Stimate domnule profesor Vasile Pavel!


Împlinirea onorabilei vârste de 70 de ani, ce vine cu atâta lumină în casa şi în familia dumneavoastră, este şi pentru noi, colegii şi prietenii domnului Vasile Pavel de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, un bun prilej de a vă felicita călduros şi de a vă dori multă sănătate, mult bine în familie şi mari realizări în activitatea nobilă ce o desfăşuraţi!
Folosim ocazia oferită pentru a ne exprima admiraţia faţă de frumoasele rezultate obţinute în munca pedagogică şi ştiinţifică. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” apreciază înalt lucrările dialectologului Vasile Pavel. Avem în persoana dumneavoastră un savant dedicat total problemelor geografiei lingvistice, dar şi un bun dascăl, interesat de perfecţionarea calităţii în vederea pregătirii cadrelor în domeniu!
Meritele deosebite ce le aveţi sunt recunoscute nu numai în Republica Moldova, dar şi în cercurile ştiinţifice de peste hotarele ei. Participările la cele 15 Congrese şi Colocvii internaţionale sunt de o rezonanţă aparte şi pentru colectivul universităţii.
Apreciem înalt deosebitele calităţi de organizator şi diriguitor al Catedrei Limba Română şi Filologie Clasică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”!