Vreau să vorbesc româneşte!


 

UNITATEA I
 
PRIMA UNITATE                                                  UNITATEA ÎNTÂI
 
AUDIEM
 
1. Rostim împreună.
 
eu, tu, el, ea,
noi, voi, ei, ele
sunt, eşti, este,
suntem, sunteţi, sunt
din, în, la
acum, aici
 
2. Memorizăm propoziţiile.
 
a. Eu sunt din Moldova.                e. Noi suntem din România.
b. Tu eşti din Italia?                      f. Voi sunteţi din Rusia?
c. El este în Moldova.                   g. Ei sunt acum în Ucraina.
d. Ea este la restaurant.                h. Ele sunt aici la bar.
 
3. Pronunţaţi corect.
 
Dumneavoastră (dum-nea-voa-stră)    dumnealui (dum-nea-lui)
dumnealor (dum-nea-lor)                    dumneaei (dum-nea-ei)
 
4. Memorizaţi.
 
a. Bună ziua!                                f. Sunt încântat de cunoştinţă!
b. Suntem la prima întâlnire.          g. Sunt încântată de cunoştinţă!
c. Îmi pare bine!                           h. Sunteţi un domn foarte plăcut!
d. Şi eu sunt bucuros!                  i. Sunteţi o doamnă foarte plăcută!
e. Şi eu sunt bucuroasă!               j. Sunteţi o domnişoară foarte plăcută!
 
5. Audiaţi textul. Memorizaţi-l.
 
Prima întâlnire
 
Domnul Fausto Speronello este din Italia. Dumnealui este italian. Acum el este în Moldova.
Alexei Acsan este din Moldova. Dumnealui este profesor. Acum el este la restaurant.
Fausto şi Alexei sunt la prima întâlnire. Dumnealor discută.
...................................................................................................................
6. Ascultaţi dialogurile. Memorizaţi structurile.
 
I. Cine sunteţi dumneavoastră?
 
Alexei:        – Bună ziua!
Fausto:       – Bună ziua!
Alexei:        – Eu sunt Alexei Acsan. Dvs. cine sunteţi?
Fausto:       – Eu sunt Fausto Speronello.
Alexei:        – Îmi pare bine!
Fausto:       – Şi eu sunt bucuros!
 
II. Ce sunteţi dumneavoastră?
 
Fausto:       – Domnule Acsan, dvs. sunteţi profesor?
Alexei:        – Da, eu sunt profesor. Dvs. ce sunteţi?
Fausto:       – Eu sunt patronul restaurantului VENEŢIA.
..........................................................................................................................
 
III. De unde sunteţi?
 
Alexei:        – De unde sunteţi, domnule Speronello?
Fausto:       – Eu sunt din Italia. Sunt italian.
Alexei:        – Eu sunt din Moldova. Sunt moldovean (român).
..........................................................................................................................
 
IV. El cine este? Ce este el?
 
Intră un tânăr.
 
Alexei:        – Cine este el?
Fausto:       – El este Leo, fiul meu.
Alexei:        – Ce este Leo?
Fausto:       – Leo este barman.
Alexei:        – Salut, Leo! Tu eşti pentru prima oară în Moldova?
Leo:            – Da, sunt pentru prima oară aici.
Alexei:        – Leo, sunt încântat de cunoştinţă!
Leo:            – Şi eu sunt bucuros, domnule profesor!
..........................................................................................................................
 
V. Ea cine este? Ce este ea?
 
Intră o tânără.
 
Alexei:        – Cine este ea?
Fausto:       – Ea este Olga.
Alexei:        – Ce este dumneaei?
Fausto:       – Olga este administrator.
Alexei:        – Sărut mâna, Olga. Sunt încântat de cunoştinţă!
Olga:          – Şi eu sunt bucuroasă, domnule Acsan!
..........................................................................................................................
 
