Bibliografie selectivă*


1. Seminar special la gramatică, Chişinău, UM, 1965, 40 p.
2. Practicum la fonetică şi sintaxă (în colab.), Chişinău, Lumina, 1968, 171 p.
3. Să scriem şi să vorbim corect, Chişinău, Lumina, 1970, 127 p.
4. Încercare de analiză semantico-distributivă a unor verbe semicopulative, U.S.M., 1973, 86 p.
5. Probleme dificile de gramatică, Chişinău, Lumina, 1971, 100 p.
6. Sintaxa verbelor semicopulative. Rezumatul tezei de doctor habilitat, Universitatea „M.V.Lomonosov” din Moscova, 1973, 48 p.
7. Limba română. Manual pentru cl. a VIII-a (în colab.), Chişinău, Lumina, 1975 (10 ediţii).
8. Lucrări de control la sintaxă, Chişinău, U.S.M., 1975, 46 p.
9. Punctuaţia (practicum) (în colab.), Chişinău, Lumina, 1975, 172 p. (ed. a VI-a, 1989).
10. Practicum la sintaxă, Chişinău, Lumina, 1976, 143 p.
11. Sintaxa propoziţiei, Chişinău, Lumina, 1977, 92 p.
12. Sintaxa verbelor semicopulative (analiză semantico-distributivă), vol. I, Chişinău, Ştiinţa, 1976, 234 p.
13. Sintaxa verbelor semicopulative (analiză semantico-distributivă), vol.II, Chişinău, Ştiinţa, 1978, 182 p.
14. Sintaxa practică (şi elemente de analiză transformaţională), Chişinău, Lumina, 1982, 198 p.
15. Morfologia limbii române (coautor şi coredactor), Chişinău, Lumina, 300 p.
16. Sintaxa frazei, Chişinău, Lumina, 1984, 84 p.
17. Sintaxa limbii române (coautor, redactor resp.), Chişinău, Lumina, 1987, 400 p.
18. Sintaxa şi semantica, Chişinău, Ştiinţa, 1987, 198 p.
19. Limba maternă şi cultivarea ei, Chişinău, Lumina, 1988, 319 p.
20. Norme ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române (în colab.), Chişinău, Lumina, 1990, 208 p.
21. Sintaxa practică, Chişinău, Lumina, 1991, 276 p.
22. Lingua latina est fundamentum linguae nostrae, Chişinău, 1992, Program, 53 p.
23. Culegere de exerciţii la limba română (în colab.), Chişinău, Lumina, 1993, 334 p.
24. Funcţia limbii române, Chişinău, Lumina, 1993, 252 p.
25. Limba română. Manual pentru cl. a IX-a, Chişinău, Lumina, 1995.
26. Lingua latina. Manual pentru instituţiile de învăţământ superior (în colab.), Chişinău, Ştiinţa, 1996, 687 p.
27. Limba latină. Manual pentru cl. a X-a (în colab.), Chişinău, Lumina, 1999, 112 p.
28. Limba latină. Manual pentru cl. a XI-a (în colab.), Chişinău, Lumina, 1999, 160 p.
29. Punctuaţia limbii române, Chişinău, Universitas, 2000, 762 p.
30. Mic dicţionar latin-român de expresii consacrate (în colaborare cu L. Novac), Chişinău, Museum, 2002, 208 p.
 
 
* Lista bibliografică cuprinde doar cărţile (monografii, manuale, dicţionare) domnului profesor. N-au fost incluse articolele şi studiile ştiinţifice, publicate în diferite culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Franţa, Ucraina, Georgia, Belarus, Tadjikistan, Letonia etc.