Sumar general (2001-2003)


ABIA PRIN CUVÂNT...
FILIP, Iulian. Ca să fiu mai înţeles; Străjer, nr. 4-6, 2002; Vorbe şi cuvinte, nr. 7-9, 2002.
 
ADEVĂRUL DESPRE NOI
COŞERIU, Eugen. Identitatea limbii şi a poporului nostru, nr. 10, 2002.
 
ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI
CIOBANU, Mircea V. Leonid Dimov, onirismul şi textul de plăcere, nr. 4-6, 2002.
CUBLEŞAN, Victor. Lucian Blaga şi structura romanului său, nr. 1-3, 2002.
DERGACI, Nicolae. Vocabule româneşti în povestirea Cântecul haiducului de Ivan Bunin, nr. 9-12, 2001.
GIURCĂ, Gheorghe. Semnificaţii ale drumului iniţiatic parcurs de Harap-Alb, nr. 4-6, 2002.
HANGANU, Mihai. Dezvoltarea literaturii: încercări de tipologie, nr. 1-3, 2002.
IRIMCIUC, Olga. Eseul – o modalitate deschisă de interpretare a operei literare, nr. 4-8, 2001.
SURUGIU-NEGREI, Dorina. Proiecţii basarabene în creaţia lui Octavian Goga, nr. 4-8, 2001.
ŢURCANU, Lucia. „Moartea autorului” în postmodernitate: pro şi contra în opera lui Borges, nr. 1, 2003.
 
ANALIZE ŞI SINTEZE
BOMHER, Noemi. Un pat distrugător, nr. 6-10, 2003.
CAP-BUN, Marina. Câteva consideraţii pe marginea eroticii lui Nichita Stănescu, nr. 6-10, 2003.
DANIELA-COJOCARU, Camelia. Spiritualitate arhaică românească în romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, nr. 6-10, 2003.
POSTOLACHI, Veronica. Sufletul ca miracol: motive şi asocieri la L. Blaga şi Gr. Vieru, nr. 7-9, 2002.
 
ANIVERSĂRI
Berejan Silviu – 75
Schiţă omagială de Gheorghe POPA, nr. 4-6, 2002.
 
Caragiu-Marioţeanu Matilda – 75
POHILĂ, Vlad. Matilda Caragiu-Marioţeanu, o pildă de slujire pasionată limbii strămoşeşti, nr. 4-6, 2002.
 
Cimpoi Mihai – 60
BANTOŞ, Ana. Mihai Cimpoi: dialogul dintre Centru şi Margine, nr. 7-9, 2002.
BĂILEŞTEANU, Fănuş. Un George Călinescu dintre Prut şi Nistru, nr. 7-9, 2002.
BOSTAN, Grigore C. Personalitate proeminentă a vieţii noastre spirituale, nr. 7-9, 2002.
CIMPOI, Mihai. Labirinturile limbajelor; Nostalgia Centrului, nr. 7-9, 2002.
CIOPRAGA, Constantin. Mihai Cimpoi – LX, nr. 7-9, 2002.
CRĂCIUN, Victor. O conştiinţă matură, nr. 7-9, 2002.
DUMBRĂVEANU, Victor. Omul cărţii, nr. 7-9, 2002.
MĂNUCĂ, Dan. Mihai Cimpoi sau elogiul cumpenei critice, nr. 7-9, 2002.
Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Gânduri la aniversare, nr. 7-9, 2002.
SIMION, Eugen. Bucurie, nr. 7-9, 2002.
TIUTIUCA, Dumitru. Podul de cărţi numit Mihai Cimpoi, nr. 7-9, 2002.
ŢARANU, Petru. Mihai Cimpoi şi Dornele, nr. 7-9, 2002.
 
Ciopraga Constantin – 85
BANTOŞ, Ana. Constantin Ciopraga şi Basarabia, nr. 4-8, 2001.
PLATON, Maria. Un stil de a trăi, un mod de a scrie, nr. 4-8, 2001.
Un arc voltaic al culturii româneşti, nr. 4-8, 2001.
URSACHE, Petru. Constantin Ciopraga, profesorul, nr. 4-8, 2001.
 
Coşeriu Eugeniu – 80
Bojoga, Eugenia. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu în Spania, nr. 4-8, 2001.
BORCILĂ, Mircea. Eugeniu Coşeriu, fondator al lingvisticii ca ştiinţă a culturii, nr. 4-8, 2001.
CIMPOI, Mihai. Eugeniu Coşeriu: limbajul poetic ca limbaj absolut, nr. 4-8, 2001.
DUMISTRĂCEL, Stelian. Itinerar ştiinţific – itinerar de trăire sufletească, nr. 4-8, 2001.
PAVEL, Vasile. universalitatea operei lingvistice coşeriene, românească prin geneza ei, nr. 4-8, 2001.
POPA, Gheorghe. E. Coşeriu: Drumurile vieţii şi ale afirmării, nr. 4-8, 2001.
„Prof. Eugeniu Coşeriu a inaugurat o panoramă vastă de studii la universitatea din Tübingen.” Interviu cu dl Wolf Dietrich, prof. la Catedra de Limbi romanice a universităţii din Münster (Germania), nr. 4-8, 2001.
 
Cotelnic Teodor – 70
EŢCU, Ion. Un neobosit septuagenar, nr. 6-10, 2003.
 
Eţcu Ion – 70
COTELNIC, Teodor. În laboratorul de creaţie al unui lingvist, nr. 2-3, 2003.
 
Piotrowski Raymund – 80
POHILĂ, Vlad. Raymund Piotrowski, un veritabil iubitor şi susţinător al culturii române, nr. 4-6, 2002.
 
Pohilă Vlad – 50
DUMBRĂVEANU, Luminiţa. Un model de conştiinţă şi rezistenţă, nr. 2-3, 2003.
„Să ne ţinem aici cît mai mult, cît mai mulţi...”. Dialog: Luminiţa Dumbrăveanu – Vlad Pohilă, nr. 2-3, 2003.
 
Sala Marius – 70
POHILĂ, Vlad. „Cine zice Marius Sala, zice şi romanist în sensul cel mai larg al cuvântului”, nr. 7-9, 2002.
 
Stănescu Nichita – 70
CANŢÂRU, Grigore. Un poet care nu l-a ratat pe Eminescu, nr. 2-3, 2003.
Gânduri despre poet: Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Fănuş Neagu, Marin Sorescu, Ion Băieşu, Gheorghe Pituţ, nr. 2-3, 2003.
STĂNESCU, Nichita. Sînt un om viu, nr. 2-3, 2003.
 
Vieru Igor – 80
BANTOŞ, Alexandru. Zugrav al sufletului basarabean, nr. 6-10, 2003.
BATÂR, Dumitru. În faţa timpului şi a neuitării, nr. 6-10, 2003.
SPÂNU, Constantin. Convergenţe semiotice şi axiologice în creaţia lui Igor Vieru, nr. 6-10, 2003.
 
Zagaevschi Vladimir
PARTOLE, Claudia. Omul care caută în tăcere..., nr. 6-10, 2003.
 
ANUL CARAGIALE
TIUTIUCA, Dumitru. Naratologie caragialiană, nr. 7-9, 2002.
 
APARIŢII EDITORIALE
BANTOŞ, Ana. „Ginta Latina et l’Europe d’aujourd’hui”, nr. 11-12, 2002.
CIOPRAGA, Constantin. Despre „Memoria Dornelor”, nr. 7-9, 2002.
 
ARGUMENT
BANTOŞ, Alexandru. Identitate şi destin, nr. 1-3, 2001; Dincolo de sărbători, nr. 4-8, 2001; Şansa noastră, nr. 9-12, 2001; Profesorul nostru, nr. 10, 2002; Retrospectivă necesară, nr. 4-5, 2003; E nevoie ca toată lumea să facă lingvistică?, nr. 6-10, 2003.
Dragostea şi bunurile ei, nr. 1-3, 2002.
MATEEVICI, Alexei. ...Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă, nr. 2-3, 2003.
NEAGU, Fănuş. Patria pe verticală, nr. 4-6, 2002.
Spre un alt orizont, nr. 11-12, 2002.
STĂNESCU, Nichita. Întrebări, nr. 1, 2003.
TELEUCĂ, Victor. E ca-n noaptea Învierii, nr. 7-9, 2002.
 