VI. La revedere!
 
Alexei:        – La revedere, domnule Fausto!
Fausto:       – Pe mâine, domnule profesor!
Alexei:        – La revedere, Leo!
Leo:            – Pe curând, domnule profesor!
Alexei:        – La revedere, Olga! Eşti o domnişoară foarte plăcută!
Olga:          – Mulţumesc, domnule Acsan! Pa!
 
7. Traduceţi.
 
Bună dimineaţa!                  Bună ziua!                     Bună seara!
 
..................................    .................................     .................................
La revedere!                     Pe mâine!                     Pe curând!
 
..................................    .................................     .................................
 
VORBIM
 
1. Alegeţi varianta potrivită.
 
a.Domnul Fausto Speronello este din..............a. Moldova.
 
 
b. Italia.
 

 

 

 

                                                                           c. România.
b. Dumnealui este.............................................a. moldovean.
                                                                           b. italian.
                                                                           c. român.
c.Acum Fausto este în.....................................a. Moldova.
                                                                           b. Italia.
                                                                           c. România.
d.Fausto Speronello este.................................a. profesor.
                                                                           b. patron.
                                                                           c. administrator.
e. Alexei Acsaneste din....................................a. Moldova.
                                                                           b. Italia.
                                                                           c. România.
f. Dumnealui este................................... ..........a. profesor.
                                                                           b. patron.
                                                                           c. administrator.
g. Fausto şi Alexei sunt la.................................a. bar.
                                                                           b. restaurant.
                                                                           c. concert.
h.Leo este în Moldova......................................a. pentru prima oară.
                                                                           b. pentru a doua oară.
                                                                           c. pentru a treia oară.
i. El este.............................................................a. profesor.
                                                                           b. patron.
                                                                           c. barman.
j. Olga este........................................................a. profesor.
                                                                           b. patron.
                                                                           c. administrator.
 
2. Dialogaţi cu colegul (lucrăm în perechi).
 
1. Cine este profesor?                     6. Ce este Alexei Acsan? (profesia)
2. Cine este administrator?               7. Ce este Olga? (profesia)
3. Cine este barman?                       8. Ce este Leo? (naţionalitatea)
4. Cine este patron?                        9. De unde sunt Fausto şi Leo?
5. Ce este Fausto?(naţionalitatea)     10. Unde sunt Fausto şi Leo acum?
 
3. Răspundeţi după model (lucrăm în lanţ).
 
a. Cine este italian? (Fausto)                        Fausto este italian.
Cine este moldovean? (Alexei)   ...................................................
Cine este român? (Lucian)          ...................................................
Cine este rus?(Serghei)              ...................................................
 
b. Ce este Fausto? (italian)                          El este italian.
Ce este Alexei? (moldovean)      ...................................................
Ce este Lucian?(român)             ...................................................
Ce este Serghei? (rus)               ...................................................
 
c. Cine este italiancă?(Laura)                        Laura este italiancă.
Cine este moldoveancă?(Ana)    ...................................................
Cine este româncă?(Sanda)       ...................................................
Cine este rusoaică?(Nataşa)       ...................................................
 
d. Ce este Laura? (italiancă)                         Ea este italiancă.
Ce este Ana? (moldoveancă)     ...................................................
Ce este Sanda?(româncă)          ...................................................
Ce este Nataşa? (rusoaică)        ...................................................
 
e. Cine sunt italieni?(Fausto şi Leo)        Fausto şi Leo sunt italieni.
Cine sunt moldoveni? (Alexei şi Sandu)            .......................................
Cine sunt români? (Lucian şi Marcel)     .......................................
Cine sunt ruşi?(Serghei şi Oleg)              .......................................
 
f. Ce sunt Fausto şi Leo? (italieni)          Ei sunt italieni.
Ce sunt Alexei şi Sandu? (moldoveni)   .......................................
Ce sunt Lucian şi Marcel? (români)        .......................................
Ce sunt Serghei şi Oleg? (ruşi)               .......................................
 
g. Cine sunt italience? (Laura şi Chiara)   Laura şi Chiara sunt italience.
Cine sunt moldovence? (Ana şi Maria)   ...........................................
Cine sunt românce? (Sanda şi Mia)       ...........................................
Cine sunt rusoaice? (Nataşa şi Maşa)    ...........................................
 
