. mîneci
mînia vb., ind. prez. 3 mînie
mînjeală s.f., pl. mînjeli
mînji vb., conj. prez. 3 să mînjească
mîntui vb., ind. prez. 3 mîntuie („a salva, a vindeca” şi ind. prez. 3 sg. mîntuieşte)
mîţă s.f., pl. mîţe
mlaştină s.f., pl. mlaştini
mobil (jur.) şi mobil adj. m., pl. mobile
mobil s.n., pl. mobile / mobiluri
mocăi vb., ind. prez 3 mocăie / mocăieşte
model s.n., pl. modele
modern-style s.n. [style pron. engl. stail]
mofluz s.m., adj. m., pl. mofluji / mofluzi
mohican s.m., pl. mohicani
moldovean s.m., adj. m., pl. moldoveni, adj. f. sg. moldoveană,pl. moldovene
moldoveancă s.f., pl. moldovence
moleşeală s.f, pl. moleşeli
moleşi vb., conj. prez. 3 să moleşească
molfăi vb., ind. prez. 3 molfăie / molfăieşte
monedă s.f., pl. monede
monolog s.n., pl. monoloage / monologuri
mops (cîine) s.m., pl. mopşi
mops (cleşte) s.n., pl. mopsuri
morişcă s.f., pl. morişte
mormînt s.n., pl. morminte
moroşan s.m., pl. moroşeni
motrice adj. invar.
moţ (persoană) s.m., pl. moţi
moţ (şuviţă de păr, smoc de pene; ciucure; vîrf) s.n., pl. moţuri
moţ (fundă în cap; bigudiu rudimentar) s.n., pl. moaţe
mucenic s.m., pl. mucenici
muchie / muche s.f., art. muchia / muchea, g.-d. art. muchiei / muchii, pl. muchii / muchi
mugur s.m., pl. muguri
mulineu s.n., pl. milineuri
murui vb., ind. prez. 3sg. muruieşte
muschetar s.m., pl. muschetari
muschetă s.f., pl. muschete
music-hall s.n. [pron. engl. miu-zic-hol]
mustaţă s.f., pl. mustăţi
mustra vb., ind. prez. 1 sg. mustru, 2 sg. mustri
muştiuc s.n., pl. muştiucuri
muzeu s.n., pl. muzee
 
N
N, n s.m. invar. [cit. ne, în simb. şi en]
na interj.
n-a adv.+vb. aux.
nadă (momeală; înnăditură), pl. (momeli) nade, (înnădituri) nade / năzi
nai s.n., pl. naiuri
n-ai adv.+vb. aux.
naiba s.f., g.-d. art. naibei / naibii
narcisă s.f., pl. narcise
n-aş adv.+vb. aux.
naş (persoană) s.m., pl. naşi
n-aţi adv.+vb. aux
na-ţi interj.+pr.
năbuşeală s.f., pl. năbuşeli
năbuşi vb., ind. prez. 3 năbuşă / năbuşeşte; conj. prez. 3 să năbuşe / să năbuşească
năduşeală s.f., pl. năduşeli
năduşi vb., ind. prez. 3 năduşeşte;conj. prez. 3 să năduşească
năframă s.f., pl. năframe
năgară s.f, g.-d. art. năgarei
năpastă s.f., pl. năpaste / năpăsti
năprasnic adj. m., s.m., pl. năprasnici;f. sg. năprasnică, pl. năprasnice
năzări vb., ind. prez. 3 năzare / năzăreşte
nea interj.
nea s.f.
nea s.m. (nene)
ne-a pr.+vb. aux. (ne-a dat)
neam s.n., pl. neamuri
ne-am pr.+vb. aux. (ne-am dus)
necăji vb., conj. prez. 3 necăjească
necesita vb., ind. prez. 3 necesită
neglija vb., ind. prez. 3 neglijează
neglijenţă s.f., pl. neglijenţe
negreaţă s.f., pl. negreţi
nene s.m., g.-d. art. lui nenea (şi: nea+nume propriu)
neneacă s.f., g.-d. art. neneacăi / neneachii
nepoţică s.f., pl. nepoţele
neutru / neutru adj.m., pl. neutri / neutri; f. sg. neutră / neutră, pl. neutră / neutre
nevoie s.f., pl. nevoi
newton s.m. [pron. niuton], pl. newtoni
newyorkez adj.m., s.m. [new- pron. engl. niu-], pl. newyorkezi; f. sg. newyorkeză, pl. newyorkeze
nicicînd (niciodată) adv.
nici cînd adv.+adv. (nici cînd a plecat)
nicicît (deloc) adv.
nici cît adv.+adv. (nici cît negru sub ungie)
nicicum (deloc) adv.
nici cum adv.+adv. (nici cum am spus eu, nici cum ai spus tu)
nicidecît (deloc) adv.
nici de cît adv.+prep.+adv. (nu vorbeşte nici de cît a suferit)
nicidecum (deloc) adv.
nici de cum adv.+prep.+adv. (nu vorbesc nici de cum m-a primit)
niciodată (în nici un moment) adv. (niciodată n-a cîntat mai bine)
nici odată adv.+adv. (nu l-am crezut nici odată, nu-l cred nici acum)
nici o dată adv.+num. (nu a mîncat azi nici o dată)
nivel (înălţime, stadiu, treaptă) s.n., pl. nuveluri
nivelă / nivel (tehn.) s.f. / s.n., pl. nivele
nobleţe s.f., g.-d. art. nobleţei
noi pr., d. acc. nouă, neacc. ne, ne-, -ne (dîndu-ne) -ne-, ni, ni-, -ni- (spunîndu-ni-se); ac. acc. noi, neacc. ne, ne-, -ne (vazîndu-ne), -ne- (vedea-ne-ar)
noian s.n., pl. noiane
nor s.m., p. nori
noră s.f., pl. nurori
nou-ales adj. m., pl. nou-aleşi; f. sg. nou-aleasă, pl. nou-alese
nou-născut adj. m., s.m., pl. nou-născuţi;f. sg. nou-născută, pl. nou-născute
nou-venit adj. m., s.m., pl. nou-veniţi;f. sg. nou-venită, pl. nou-venite
novelă (jur.) s.f., pl. novele
novice s.f, pl. novice
novice s.m., pl. novici
nucleu s.n., pl. nuclee
numai (doar) adv. (are numai doi ani)
nu mai adv.+adv. (nu mai are doi ani)
numaidecît adv. (a răspuns numaidecît)
numai de cît adv.+prep.+adv. (a vorbit numai de cît a cheltuit)
nu-mă-uita s.f.
nuvelă s.f., pl. nuvele