ARS POETICA
ANTONOVICI, Clement, nr. 1-3, 2001.
BELDEANU, Ion, nr. 1-3, 2001.
Bordeianu, Leo, nr. 4-8, 2001.
BOSTAN, Grigore C., nr. 1-3, 2001.
CLEMENT, L. D., nr. 1-3, 2001.
DORCESCU, Eugen. 2000, nr. 9-12, 2001.
FILIP, Iulian. Transplant; Cum se mai ţine; De faţă cu două lumânări; Spărgător; Tu-u?..; Mărul ameţit, nr. 9-12, 2001.
GOCIU, Simion, nr. 1-3, 2001.
HADÂRCĂ, Ion, nr. 4-8, 2001.
HOSTIUC, Ştefan, nr. 1-3, 2001.
LARI, Leonida, nr. 4-8, 2001.
LEVIŢCHl, Vasile, nr. 1-3, 2001.
LUPU, Gheorghe, nr. 1-3, 2001.
LUTIC, Mircea, nr. 1-3, 2001.
MINTENCU, Dumitru, nr. 1-3, 2001.
PETROVICI, Viorica, nr. 1-3, 2001.
SPĂTARU, Nicolae, nr. 1-3, 2001.
SUCEVEANU, Arcadie, nr. 1-3, 2001.
TĂRÂŢEANU, Vasile, nr. 1-3, 2001.
UNGUREANU, Lidia. Azi, mâine...; Ipostază de taină; Turnul de aur; Cineva; Egoism primar, nr. 9-12, 2001.
VATAMANU, Ion, nr. 1-3, 2001.
VICOL, Mihai Sultana, nr. 1-3, 2001.
ZEGREA, Ilie T., nr. 1-3, 2001.
 
ARTA DIALOGULUI
MOLEA, Viorica. Expresivitatea frazeologismelor în context dramatic (dialogul), nr. 2-3, 2003.
PALII, Alexei. Întrebarea şi răspunsul în comunicarea orală, nr. 2-3, 2003.
 
ARTA TRADUCERII
ISTRATE, Adrian. Nedreptăţitul artizan din umbră. Consideraţii pe marginea statutului traducătorului literar, nr. 4-6, 2002.
 
ATRACŢIA POLILOR
POHILĂ, Vlad. O Lumină ce vine din Banatul Sîrbesc, nr. 2-3, 2003.
 
BUCOVINA – AURA NORDICĂ A ŢĂRII
ZAHARIA, Vasile. Mănăstirile sunt lăcaşuri ale sufletului românesc; Reportaj fotografic, nr. 1-3, 2001.
 
BUCOVINA SUFLETULUI MEU
CIMPOI, Mihai. Dulcea Bucovină şi paradoxurile istoriei, nr. 1-3, 2001.
VIERU, Grigore. Floarea dintre colţii sârmei ghimpate, nr. 1-3, 2001.
 
CARNET CULTURAL
RĂU, Alexe. Salonul Naţional de Carte a păşit în maturitate, nr. 7-9, 2002.
 
CARTE DE VIZITĂ
„Sunt convins că relaţiile noastre vor cunoaşte o continuă diversificare şi amplificare”. Dialog: Alexandru BANTOŞ – Gavril MÂRZA, preşedinte al Consiliului judeţean Suceava, nr. 1-3, 2001.
 
CĂRŢILE PE FAŢĂ
BANTOŞ, Ana. Estetica modernă: întrebări asupra condiţiilor ei de existenţă, nr. 1-3, 2002; Poezia postmodernă şi fenomenul globalizării, nr. 4-6, 2002.
 
CETĂŢENI DE ONOARE
BÂRLEA, Petre Gheorghe. Eugeniu Coşeriu în vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti, nr. 4-5, 2003.
JOSANU, Efim. Veritabil animator al Mişcării Olimpice, nr. 4-5, 2003.
 
CLASICI AI LITERATURII NOASTRE
CIOCANU Ion. Ion Luca Caragiale – dramaturg şi prozator naţional, nr. 11-12, 2002.
 
CLUBUL DE LECTURĂ
ARCU, Constantin. Ceremonial de despărţire, nr. 1-3, 2001.
BLĂNARU, Alma. Album de familie, nr. 1-3, 2001.
BUTNARU, Leo. Suburbie; Gara sau Teba destinelor; Parisul, fotbalul şi poetul; Cenuşiu-egalizator, nr. 4-8, 2001.
Cortázar, Julio. Casa cucerită. Prezentare şi traducere din limba spaniolă de Ion Reniţă, nr. 1-3, 2002.
HLEBNIKOV, Velimir. Aţâţătorul focului (Vernală), O noapte în Persia (Cămila), (Ornic). Prezentare şi traducere de Leo Butnaru, nr. 4-6, 2002.
MARQUEZ, Gabriel Garcia. Confesiunile omului din Macondo; Amărăciune pentru trei somnambuli; O întâmplare poliţienească. Prezentare şi traducere de Ion RENIŢĂ, nr. 4-6, 2002.
MARTIN, Vasile. Periniţa, nr. 1-3, 2002.
ROŞU, Alexandru. Basm de Duminica Mare, nr. 4-8, 2001.
 
COMENTARII LITERARE
GRINEA, Florin. I.L. Caragiale. 1. O scrisoare pierdută; 2. În vreme de război, nr. 1-3, 2002.
 
CONCURS DE CREAŢIE
BANTUŞ, Natalia. Valuri nocturne; Va trece viaţa; Privesc la cer; Făr-a şti ce se întâmplă; Zburai ca vaporii de apă; Secunda, nr. 4-8, 2001.
Buruiană, Alexandru. „Ne-am descompus...”; Arta zborului; Două flori pentru tine; „Nu sunt de acord cu existenţa mea...”, nr. 9-12, 2001.
CARP, Oleg, nr. 1-3, 2002.
CORCODEL, Cristina. Animale domestice; Dimineaţa; Strigător la cer; Alegere la colţ de stradă; Clepsidră; Pisici, nr. 9-12, 2001.
FLOREA, Augustina, nr. 1-3, 2002.
LUCA, Daniel, nr. 1-3, 2002.
MATCOVSCHI, Galina. Urcuş; Neputinţă; Cerşetorii de dragoste, nr. 9-12, 2001.
TURUTA, Tatiana. Versuri, nr. 4-6, 2002.
 
CONCURS – MOŞTENIRE, nr. 11-12, 2002.
 
CONFESIUNI
BEREJAN, Silviu. Amintiri grele despre oraşul unei copilării şi adolescenţe frământate, nr. 4-5, 2003.
CHIRCĂ, Sergiu I. Chişinăul românesc de altădată..., nr. 4-5, 2003.
„Noul Chişinău mi-a devenit familiar şi prietenos”. Dialog: Nadina Gheorghiţă – Irina Cantacuzino, nr. 4-5, 2003.
POHILĂ, Vlad. Precuvântare la un interviu, nr. 2-3, 2003.
ROŞCA, Agnesa. Oraş străbun din rugăciuni de piatră, nr. 4-5, 2003.
„Viaţa noastră este lingvistica...”. Dialog: Eugenia Guzun – Mioara Avram, nr. 2-3, 2003.
ZAVTONI, Paulina. „Aici e casa mea de zi şi noapte, aici eu cred în viaţă şi în zei”, nr. 4-5, 2003.
 
CONFLUENŢE
CIMPOI, Mihai. O operă plină de pasionalitate, nr. 9-12, 2001.
PAZ, Octavio. Capul sau pajura?; Între piatră şi floare (III, VI); Dincolo de iubire; Scris cu cerneală verde; Piatră nativă; Itzpápalotl. Prezentare şi traducere din limba spaniolă de Ion Reniţă, nr. 9-12, 2001.
POHILĂ, Vlad. Feodor Dostoievski sau omul fericit prin suferinţă (1821-1881), nr. 9-12, 2001.
 
CONGRESE. CONFERINŢE. SEMINARE
Rezoluţia Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale limbajului. 21.10.2001, Suceava, nr. 9-12, 2001.
 