 
 
h. Ce sunt Laura şi Chiara? (italience)       Ele sunt italience.
Ce sunt Ana şi Maria? (moldovence)     ...........................................
Ce sunt Sanda şi Mia? (românce)          ...........................................
Ce sunt Nataşa şi Maşa? (rusoaice)      ...........................................
 
i. – Dvs. sunteţi italian?                 – Da, (eu) sunt italian.
– Dvs. sunteţi moldovean?       – ................................................
– Dvs. sunteţi român?                – ................................................
– Dvs. sunteţi rus?                    – ................................................
 
j. – Dvs. sunteţi italiancă?             – Da,(eu) sunt italiancă.
– Dvs. sunteţi moldoveancă?    – ................................................
– Dvs. sunteţi româncă?            – ................................................
– Dvs. sunteţi rusoaică?            – ................................................
 
k. – Voi sunteţi italieni?                 – Da,(noi) suntem italieni.
– Voi sunteţi moldoveni?           – ................................................
– Voi sunteţi români?                 – ................................................
– Voi sunteţi ruşi?                      – ................................................
 
l. – Voi sunteţi italience?               – Da,(noi) suntem italience.
– Voi sunteţi moldovence?         – ................................................
– Voi sunteţi românce?              – ................................................
– Voi sunteţi rusoaice?              – ................................................
 
m. – Tu eşti italian?                       – Nu, (eu) nu sunt italian.
– Tu eşti moldovean?                – ................................................
– Tu eşti român?                        – ................................................
– Tu eşti rus?                            – ................................................
 
n. – Tu eşti italiancă?                    – Nu, (eu) nu sunt italiancă.
– Tu eşti moldoveancă?             – ................................................
– Tu eşti româncă?                    – ................................................
– Tu eşti rusoaică?                    – ................................................
 
4. Discutaţi cu colegii (lucrăm în grup).
(Folosiţi întrebările cine? ce? de unde? unde? şi structurile învăţate.)
 
5. Prezentaţi colegii din grupul dvs.
 
6. Transformaţi după model.
 
a. Fausto este italian.                Fausto şi Leo sunt italieni.
Alexei este moldovean.          Alexei şi Sandu ......................................
Lucian este român.                 Lucian şi Marcel .....................................
Serghei este rus.                    Serghei şi Oleg ......................................
 
b. Laura este italiancă.               Laura şi Chiara sunt italience.
Ana este moldoveancă.          Ana şi Maria ...........................................
Sanda este româncă.              Sanda şi Mia ..........................................
Nataşa este rusoaică.             Nataşa şi Maşa ......................................
7. Alcătuiţi propoziţii după model.
 
a. Eu - - român, - italian.                   Eu nu sunt român, sunt italian.
Eu - - italian, - român.                   ..................................................
Eu - - rus, - moldovean.                ..................................................
Eu - - moldovean, - rus.                ..................................................
 
b. Eu - - româncă, - italiancă.           Eu nu sunt româncă, sunt italiancă.
Eu - - italiancă, - româncă.            ..................................................
Eu - - rusoaică, - moldoveancă.     ..................................................
Eu - - moldoveancă, - rusoaică.     ..................................................
 
c. Noi - - români, - italieni.          Noi nu suntem români, suntem italieni.
Noi - - italieni, - români.                 ..................................................
Noi - - ruşi, - moldoveni.               ..................................................
Noi - - moldoveni, - ruşi.               ..................................................
 
d. Noi - - românce, - italience. Noi nu suntem românce, suntem italience.
Noi - - italience, - românce.          ..................................................
Noi - - rusoaice, - moldovence.    ..................................................
Noi - - moldovence, - rusoaice.    ..................................................
 
