Anatol CIOBANU – 70


Stimate domnule Profesor Anatol Ciobanu!
 
Consacrîndu-vă zi de zi activităţii ştiinţifice şi didactice în domeniul lingvisticii, domeniu pe care l-aţi îmbogăţit cu numeroase şi valoroase contribuţii, aţi ajuns a fi astăzi unul dintre pilonii pe care se sprijină ştiinţa filologică şi învăţămîntul universitar din Moldova. Dumneavoastră, domnule Profesor, sînteţi un veritabil om de ştiinţă, care a reuşit să îmbine, cu talent, într-o manieră dezinvoltă, rigorile cercetării destinului limbii române atît sub aspectul corectitudinii, cît şi sub aspectul funcţionării ei în societatea noastră.
Fascinat de tainele şi splendorile limbii materne, aţi fost implicat plenar în acţiunea de cultivare şi promovare a variantei îngrijite a limbii române la est de Prut. În calitate de profesor universitar, aţi altoit numeroaselor generaţii de specialişti dragostea pentru frumuseţea limbii, simţul răspunderii pentru corectitudinea cuvîntului rostit şi scris.
Pe parcursul activităţii de profesor şi savant aţi avut nu numai statutul de specialist recunoscut în domeniul lingvisticii, ci şi acela de luptător consecvent pentru drepturile fireşti ale limbii române la ea acasă. Implicarea în mişcarea pentru recunoaşterea unităţii limbii standard de pe ambele maluri ale Prutului, pentru revenirea la alfabetul latin şi pentru afirmarea dreptului populaţiei băştinaşe la limba română constituie un capitol aparte în activitatea Dvs. de lingvist, devenind şi un model de demnitate naţională şi de devotament faţă de limbă şi de neam.
Mult stimate domnule membru corespondent al A.Ş.M., dorim să promovaţi cu elanul dintotdeauna cultura şi ştiinţa autentică, să aveţi aceeaşi capacitate de muncă întru prosperarea neamului şi a spiritualităţii noastre. Să fiţi, domnule Profesor, şi de acum înainte unul dintre cei mai activi membri ai celui mai mare partid cu numele de Limba Noastră cea Română.
La mulţi ani!