CONGRESUL I AL FILOLOGILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
BEREJAN, Silviu. Conştiinţa naţională ca bază pentru denumirea limbii şi a poporului ce o vorbeşte, nr. 9-12, 2001.
BOLOCAN, Viorica. Importanţa instruirii continue a profesorilor, nr. 9-12, 2001.
BORŞEVICI, Ion. Tragismul limbii de stat, nr. 9-12, 2001.
BUTUC, Petru. Româna literară, expresie a continuităţii în Republica Moldova, nr. 9-12, 2001.
CHIRICENCO, Nicolae; LENŢA, Anatol, Limbă dominantă şi limbă naţională: incidente structural-semantice, nr. 9-12, 2001.
CIMPOI, Mihai. Discurs inaugural, nr. 9-12, 2001.
CIOBANU, Anatol. Un stat suveran – o singură limbă de stat, nr. 9-12, 2001.
CIOCANU, Ion. Nu! tiraniei limbii ruse, nr. 9-12, 2001.
CRISTEI, Tamara. Problema eficientizării procesului instructiv, nr. 9-12, 2001.
DABIJA, Nicolae. „Internaţionaliştii”, nr. 9-12, 2001.
EREMIA, Anatol. Front unic în apărarea limbii române, nr. 9-12, 2001.
GHERMAN, Alin-Mihai. Cuvântul scris ca factor al unităţii de limbă, nr. 9-12, 2001.
GHICA, Adrian. Valenţele învăţământului formativ, nr. 9-12, 2001.
NAZARIA, Sergiu. Cu şi prin cuvânt, nr. 9-12, 2001.
PÂSLARU, Vlad. limba şi literatura română în şcoală este garantul identităţii noastre naţionale, nr. 9-12, 2001.
PURICE, Mihai. Legislaţia lingvistică şi problemele limbii de stat, nr. 9-12, 2001.
Rezoluţia Congresului I al Filologilor din Republica Moldova, 29.08.2001, Chişinău, nr. 9-12, 2001.
RUSNAC, Gheorghe. Să cultivăm dragostea faţă de limba română, nr. 9-12, 2001.
RUSU, Liliana. Un pas înainte, câţi înapoi?, nr. 9-12, 2001.
SAKA, Serafim. Catapultele bat din nou în zidul răbdării noastre, nr. 9-12, 2001.
Scrisoare deschisă adresată conducerii de vârf a Republicii Moldova, nr. 9-12, 2001.
Un congres necesar, nr. 9-12, 2001.
 
CONGRESUL ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
DRAGNEV, Demir ş.a. Istoria naţională din Republica Moldova – parte componentă a istoriei românilor (epoca medievală), nr. 4-8, 2001.
întru apărarea demnităţii naţionale, pentru stoparea românofobiei şi a campaniei de denigrare a istoriei românilor Apelul Congresului Istoricilor din Republica Moldova, nr. 4-8, 2001.
Niculiţă, Ion ş.a. Unitatea etnică a spaţiului carpato-danubiano-pontic în antichitate, nr. 4-8, 2001.
PALADE, Gheorghe ş.a. Românii în vâltoarea evenimentelor din epoca contemporană, nr. 4-8, 2001.
PETRENCU, Anatol. Cuvânt de deschidere, nr. 4-8, 2001.
VARTA, Ion ş.a. Istoria modernă a românilor basarabeni – parte integrantă a istoriei neamului românesc, nr. 4-8, 2001.
 
COORDONATE CULTURALE
CÂRLAN, Nicolae. Cultură românească şi adevăr istoric în Bucovina până la 1848, nr. 1-3, 2001.
GIURCĂ, Gheorghe. Învăţământul sucevean, nr. 1-3, 2001.
HANDRABURA, Loreta. Artur Gorovei despre Bucovina şi Basarabia, nr. 1-3, 2001.
NISTOREASA, Vasile. Casa din „grădina liniştii”, nr. 1-3, 2001.
 
COORDONATE CULTURALE INTERBELICE
BANTOŞ, Ana. Regionalismul şi societatea comunicării, nr. 4-8, 2001.
ISANOS, Elisabeta. O familie de intelectuali basarabeni, nr. 1-3, 2002.
KORONKA, Adriana. Victor Eftimiu şi teatrul din Basarabia, nr. 1-3, 2002.
MĂNUCĂ, Dan. „Regionalismul basarabean”: concept literar sau geopolitic?, nr. 4-8, 2001.
 
CREANGA DE AUR
CAMILAR, Mihai. Casa veche din Bucovina, nr. 1-3, 2001.
MELNIC, Vasile. „De dorul dorului”, nr. 1-3, 2001.
MIHAIL, Zamfira. Redarea aspectelor etnografice ale costumului în opera lui Mihail Sadoveanu, nr. 7-9, 2002.
Pavel, Emilia. Confluenţe şi sinteze cu privire la portul popular românesc de la est de Carpaţi, nr. 4-6, 2002.
RĂCILĂ, Vlad. Structura conceptuală a proverbelor româneşti, nr. 1-3, 2002.
RUSCANU, Ana-Maria. Cimpoierul Ştefan Ruscan, nr. 1-3, 2001.
TALOŞ, Ion. Scurtă introducere în mitologia populară românească, nr. 4-6, 2002.
ŢARANU, Petru. Mitul Sânzienelor în lumea Dornelor de odinioară, nr. 4-6, 2002; Apa sub spectrul manifestărilor magico-mitice, nr. 11-12, 2002.
 
CTITORI DE LUMINĂ
GROSSU, Silvia. Misionar al sacrului şi al culturii, nr. 4-5, 2003.
 
CULTIVAREA LIMBII: ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ
CIOBANU, Anatol. O deviere de la norma literară: „superlativul excesiv”, nr. 1, 2003.
 
CULTIVAREA LIMBII – PIC CU PIC
CONDREA, Irina. Atenţie la până ce şi până când, nr. 7-9, 2002.
POHILĂ, Vlad. O singură prepoziţie, mai multe probleme cu utilizarea ei, nr. 7-9, 2002; Atenţie la ce se primeşte şi ce se respinge în exprimarea noastră!, nr. 11-12, 2002; Câteva sugestii de evitare a cacofoniilor, nr. 2-3, 2003.
 
DE LA GROTESC LA SUBLIM
AVRAM, Mioara. Corectitudine de limbă şi corectitudine de gândire, nr. 6-10, 2003.
CHIOSA, Eugenia. Publicitatea: factor de integrare sau de dezintegrare?, nr. 7-9, 2002.
CIOCANU, Ion. Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate, nr. 1-3, 2002; Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate (II), nr. 4-6, 2002; Apropo de service. Autobuzul, troleibuzul, microbuzul. La-la-la? Să auzim de bine! Zmeurul şi zmeura, nr. 6-10, 2003.
CONDREA, Irina. Adaptarea cuvintelor împrumutate, nr. 1-3, 2002; Adaptarea cuvintelor împrumutate, nr. 4-6, 2002.
GROMOV, Alexandru. Pârdalnicul talaghir, nr. 7-9, 2002.
GROSU, Elena. Pleonasmele: persuadare şi eroare, nr. 6-10, 2003.
PALII, Alexei. Cazuri dificile de vocabular, nr. 1-3, nr. 4-6, 2002; Omisiunile în comunicarea scrisă, nr. 6-10, 2003.
POHILĂ, Vlad. Cultivarea limbii – pic cu pic, nr. 4-6, 2002.
 
DESTINE
„Prin limba română mă identific cu oamenii care îmi sunt dragi”. Interviu cu dl Vincent MORABITO, director general al Centrului de reformă a Businessului privat, nr. 4-8, 2001.
 
DESTINUL ARTEI ŞI AL CREATORULUI
DABIJA, Nicolae. „Când muzele tac – tunurile prind să bată...”, nr. 11-12, 2002.
„Din fericire, trăim timpuri în care scriitorul nu mai trebuie să se exileze”. Dialog: Leo Butnaru – Magda Cârneci, nr. 11-12, 2002.
MILOŞ, Ion. Durerea poeziei, nr. 11-12, 2002.
ŞTEFĂNESCU, Alex. O fată bătrână în faţa oglinzii, nr. 11-12, 2002.
URSU, Liliana. Ca o arcă a lui Noe, nr. 11-12, 2002.
 
DIALOGUL ARTELOR
BULAT, Vladimir. Idioţenia şi moartea – aspecte mai puţin studiate ale sensibilităţii vizuale postmoderne, nr. 9-12, 2001.
DĂSCĂLESCU, Gheorghe. Sculptorul Ion Irimescu şi ctitoria sa, nr. 1-3, 2001.
MARIAN, Ana. Alexandru Plămădeală, nr. 9-12, 2001.
POHILĂ, Vlad. Ochi de şoim, nr. 1, 2003.
YUGOVA, Dessislava. Tuşele frumuseţii şi ale graţiei. Dialog cu Vasile Botnaru, nr. 11-12, 2002.
 