CITIM
 
1.Citiţi textul pe roluri (autorul, Alexei, Fausto, Leo şi Olga).
 
Prima întâlnire
 
Domnul Fausto Speronello este din Italia. Dumnealui este italian. Acum el este în Moldova.
Alexei Acsan este din Moldova. Dumnealui este profesor. Acum el este la restaurant.
Fausto şi Alexei sunt la prima întâlnire.
 
Alexei salută:                   – Bună ziua!
Fausto răspunde la salut: – Bună ziua!
 
Alexei se prezintă:            – Eu sunt Alexei Acsan.
Apoi întreabă:                  – Dvs. cine sunteţi?
Fausto răspunde:             – Eu sunt Fausto Speronello.
Alexei zice:                      – Îmi pare bine!
Fausto zice:                     – Şi eu sunt bucuros!
 
Apoi Fausto întreabă:       – Domnule Acsan, dvs. sunteţi profesor?
Alexei răspunde:              – Da, eu sunt profesor.
Apoi întreabă:                  – Dvs. ce sunteţi, domnule Speronello?
Fausto răspunde:             – Eu suntpatronul restaurantului VENEŢIA.
 
Alexei întreabă:                – De unde sunteţi, domnule Speronello?
Fausto răspunde:             – Eu sunt din Italia. Sunt italian.
 
Intră un tânăr.
 
Alexei întreabă:                – Cine este el?
Fausto răspunde:             – El este Leo, fiul meu.
Alexei întreabă:                – Ce esteLeo?
Fausto răspunde:             – Leo este barman.
 
Alexei întreabă:                – Leo, eşti pentru prima oară în Moldova?
Leo răspunde:                  – Da, sunt pentru prima oară aici.
Alexei zice:                      – Sunt încântat de cunoştinţă!
Leo zice:                          – Şi eu sunt bucuros!
 
Intră o tânără.
 
Alexei întreabă:                – Cine este dumneaei?
Fausto răspunde:             – Ea este Olga, administratorul
                                          restaurantului VENEŢIA.
Alexei zice:                      – Sărut mâna, Olga! Sunt încântat de
                                          cunoştinţă!
Olga zice:                        – Şi eu sunt bucuroasă!
 
La plecare Alexei Acsan zice: – La revedere, domnule Fausto!
Fausto zice:                           – Pe mâine, domnule profesor!
 
2. Găsiţi continuarea propoziţiilor.
 
1. Domnul Speronello          a. suntla prima întâlnire.
2. Acum Fausto                   b. estedin Italia.
3. Fausto Speronello este    c. esteîn Moldova.
4. Alexei Acsan                   d. patronul restaurantului VENEŢIA.
5. Acum el este                   e. este din Moldova.
6. Fausto şi Alexei               f. prima oară în Moldova
7. Leo este pentru               g. administratorul restaurantului            VENEŢIA.
8. Olga este                        h. la restaurantul VENEŢIA
 
1
2
3
4
5
6
7
8
b
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Combinaţi întrebarea cu răspunsul.
 
1. – Dvs. cine sunteţi?                        a. – Sunt din Italia.
2. – De unde sunteţi?                          b. – Eu sunt Fausto Speronello.
3. – Ce sunteţi? (naţionalitatea)            c. – El este Leo, fiul meu.
4. – Cine este el?                                d. – Eu sunt italian.
5. – Ce este Leo? (profesia)                e. – Dumneaei e Olga.
6. – Cine e dumneaei?                        f. – Leo este barman.
7. – Ce e Olga?                                  g. – Dumneaei e administrator.
 
1
2
3
4
5
6
7
b
 
 
 
 
 
 
 
SCRIEM
 
1. Completaţi (cu verbe: sunt, eşti, este, suntem, sunteţi).
1. Domnul Fausto Speronello ................. din Italia.
2. Alexei Acsan ....................... din Moldova.
3. Fausto şi Alexei .................... la restaurant.
4. Domnule Acsan, dumneavoastră ................................... profesor?
5. Eu ..................... patronul restaurantului VENEŢIA.
6. Leo, tu ............... pentru prima oară în Moldova?
7. Noi nu ..................... români, .......................... italieni.
8. Voi ................................... din România sau din Moldova?
 
