Sincere felicitări


Mult stimate domnule profesor Anatol Ciobanu! Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova vă adresează cele mai sincere felicitări cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani, dorindu-vă noi realizări pe tărâmul activităţii ştiinţifice şi pedagogice.
Noi, istoricii, vă cunoaştem şi vă apreciem înalt lucrările consacrate Limbii Române, suntem împreună cu dumneavoastră atunci când afirmaţi că „e nevoie să milităm cu mai multă insistenţă pentru drepturile noastre inalienabile la identitatea glotică şi etnică, la istoria neamului, la limba noastră cea română” (Limba Română, 2003, nr. 6-10, pag. 72). Suntem convinşi că eforturile depuse în vederea apărării valorilor noastre naţionale, între care un loc primordial le revin limbii şi literaturii române, istoriei românilor, nu sunt zadarnice şi prezintă o stavilă în calea deznaţionalizării şi lichidării noastre ca parte a Neamului Românesc.
La mulţi ani şi toţi plini de rod!