DIMENSIUNI SPIRITUALE
BATARIUC, Paraschiva-Victoria. Monumente de artă religioasă medievală, 1-3, 2001.
„Mai lesne poţi birui o cetate decât pe tine însuti”. Interviu cu părintele Antonie BREHUIESCU, stareţ al Mănăstirii „Piatra Tăieturii”, nr. 1-3, 2001.
ŢARANU, Petru. Doisprezece Apostoli din Munţii Călimani – o vatră a mitologiei străromâne, nr. 1-3, 2001.
 
DIN POŞTA REDACŢIEI, nr. 2-3, 2003.
 
ECOURI OLIMPICE
GHICOV, Adrian. Un răsărit ce nu se va mai termina, nr. 4-8, 2001.
 
EMINESCU AL NOSTRU
CIMPOI, Mihai. Singurătatea; Melancolia, nr. 1, 2003.
CIOCANU, Vasile. Eminescu şi Constantin Stamati, nr. 4-8, 2001.
CODREANU, Theodor. George Munteanu şi fiinţa hyperionică, nr. 7-9, 2002.
NIŢU, Maria. Eminescu în Timişoara, nr. 1-3, 2002.
OLARU NENATI, Lucia. Fiinţa muzicii în destinul lui Eminescu, nr. 1-3, 2001.
POPESCU-SIRETEANU, Ion. Numele lui Eminescu, 1-3, 2001.
RUSU, Mina-Maria. Nuanţe ale iubirii eminesciene (filia, agápe şi eros), nr. 9-12, 2001.
 
ETIMOLOGII
CODREANU, Lina. Vatra – semn şi simbol, nr. 7-9, 2002.
RUSNAC, George. Sextil Puşcariu: adept şi critic al neogramaticilor, nr. 1-3, 2001.
 
EVENIMENTE
Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” – la 75 de ani de la întemeiere. Pagini de istorie şi actualitate, nr. 7-9, 2002.
Orientări spre noi performanţe. Interviu cu Dan Mănucă, director al Institutului „A. Philippide”, nr. 7-9, 2002.
 
EVENIMENT CULTURAL
CÂMPEANU, Luminiţa. Sărbătoare la Căuşeni, nr. 9-12, 2001.
NEGRU, Nina. Prima bibliotecă publică pe harta Chişinăului, nr. 4-6, 2002.
RĂU, Alexe. Conceptul de bibliotecă naţională: idei în circulaţie, nr. 4-6, 2002.
 
EVOCĂRI
BUTNARU, Leo. Ctitorie a virtuţii şi vocaţiei, nr. 11-12, 2002.
CĂLINESCU, Matei. Borges şi „Cântecele cobzarului”: o amintire, nr. 11-12, 2002.
 
EVOCĂRI. MĂRTURII. IMPRESII
Ani de studenţie. Precizări documentare, nr. 10, 2002.
Bantoş, Ana. „Nu uita imaginea vie a autorului”, nr. 10, 2002.
Borşevici, Ion. Legămînt existenţial pentru fiinţa naţională, nr. 10, 2002.
Cazacu, Nicolae. O şcoală extraordinară cu absolvenţi pe potrivă. Ani de liceu. Dialog: Nicolae Cazacu - Eugen Coşeriu, nr. 10, 2002.
Corlăteanu, Nicolae. Personalitate de neuitat, nr. 10, 2002.
Crijanovschi, Andrei. Destine basarabene, nr. 10, 2002.
Dumbrăveanu, Ion. Lingvistul de geniu al contemporaneităţii, nr. 10, 2002.
«Eugeniu Coşeriu este un om universal, a cărui ştiinţă o împărtăşim multe popoare şi, prin urmare, fiecare îl consideră ca fiind „al său”». Dialog: B. García Hernández (Madrid) – Eugenia Bojoga (Cluj-Napoca), nr. 10, 2002.
Filip, Iulian. Morţii noştri necesari, nr. 10, 2002.
Hadârcă, Ion. Testamentul lui Coşeriu, nr. 10, 2002.
Mătcaş, Nicolae. Colosul din Tübingen, nr. 10, 2002.
Mândâcanu, Valentin. Un homo scientificus ajuns pe Olimp, nr. 10, 2002.
Melnic, Vasile. În memoria lumii şi a patriei sale, nr. 10, 2002.
Miron, Paul. La o aniversară, nr. 10, 2002.
Rusu, Valeriu. Simple amintiri despre Eugen Coşeriu, nr. 10, 2002.
Soltan, Petru. Un Bourbaki al lingvisticii, nr. 10, 2002.
 
EXPERIENŢĂ
Ghedea, Eudochia. Floare albastră – expresie a aspiraţiei spre fericirea absolută, nr. 1-3, 2002.
Munteanu, Cornelia. Libertate sau libertinism?, nr. 1-3, 2002.
 
FASCINAŢIA CUVÂNTULUI
Coşeriu, Eugen. Cai negri pe drumul spre Petersburg; Pata. Lupul. Anotimpul ploilor; Omul cu floarea în buzunar; Inocentiştii, nr. 10, 2002.
 
FASCINAŢIA CUVÂNTULUI TIPĂRIT
BANTOŞ, Ana. Promisiunea şi fapta, nr. 4-5, 2003.
PRINI, Gheorghe. Activitatea editorială ca o şansă pentru un viitor mai civilizat, nr. 4-5, 2003.
Un veritabil templu al cărţii: Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Dialog: Vlad Pohilă – Lidia Kulikovski, nr. 4-5, 2003.
 
FILOZOFIA ISTORIEI
ŢURCANU, Ion. Mircea Eliade despre capacitatea omului de a suporta istoria, nr. 11-12, 2002.
 
FUZIUNE ŞI REDIMENSIONARE
BANTOŞ, Ana. Literatura română din Basarabia: deschidere spre universalitate. Victor Teleucă (1), nr. 2-3, 2003; Chişinăul literar (2), nr. 4-5, 2003.
 
GALERIA „L. R.”
CORLĂTEANU, Nicolae. Ad centenariam aetatem philologi, nr. 4-8, 2001.
ZAGAEVSCHI, Vladimir. Profesorul Valeriu Rusu, dialectolog, nr. 4-8, 2001.
 
GRAMATICĂ
BUTUC, Petru. Un bloc al subiectului simplu în limba română, nr. 4-8, 2001; Precizări despre subiectul simplu şi dezvoltat, nr. 1-3, 2002.
CIOBANU, Svetlana. Determinanţi atributivi şi circumstanţiali, nr. 9-12, 2001.
Ciobanu, Valentina. Exprimarea complementului direct prin acuzativul numelor cu prepoziţia pe (în diacronie), nr. 4-8, 2001.
ISAC, Ştefania. Unele aspecte ale interferenţei de gen în limbile engleză şi română, nr. 9-12, 2001.
MAZNIC, Silvia. Valoarea pronumelui se în structura verbelor eventive, nr. 7-9, 2002.
VARIOT, Estelle. A propos de la grammaticalisation en roumain: sur quelques formes et fonctions du verbe en roumain, nr. 11-12, 2002.
 
IN MEMORIAM VICTOR TELEUCĂ
Am fost un visător cu visele neizbândite... Primele postume, nr. 7-9, 2002.
Botezatu, Eliza. Ce mai faci lume, dragostea mea?..., nr. 7-9, 2002.
BURGHIU, Iacob. Intrare în mit, nr. 7-9, 2002.
CIBOTARU, Mihail Gh. Mereu la timpul prezent, nr. 7-9, 2002.
Cimpoi, Mihai. Teleucă, lirosoful, nr. 7-9, 2002.
DOLGAN, Mihail. Un împăciuitor al contrariilor vieţii..., nr. 7-9, 2002.
DUMBRĂVEANU, Victor. “Tarakoi”, nr. 7-9, 2002.
JUNCU, Corneliu. Ceasul lui Victor Teleucă, nr. 7-9, 2002.
PROHIN, Victor. Un vis pe care l-a urmat mereu, nr. 7-9, 2002.
GABURA, Dumitru. La Putna... fără Poet, nr. 7-9, 2002.
TELEUCĂ, Rodica. Plecarea lui tata, nr. 7-9, 2002.
VANGHELI, Spiridon. Ca să ne vadă de aproape..., nr. 7-9, 2002.
Vieru, Grigore. Sunt..., nr. 7-9, 2002.
ZGUREANU, Teodor. „Fiecare îşi are Decebalul său...”, nr. 7-9, 2002.
 