2. Completaţi (cu prepoziţii: în, din, la, pentru).
1. Domnul Fausto Speronello este ........... Italia.
2. Acum el este ............. Moldova.
3. Alexei Acsan este .......... Moldova.
4. Acum el este ...... restaurant.
5. Fausto şi Alexei sunt ......... prima întâlnire.
6. Leo este .................. prima oară ........ Moldova.
 
3. Completaţi textul în baza fişei de alături.
 
Dumnealui este (cine?) ......................
...................................... . Fausto este (de unde?) ............ ......................... . El este (ce?) ..................................... . Fausto Speronello este (ce?) ............................... restaurantului Veneţia.
Prenumele            Fausto
Numele                 Speronello
Ţara                     Italia
Naţionalitatea        italian
Profesia / funcţia patron
 
4. Alcătuiţi întrebări (la cuvintele evidenţiate).
1. Cine este italian?(Fausto.)            Faustoeste italian.
2. ................................................? Alexei Acsan este moldovean.
3. ................................................? Acum Fausto este în Moldova.
4. ................................................? Fausto este din Italia.
5. ................................................? Alexei este din Moldova.
6. ................................................? Acum Alexei este la restaurant.
7. ................................................? Eu sunt profesor.
8. ................................................? Da, sunt aici pentru prima oară.
 
5. Răspundeţi în scris. (Întrebări de ordin personal.)
 
1. Cine sunteţi dumneavoastră?
...............................................................................................................
2. De unde sunteţi?
...............................................................................................................
3. Ce sunteţi dumneavoastră? (naţionalitatea)
...............................................................................................................
4. Ce sunteţi?(profesia / funcţia / ocupaţia)
................................................................................................................
6. Completaţi fişa personală. Scrieţi alături un text despre dvs.
 
Prenumele          ...................................
Numele              ...................................
Ţara                   ...................................
Naţionalitatea     ...................................
Profesia / funcţia / ocupaţia
..............................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
 
7. Cunoaşteţi aceste cuvinte? Traduceţi-le în limba maternă.
 
acasă - .......................
acum - ........................
aici - ...........................
ce - .............................
cine - ..........................
din - ............................
a discuta - ..................
domn - .......................
doamnă - ...................
domnişoară - ..............
dumneaei - .................
dumnealor - ...............
dumnealui - ................
dumneavoastră - ........
ea - ............................
ei - ..............................
el - ..............................
ele - ............................
fiu - .............................
foarte - .......................
a intra - ......................
în - .............................
întâlnire - ....................
a întreba - ..................
la - ..............................
meu - .........................
noi - ............................
voi - ............................
oraş - .........................
prima - .......................
plăcut - .......................
plăcută - .....................
a (se ) prezenta - .......
a răspunde - ..............
a saluta - ....................
tu - .............................
tânăr - ........................
tânără - ......................
unde - ........................
de unde - ...................
a zice - .......................
 
Elemente de gramatică
    1. Pronumele personale.       c. Verbul a fi la indicativ prezent.
    2. Pronumele de politeţe.      d. Prepoziţiile din, în, la.
 