INTEGRAME
Vreme trece, vreme vine..., nr. 1-3, 2002.
 
INTERFERENŢE
În loc de post-scriptum, nr. 1, 2003.
LENŢA, Anatol; CHIRICENCO, Nicolae. Activitatea de lexicograf a profesorului Grigore Cincilei, nr. 1, 2003.
MAHMOUDIAN, Morteza. C’est quoi la sociolinguistique?, nr. 1, 2003.
PANĂ DINDELEGAN, Gabriela. Dificultăţi în identificarea cazului, nr. 1, 2003.
POHILĂ, Vlad. Limba română din R. Moldova, între primejdii şi speranţe, nr. 1, 2003.
SAMSON, Nicolae. La causalité entre justification et explication, nr. 1, 2003.
Un Colocviu Internaţional al Romaniştilor, cu faţa spre problemele limbii române, nr. 1, 2003.
 
INTERFERENŢE SPIRITUALE
„Am ajuns la limba română prin literatura română”. Dialog: Ana BantoŞ – Jean-Louis Courriol, nr. 11-12, 2002.
CIUCĂ, Valentin. Puntea suspinelor, nr. 4-5, 2003.
GHEŢU, Emilia. Zilele culturii cehe la Chişinău, nr. 4-5, 2003.
NAŠINEC, Jiři. Literatura română în traduceri cehe, după al doilea război mondial, nr. 4-5, 2003.
POHILĂ, Vlad. Patru secole de literatură română văzute de la Praga (şi, parţial, de la Chişinău), nr. 4-5, 2003.
SOLTAN, Angela. Simbol al solidarităţii culturale dintre latini, nr. 4-5, 2003.
Un réseau culturel international, nr. 4-5, 2003.
VALENTOVÁ, Libuše. Limba şi literatura română în Cehia, nr. 4-5, 2003.
 
ITINERARE ALE IDENTITĂŢII NOASTRE
CIOPRAGA, Constantin. Panorama culturală a Iaşului, nr. 7-9, 2002.
 
ÎNSEMNE ALE CONŞTIINŢEI NAŢIONALE
CIOCANU, Ion. Ctitori şi ocrotitori ai limbii strămoşeşti, nr. 4-5, 2003.
DABIJA, Nicolae. Aleea Clasicilor, nr. 4-5, 2003.
EREMIA, Anatol. Schimbarea la faţă a capitalei prin toponimie, nr. 4-5, 2003.
 
ÎN SERVICIUL LIMBII ROMÂNE
DUMBRĂVEANU, Albina. CNT – instituţie metodico-consultativă în probleme de terminologie, nr. 7-9, 2002.
 
ÎNTRE CORECT ŞI ERONAT
Acsan, Alexei. Dificultăţi ale limbii române, nr. 4-8, 2001.
CIOCANU, Ion. neologismele în spaţiul basarabean, nr. 4-8, 2001.
 
LABORATOR DE CREAŢIE
„Ideile majore, trăite cu intensitate şi tenacitate, formează caractere”. Dialog: Leo Butnaru – Nicolae Breban, nr. 11-12, 2002.
KHAZRAI, Parviz. Exil, ombres et lumières, nr. 11-12, 2002.
 
LA CASA LIMBII ROMÂNE
CIOBANU, Anatol. Savant notoriu şi om de omenie, nr. 4-8, 2001.
CORLĂTEANU, Nicolae. Distins lingvist, nr. 4-8, 2001.
O nouă iniţiativă, nr. 11-12, 2002.
RĂILEANU, Viorica; Anatol Eremia. Unitatea patrimoniului onomastic românesc, nr. 4-8, 2001.
Un exerciţiu necesar: a gândi româneşte, nr. 7-9, 2002.
 
LATINA GINTĂ E REGINĂ
CIOCANU, Ion. Scriitori clasici despre latinitatea românilor, nr. 9-12, 2001.
ŢÂRA, Vasile. Vasile Alecsandri şi limba română, nr. 4-8, 2001.
 
LECŢIILE ISTORIEI
CIOBANU, Ştefan. Cultură şi învăţământ, nr. 4-5, 2003.
CIOCANU, Sergius. Consideraţii privind Biserica Naşterea Maicii Domnului (Măzărache), nr. 4-5, 2003.
COCUZ, loan. Unirea Bucovinei cu România. 28 noiembrie 1918, nr. 1-3, 2001.
EMINESCU, Mihai. La anul 1774..., nr. 1-3, 2001.
GONŢA, Gheorghe. Bătălia din Codrul Cosminului, nr. 1-3, 2001.
HUSAR, Alexandru. Ideea cruciadei, nr. 1-3, 2001.
IACOBESCU, Mihai. Aspecte ale evoluţiei românilor bucovineni până la 1918, nr. 1-3, 2001.
MIHAIL, Paul. Au rămas în Basarabia, nr. 4-5, 2003.
NEGRU, Gheorghe. O preistorie necunoscută a ziarului „Basarabia”, nr. 9-12, 2001.
SADOVEANU, Mihail. Viaţa lui Ştefan cel Mare. Fragmente, nr. 1-3, 2001.
„Şi aşa am păţit noi. Nici nu-ţi pot spune câte prefaceri au fost pe locul ista...” Interviu cu Andrei Codiţă din Coşuleni, Hotin, nr. 9-12, 2001.
 
LEXIC ŞI SEMANTICĂ
MELNIC, Vasile. Mijloace de formare a terminologiei clinice (medicale) în limba română, nr. 2-3, 2003.
 
LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ
CONDREA, Irina. Un sociolect în condiţii glotice basarabene, nr. 9-12, 2001.
COTELNIC, Teodor. Normă lingvistică şi variante, nr. 9-12, 2001.
DÂRUL, Alexandru. Interjecţia şi părţile de vorbire, nr. 9-12, 2001.
Rolul normelor este cel de omogenizare a limbii. Masă rotundă cu participarea prof. dr. Sanda-Maria ARDELEANU (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava), nr. 4-8, 2001.
 
„LIMBA ROMÂNĂ” LA 10 ANI
ANDRIEŞ, Andrei. Un bun model de abordare a spinoaselor probleme de ştiinţă şi cultură, nr. 4-8, 2001.
Andronescu, Ecaterina. Modestie şi tenacitate în nobila muncă de apostolat, nr. 4-8, 2001.
BEREJAN, Silviu. Zece ani de propagare a limbii române şi a culturii româneşti, nr. 4-8, 2001.
BUCUN, Nicolae. Limba Română este mai mult decât o revistă de specialitate, nr. 4-8, 2001.
Cimpoi, Mihai. Colaborare prodigioasă cu Uniunea Scriitorilor, nr. 4-8, 2001.
CIOBANU, Anatol. Revista Limba Română şi unele aspecte ale instruirii filologice, nr. 4-8, 2001.
Ciocanu, Vasile. Un important factor de cultură, nr. 4-8, 2001.
COŞERIU, Eugeniu. Credinţă, sacrificiu şi destin, nr. 4-8, 2001.
DAbija, Nicolae. Revista Limba Română – o carte de învăţătură, nr. 4-8, 2001.
HADÂRCĂ, Ion. Un jubileu îndărătnic, nr. 4-8, 2001.
Iliescu, Ion. Izbânda de a menţine „Limba Română” sub lumina tiparului şi a conştiinţelor, nr. 4-8, 2001.
Mănucă, Dan. Cultivarea unităţii naţionale spirituale, nr. 4-8, 2001.
ROTARU, Anatol. Lumina acestei reviste ne cristalizează ca naţiune, nr. 4-8, 2001.
RUSU, Valeriu. cele mai alese sărbători româneşti, nr. 4-8, 2001.
 
MAGIA VERBULUI MATERN
VÂLCU, Mihai. Cuvinte şi imagini, nr. 6-10, 2003.
 
MANUALE NOI
Derescu, Petru. Antrenant imbold de simţire şi cunoaştere, nr. 1-3, 2002.
MUCUŢĂ, Olga. Un manual în care tradiţia e în armonie cu modernitatea, nr. 1-3, 2002.
 
MERIDIANE ALE SPIRITUALITĂŢII: JAPONIA
BANU, Georges. Actorul pe calea fără de urmă, nr. 2-3, 2003.
GHEŢU, Emilia. Stampa japoneză – expresivitate şi graţie; Akira Kurosawa: drumul de la disperare la speranţă, nr. 2-3, 2003.
Haiku. Selecţie din poeţi japonezi şi români, nr. 2-3, 2003.
POHILĂ, Vlad. Cît priveşte limba şi scrisul japonezilor..., nr. 2-3, 2003.
 
MEMENTO
NEGRU, Nina. Corneliu Grumăzescu şi presa bisericească din Basarabia interbelică, nr. 2-3, 2003.
 
MISCELLANEA
CRUDU, Dumitru. De la Apollinaire la proletcultism. În căutarea unui limbaj potrivit pentru a vorbi despre sacralitate. „Ajungi să urăşti aceste lucruri”, nr. 1, 2003.
 
NUANŢĂRI SEMANTICE
DRUŢĂ, Inga. Cuvântul: între semn şi ambiguitate, nr. 1, 2003.
 
OBÂRŞII
LEONĂCHESCU, Nicolae P. Sâmbra oilor, o instituţie originală de metrologie, nr. 7-9, 2002.
TRINCĂ, Lilia. Etimologia populară – mijloc de motivare a arhaismelor din structura unor frazeologisme, nr. 1, 2003.
 
O CARTE BIZARĂ
CHIVU, Gheorghe. Un fals dicţionar bilingv, nr. 6-10, 2003.
CIOCANU, Ion. Act de incultură, nr. 6-10, 2003.
MELNIC, Vasile. Lipsă de criterii ştiinţifice lexicografice, nr. 6-10, 2003.
MELNICIUC, Ion. Vasile Stati – un pătimaş al minciunii, nr. 6-10, 2003.
RUSU, Valeriu. O „făcătură” lamentabilă, nr. 6-10, 2003.
 
OPINII ŞI ATITUDINI
BEKTAŞ, Cinghiz. Scriitori fără frontiere, nr. 11-12, 2002.
CHIFU, Gabriel. Un aparat de măsurat normalitatea lumii, nr. 11-12, 2002.
CHIU, Bogdan. Literatura în epoca limbajului, nr. 11-12, 2002.
ION, Dumitru M. Scriitorul sau omul răstignit între geografia fizică şi geografia spirituală, nr. 11-12, 2002.
ISCRU, G. D. Pentru un criteriu ştiinţific în domeniul periodizării istoriei, nr. 2-3, 2003.
IVANOVICI, Victor. Despre Balcani, nr. 11-12, 2002.
MAUGEY, Axel. Plaidoirie pour la francophonie, nr. 11-12, 2002.
„Traversăm o perioadă de criză. Însă criză de lectură, nu de cultură”. Dialog: Leo Butnaru – Marius Tupan, nr. 11-12, 2002.
 
ORAŞUL MEU, AL TĂU, AL TUTUROR
ROIBU, Nicolae. Cum a apărut Imnul municipiului Chişinău, nr. 4-5, 2003.
RUSU, Valeriu. Oraşul din inima mea, nr. 4-5, 2003.
VIERU, Grigore. Chişinău, oraş de vis, nr. 4-5, 2003.
 
PAGINI DE AUR ALE LINGVISTICII
COSERIU, Eugenio. Latina vulgară şi tipul lingvistic romanic, nr. 11-12, 2002.
 
PATRIMONIU
BARBAROŞ, Anton. Floarea de piatră din Bugeac, nr. 1-3, 2002.
EŞANU, Andrei. Descriptio Moldaviae în cultura Europeană, nr. 1, 2-3, 6-10, 2003.
TELEUCĂ, Victor. Clopotniţa de aur, nr. 4-5, 2003.
 
PĂCAT CĂ ŞI GIGANŢII TREC ÎN ALTĂ LUME...
Berejan, Silviu. Cu Eugeniu Coşeriu, în proces de lucru şi de simplă comunicare, nr. 10, 2002.
Cifor, Lucia. „Să spunem lucrurile aşa cum sunt”, nr. 10, 2002.
Ciopraga, Constantin. Savant şi muncitor al limbii, nr. 10, 2002.
CREANGĂ, Ovidiu. Întristaţi prieteni, nr. 10, 2002.
Diaconescu, Traian. Patriae et scientiae sacrum, nr. 10, 2002.
Dumistrăcel, Stelian. Îndoliat omagiu, nr. 10, 2002.
Florescu, Cristina. Dimensiune a nemuririi, nr. 10, 2002.
GHEŢU, Emilia; POHILĂ, Vlad. „Să-i păstrăm în sufletele noastre pe cei plecaţi...”, nr. 10, 2002.
Irimia, Dumitru. Apărător al unităţii şi identităţii limbii şi culturii româneşti, nr. 10, 2002.
Munteanu, Eugen. Coşeriu, aşa cum l-am cunoscut, nr. 10, 2002.
Sala, Marius. Remember, nr. 10, 2002.
Vieru, Grigore. Două neîmplinite dorinţe ale lui Eugen Coşeriu, nr. 10, 2002.
Zub, Alexandru. Ne-a marcat existenţa..., nr. 10, 2002.
Zugun, Petru. Învăţat, savant, poliglot, om, nr. 10, 2002.
 
PERMANENŢA CLASICILOR
CHERCIU, Viorel Dorel. Dimitrie Cantemir – Homo Universalis, nr. 7-9, 2002.
DOMINTE, Constantin. Observaţii asupra stilului sadovenian, nr. 2-3, 2003.
 
PERMANENŢE
URSU, Mihai. Un centru muzeal de peste un secol, nr. 4-5, 2003.
 
PERSONALITĂŢI DIN ŢARA DE SUS
COCÂRŢĂ, Adrian. Galeria oamenilor de seamă din Fălticeni, nr. 1-3, 2001.
SATCO, Emil. Bucovineni în Academia Română, nr. 1-3, 2001.
 
PINACOTECA „L.R.”
„Scriitura semnelor plastice se aseamănă foarte mult cu cea a poeţilor”. Dialog: Leo Bordeianu – Cezar Secrieru, nr. 1-3, 2002.
 
POESIS
CIOCOI, Gheorghe, nr. 1-3, 2002.
GHERMAN, Corina Matei, nr. 1-3, 2002.
LARI, Leonida. Sunt un plâns de lumină; Oraşul luminilor; Corăbii astrale; Infinitul de aur; Scrisoarea unui dac; Timpul; Poeţii; Scrisoare lui Cantemir, nr. 7-9, 2002.
LOZOVANU, Silvia, nr. 1-3, 2002.
Ovidiu. Scrisoarea a XIII-a către Carus, nr. 11-12, 2002.
RACHIERU, Adrian Dinu. Leonida Lari – un „plâns de lumină”, nr. 7-9, 2002.
Versuri de Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Ion Hadârcă, Vasile Romanciuc, Anatol Codru, Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Irina Nechit, Călina Trifan, Aureliu Busuioc, Mihail Ion Ciubotaru, Gheorghe Vodă, Nicolae Esinencu, Leonida Lari, Serafim Belicov, nr. 4-5, 2003.
 
POEZIE
AYGHI, Ghennadi. Ivirea iasomiei; Zăpadă, într-un „vechi” cartier din Moscova; Înspre ponoare; Un trandafir mort printre hârtii; În calmul lunii august; Melodia de lângă drum; Al cincilea cânt, nr. 11-12, 2002.
CARRÈRE, Charles. Poate că iubirea era limpede asemeni unei grădini din carne, nr. 11-12, 2002.
DEGUY, Michel. Elansaţi; Zaceri; Unde se pierde timpul, nr. 11-12, 2002.
ESPMARK, Kjell. Amintire de familie; Scrierea scrisorii, nr. 11-12, 2002.
Florilegiu bănăţean, nr. 2-3, 2003.
NENADIĆ, Milan. Către Ovidiu, nr. 11-12, 2002.
SALAMUN, Tomaz. Căprioara; Lacul; Iona, nr. 11-12, 2002.
SOEDERBERG, Lasse. Statuie; Necunoscutul, nr. 11-12, 2002.
 
POPOARE ŞI CAPODOPERE
POHILĂ, Vlad. Kalevala, un magic simbol al spiritualităţii fineze, nr. 11-12, 2002.
 
PORTOFOLIUL PROFESORULUI
ŞCHIOPU, Constantin. Tehnici narative în romanul de analiză psihologică: sugestii metodice, nr. 1-3, 2002; Interpretarea textului literar din perspectivă structuralistă, nr. 4-6, 2002.
 