Eu
(nu)
sunt (sînt) (-s)
din Italia.
din Moldova?
în Italia.
în Moldova.
în centru.
în oraş.
la Roma.
la Chişinău?
la pizzerie?
la restaurant.
la bar.
la bancă.
acasă.
Tu
eşti
El (Dumnealui)
Ea (Dumneaei)
este (e) (-i)
Noi
suntem (sîntem)
Voi
(Dumneavoastră)
sunteţi (sînteţi)
Ei (Dumnealor)
Ele (Dumnealor)
sunt (sînt) (-s)
 
Note:
a. Dumneavoastră = tu (respectuos)
b. Dumneavoastră = voi (respectuos)
 
  1. Scrieţi propoziţiile din tabel.
1.     Eu nu sunt din Italia. (Eu nu-s din Italia.) Eu sunt din Moldova.
2.     Tu ..............................................................................................
3.     El ...............................................................................................
4.     Dumnealui .................................................................................
5.     Ea ..............................................................................................
6.     Dumneaei ...................................................................................
7.     Noi ..............................................................................................
8.     Voi ..............................................................................................
9.     Dumneavoastră ..........................................................................
10. Ei ................................................................................................
11. Dumnealor ..................................................................................
12. Ele ..............................................................................................
13. Dumnealor ..................................................................................
 
Recapitulăm.
 
Ce cunoaştem de la Unitatea I?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştim
 
 
 
 
 
 
 
 
·   a saluta
·   Bună dimineaţa!
·   Bună ziua!
·   Bună seara!
·   Salut!
·   Noroc!
·   Sărut mâna!
·   a ne lua rămas-bun
·   La revedere!
·   Pe mâine!
·   Pe curând!
·   Pa!
·   a ne prezenta
·    Eu sunt Fausto Speronello.
Eu sunt Paula Speronello.
·   a prezenta pe cineva
·   Dumnealui este Fausto Speronello.
El este Leonardo Speronello.
·   Dumneaei este Paula Speronello.
Ea este Laura Acsan.
·   Dumnealor sunt Fausto şi Leonardo Speronello. (Ei sunt ...)
·   Dumnealor sunt Paula Speronello şi Violeta Neamţu. (Ele sunt ...)
·   Dumnealor sunt Valeriu şi Maria Griniuc. (Ei sunt ...)
·   a răspunde la prezentare
·   Sunt încântat (-ă)!
·   Sunt bucuros(bucuroasă)!
·   Îmi pare bine!
·   a întreba pe cineva numele lui / numele cuiva
·   Tu cine eşti?
·   Dvs. cine sunteţi?
·   Dvs. / Voi / cine sunteţi?
·   Dumnealui / El / cine este?
·   Dumneaei / Ea / cine este?
·   Dumnealor / Ei / Ele / cine sunt?
·   a întreba pe cineva de ce naţionali-tate este
·   Dvs. sunteţi român / româncă?
·   Dvs. / Voi / sunteţi români / românce?
·   Tu eşti rus / rusoaică?
·   Voi sunteţi ruşi / rusoaice?
·   Dumnealui / El / este italian?
·   Dumneaei / Ea / este italiancă?
·   Dumnealor / Ei / sunt italieni?
·   Dumnealor / Ele / sunt italience?
 
Ştim
·   a întreba pe cineva de ce profesie este /ce profesie are
·   Dvs. sunteţi profesor / profesoară?
·   Dvs. / Voi / sunteţi profesori / profesoare?
·   Tu eşti contabil / contabilă?
·   Voi sunteţi contabili / contabile?
·   Dumnealui / El / este actor?
·   Dumneaei / Ea / este actriţă?
·   Dumnealor / Ei /sunt actori?
·   Dumnealor / Ele / sunt actriţe?
·   a întreba pe cineva de unde este
·   De unde sunteţi? De unde eşti?
·   De unde e dumnealui? De unde e el?
·   De unde e dumneaei? De unde e ea?
·   De unde sunteţi dvs.? De unde sunteţi voi?
·   De unde sunt dumnealor? De unde sunt ei?
·   De unde sunt dumnealor? De unde sunt ele?
·   a spune despre cineva / a întreba pe cineva unde este acum
·   Acum eu sunt în Moldova.
·   Tu eşti în centru?
·   Dumnealui / El / este la Roma.
·   Dumneaei / Ea / este la bancă.
·   Noi suntem acasă.
·   Dvs. / Voi / sunteţi la restaurant?
·   Dumnealor / Ei / Ele / sunt în oraş.