PRESA DESPRE NOI
Comoara care se numeşte Limba română. Interviu cu dl Alexandru Bantoş, redactor-şef al revistei “Limba Română”, nr. 4-8, 2001.
NUCĂ, Sergiu. Odă limbii române, nr. 4-8, 2001.
Sărbătoarea noastră dintotdeauna, nr. 4-8, 2001.
STICI, Ion. Un dublu jubileu la început de cireşar, nr. 4-8, 2001.
VIERU, Grigore. Nădejde şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre, nr. 4-8, 2001.
 
PREZENTĂRI ŞI INTERPRETĂRI
PALII, Alexei. Un Dicţionar ortografic pentru toţi, nr. 7-9, 2002.
RĂILEANU, Vitalie. Confidenţă şi confienţă în Nou tratat de igienă de Anatol Moraru, nr. 11-12, 2002.
 
PREZENTĂRI ŞI RECENZII
BRANIŞTE, L.; MITRACOV, T. Cartea ce se cheamă letopiseţ, nr. 1-3, 2002.
CIOBANU, Anatol, Raisa GALBEN. Cristina Florescu: În căutarea sensului pierdut, nr. 1-3, 2002.
COLŢUN, Gheorghe. Importante Crâmpeie de limba română, 1-3, 2001.
CONDREA, Irina; CRIJANOVSCHI Andrei. Dicţionar de dificultăţi ale limbii române, nr. 9-12, 2001.
CONDREA, Irina. Studia linguistica in honorem prof. Valeriu Rusu, nr. 4-5, 2003.
CORCODEL, Tamara ş.a. Gramatică şi stilistică, nr. 1-3, 2002.
COSNICEANU, Maria. O carte pentru toţi, nr. 9-12, 2001.
COTELNIC, Teodor. Un mic dicţionar de înţelepciune, nr. 2-3, 2003.
CRISTEI, Tamara. Pledoarie pentru un receptor creator, nr. 1-3, 2002.
CRUDU, Dumitru. Poezia contra psihanalizei, nr. 2-3, 2003.
DODON, Eugenia; CIOBANU, Anatol. O excelentă monografie, nr. 6-10, 2003.
GROSU, Elena. Din grijă pentru limba română. Lăsaţi cititorul să vină spre carte, nr. 2-3, 2003.
IACHIM, Ion. Povestea cărţii, nr. 1-3, 2002.
LUPU, Gheorghe. Volume noi de Ion Beldeanu, Constantin Hrehor, Ion Filipciuc, Ilie Tudor Zegrea, Vasile Rusu, Nicolae CÂRLAN, Onu Cazan, Mircea A. Diaconu, nr. 1-3, 2001; Adrian Dinu Rachieru: Elitism şi postmodernism, nr. 1-3, 2002.
MAZNIC, Silvia. Pururi tânăra antichitate, nr. 4-8, 2001.
MĂNUCĂ, Dan. Sacrul în lirica basarabeană, nr. 4-8, 2001.
NEDELCEA, Diana. Biserica Ortodoxă Română sub comunism, nr. 1, 2003.
OGLINDĂ, Emilia. Ioan Lobiuc: Contactele dintre limbi, nr. 1-3, 2002.
PALII, Alexei. Încă un dicţionar român-rus!, nr. 1-3, 2002.
RACHIERU, Adrian Dinu. Dumitru Apetri: Bucovina. Cultură, personalităţi, destine, nr. 1-3, 2001.
Radiografie la zi a românei vorbite pe malurile Prutului, nr. 4-5, 2003.
RĂILEANU, Vitalie. Melopee pentru „Violoncel şi alte voci” de Gr. Chiper, nr. 1-3, 2002; Receptivitate şi cunoaştere, nr. 1, 2003; Itinerarul explorărilor hasdeulogice, nr. 2-3, 2003; Realul vidat al Cîmpiei Borges de V. Gârneţ, nr. 6-10, 2003.
ROŞCA, Ilinca. Petru Ţaranu: un împătimit al Dornelor, nr. 1-3, 2001.
RUSNAC, Ala. „O lucrare extrem de utilă...”, nr. 2-3, 2003.
SIMION, Emil. Gh. Giurcă: Împotriva lui Cronos, nr. 1-3, 2001.
TRIFAN, Călina; Leo Bordeianu: Pânzele albe ale libertăţii, nr. 4-8, 2001.
ZAHARIA-STAMATI, Viorica; BURLACU, Al. Vlad Pâslaru. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice, nr. 9-12, 2001.
 
PRO DIDACTICA
BÂLICI, Ludmila. Prerogativele eului liric în opera poetică, nr. 1-3, 2002.
Examenul de bacalaureat la limba şi literatura română – o inovaţie întru satisfacerea aşteptărilor. Programa pentru examenul naţional de bacalaureat la limba şi literatura română, sesiunea iunie 2002. Responsabil de ediţie – Adrian GHICA, nr. 9-12, 2001.
GRINEA, Florin. Curente culturale în literatura română. Umanismul, nr. 4-6, 2002.
POSTERNAC, Silvia. Aspectul educaţional al lecturii, nr. 1-3, 2002.
ŞERDEAN, Ioan. „Comoară... pe moşie revărsată.” Educarea şi autoeducarea pronunţării, nr. 4-8, 2001; Învăţarea cititului: elemente de autocontrol, nr. 1-3, 2002; Exerciţiul – metodă specifică în formarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura), nr. 4-6, 2002.
 
PROFIL ŞI CREAŢIE
GOFFETTE, Guy. Foamete; Crepuscul, 1; Prăzile. Coşmarul istoriei, 1; Belle; Castel de apă; Pentru Gehad E., nr. 11-12, 2002.
 
PROFILURI
BANTOŞ, Ana. Nicolae Labiş, poetul nativ, 1-3, 2001.
CERNICA, Niadi. Vasile Lovinescu, iniţiatul din Nord, 1-3, 2001.
HOSSU-LONGIN, Valentin. Dinu Flămând; Dumitru Ţepeneag, nr. 11-12, 2002.
PAPUC, Liviu. Leca Morariu, artist al cuvântului, 1-3, 2001.
PLĂMĂDEALĂ, Nina. Leon Donici – o conştiinţă antiutopică, nr. 4-6, 2002.
POHILĂ, Vlad. Mioara Avram, nr. 1-3, 2002.
VARTA, Ion. Contribuţii la biografia prozatorului Gheorghe V. Madan, nr. 4-6, 2002.
 
PROZĂ
SEMPRUN, Jorge. Mortul care trebuie, nr. 11-12, 2002.
 
PUNCTE DE REPER
CIOCANU, Vasile. Scriitorii basarabeni şi Unirea Principatelor în 1859, nr. 1, 2003.
POPOVICI, Valeriu. Soluţii şi opţiuni privind Unirea Basarabiei cu România în 1918, nr. 2-3, 2003.
 
RECUPERĂRI
POSTEUCĂ, Vasile. Mărul domnesc. Fragment din romanul inedit „Băiatul drumului”, nr. 1-3, 2001.
 
REMEMBER
BORŞEVICI, lon. Tradiţiile ca stare de spirit, nr. 1-3, 2001.
COLESNIC, Iurie. Cimitirul Central Ortodox la un pas de a deveni Panteon..., nr. 4-5, 2003.
CORLĂTEANU, Nicolae. Per pedes apostolorum prin Bucovina, nr. 1-3, 2001.
ISCRU, G. D. Nicolae Iorga sau destinul personalităţii la români, nr. 1, 2003.
ŢARANU, Petru. Paştele Blajinilor, nr. 4-5, 2003.
 
REPERE
ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Simbolurile municipiului Chişinău, nr. 4-5, 2003.
BANTOŞ, Ana. Perspective lirice bucovinene: timp, istorie, respiraţie, nr. 1-3, 2001.
BELDEANU, Ion. Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 1-3, 2001.
BILEŢCHI, Nicolae. Literatura din Bucovina: probleme ale integrării, nr. 1-3, 2001.
„Chişinăul a fost şi va rămâne al nostru...”. Dialog: Alexandru Bantoş – Serafim Urecheanu, Primar General al municipiului Chişinău, nr. 4-5, 2003.
Chişinăul în imagini, nr. 4-5, 2003.
CIMPOI, Mihai. Marca ontologică a Chişinăului, nr. 4-5, 2003.
DIACONU, Mircea A. Mişcarea Iconar şi literatura română, nr. 1-3, 2001.
 
RESTITUIRI
IRIMIA, Dumitru. Între două scrisori, nr. 10, 2002.
POHILĂ, Vlad. Se auzea cândva la Chişinău un Cuvânt Moldovenesc, nr. 4-5, 2003.
Politici lingvistice. Conferinţa susţinută de Eugen Coşeriu la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ed. a VI-a, Suceava, 20 octombrie 2001. Text prelucrat de Niculina Iacob şi Gheorghe Moldoveanu, nr. 10, 2002.
Prelegeri coşeriene la Universitatea de Stat din Moldova. Noiembrie 1993. Text îngrijit de Irina Condrea, nr. 10, 2002.
 
RETROSPECTIVĂ NECESARĂ
BEREJAN, Silviu. De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească?, nr. 6-10, 2003.
CORLĂTEANU, Nicolae. Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate, nr. 6-10, 2003.
COŞERIU, Eugen. Latinitatea orientală, nr. 6-10, 2003.
DÂRUL, Alexandru; EŢCU, Ion. Cum a fost impusă denumirea „limba moldovenească” la Est de Prut?, nr. 6-10, 2003.
Declaraţia Adunării Generale Anuale a A.Ş.M. din 28.02.1996, nr. 6-10, 2003.
MARIN, Vitalie. Româna – limba comună a două state independente, nr. 6-10, 2003.
PIOTROWSKI, Rajmund. O limbă cu două denumiri?, nr. 6-10, 2003.
Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”, nr. 6-10, 2003.
SEMCINSKI, Stanislav. Cu privire la necesitatea de a reveni la denumirea tradiţională a limbii moldovenilor, nr. 6-10, 2003.
Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Republicii Moldova, nr. 6-10, 2003.
 
RETROVIZOR
BUTNARU, Leo. Perimetrul cuştii (Jurnal 1972-1974), nr. 2-3, 2003.
 
REVISTA REVISTELOR
BORDEIANU, Leo. „Parcea fir de aur toarce”, nr. 1-3, 2001.
Problemele limbii române la est de Prut văzute de istorici, nr. 2-3, 2003.
 
ROMÂNIA PITOREASCĂ
DRAGOMIR, Paulencu. Suceava turistică; Perla Bucovinei. De vorbă cu domnul Constantin HUŢANU, primar al municipiului Vatra Dornei, nr. 1-3, 2001.
 
SCRIIND CORECT, VORBIM MAI BINE
CĂPĂŢÂNĂ, Cecilia. Locuţiunile prepoziţionale, nr. 1, 2003.
RĂDULESCU, Ilie-Ştefan. Virgula, bat-o s-o bată!, nr. 1, nr. 2-3, 2003.
 
SCRIITORI CONTEMPORANI
BANTOŞ, Ana. Vladimir Beşleagă: vocaţia suferinţei, nr. 9-12, 2001.
CENUŞĂ, Felicia. Modalităţi de prezentare a evenimentului epic în romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beşleagă, nr. 1-3, 2002.
 
SEMNAL
DRAGNEV, D.; GONŢA, Gh.; COCÂRLĂ, P.; DRAGNEV, E. istoria medievală universală a românilor, nr. 4-8, 2001.
 
SINTAXĂ
CHIRCU, Adrian. Parataxă şi aderenţă în sintaxa limbii române, nr. 11-12, 2002.
 
SINTEZE
DUMISTRĂCEL, Stelian. „Graiul pâinii” în lumina „lingvisticii integrale” coşeriene, nr. 4-5, 2003.
 
SINTEZE. COMENTARII. APRECIERI
BORCILĂ, Mircea. Eugeniu Coşeriu şi bazele ştiinţelor culturii, nr. 10, 2002.
CIMPOI, Mihai. Un precursor al absurdului, nr. 10, 2002.
CIOBANU, Anatol. Reflecţii asupra operei coşeriene, nr. 10, 2002.
COPCEAG, Dumitru. Realismul lingvistic sau doctrina ştiinţifică a lui Eugenio Coseriu, nr. 10, 2002.
IORDAN, Iorgu. Eugenio Coseriu, teoretician al limbajului şi istoric al lingvisticii, nr. 10, 2002.
UNGUREANU, Elena. Eugeniu Coşeriu despre arta limbajului şi limbajul artei, nr. 10, 2002.
 
SOCIOLINGvISTICĂ
SOLOMON, Flavius. Legislaţie şi dispută lingvistică în Estonia şi în R. Moldova (studiu comparativ), nr. 6-10, 2003.
 
STAREA DE VEGHE
ACSAN, Alexei. Limba moldovenească: revenirea la anormalitate, nr. 4-6, 2002.
„Admir basarabenii pentru dorinţa lor de a se uni cu ţara”. Interviu cu dl Mihai FRUNZĂ, primarul municipiului Rădăuţi, 1-3, 2001.
BANTOŞ, Ana. Educaţie prin cuvânt, nr. 6-10, 2003.
BĂRBUŢĂ, Ion. O politică lingvistică dezastruoasă, nr. 2-3, 2003; Program de redresare a situaţiei sociolingvistice sau utopie birocratică?, nr. 6-10, 2003.
BEŞLEAGĂ, Vladimir. Limba română, din nou crucificată, nr. 2-3, 2003.
BOBÂNĂ, Gheorghe. Stereotipurile etnice şi concepţia politicii naţionale de stat a Republicii Moldova, nr. 6-10, 2003.
CIBOTARU, Mihail Gh. Capcana sau concepţie a politicii antinaţionale, nr. 6-10, 2003.
CIMPOI, Mihai. Politica naţională de stat: concepţie şi anticoncepţie, nr. 6-10, 2003.
CIOBANU, Anatol. Limba ca factor decisiv în politica naţională a statului, nr. 6-10, 2003.
CIOCANU, Ion. Un atentat oficial la valorile noastre naţionale, nr. 6-10, 2003.
CONDREA, Irina. Denumirea limbii ca instrument în lupta politică, nr. 4-6, 2002; Politica lingvistică – o problemă spinoasă în R. Moldova, nr. 1, 2003.
FILIP, Iulian. Urşii aripaţi ai Bucovinei, nr. 1-3, 2001.
Firul incandescent al continuităţii face bine ţărilor civilizate. Dialog: Raisa BELICOV – Iulian FILIP, nr. 4-5, 2003.
For al opoziţiei unite, nr. 6-10, 2003.
Istoria naţională: persistenţa primejdiei de impunere a falsurilor politizate. Declaraţie, nr. 7-9, 2002.
LARI, Leonida. Calvarul independenţei precare, nr. 4-8, 2001.
LENŢA, Anatol. „Bilingvismul împăciuitor” înseamnă aceeaşi supremaţie a limbii ruse, nr. 2-3, 2003.
MIHĂILĂ, Gheorghe. În marginile adevărului (II) , nr. 9-12, 2001.
MORARU, Anton. Ne întoarcem la epoca lui Stalin?, nr. 6-10, 2003.
PALADE, Gheorghe. Un nou atentat la Istoria românilor, nr. 2-3, 2003.
PETRENCU, Anatol. Identitate şi Istorie naţională, nr. 6-10, 2003.
PLOP-ULMANU, Tudor. Basarabia, nr. 1-3, 2001.
PURICE, Mihail. Legislaţia lingvistică şi condiţiile însuşirii limbii române de către alolingvi, nr. 6-10, 2003.
Rezoluţia Conferenţei reprezentanţilor intelectualităţii din Republica Moldova privind proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova, nr. 6-10, 2003.
Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice “Limba Română – azi” (ediţia a IX-a), nr. 11-12, 2002.
ROŞCA, Ilinca. Suntem ce-am fost, vom fi ce suntem, nr. 4-6, 2002.
SILVESTRU, Aurelian. Liceul „Prometeu” – o tradiţie modernizată, nr. 4-5, 2003.
SOLTAN, Petru. Procesul deznaţionalizării continuă accelerat, nr. 6-10, 2003.
SUCEVEANU, Arcadie. Sindromul federalizării, nr. 6-10, 2003.
SUSARENCO, Gheorghe. Care este deosebirea dintre limba oficială şi limba de stat, ca noţiuni juridice, nr. 2-3, 2003.
ŞOIMARU, Vasile. „Modelul tiraspolean” ne va duce la pierzanie, nr. 2-3, 2003.
„Transnistria a fost creată în scopuri diversioniste şi de şantaj la adresa Basarabiei, tocmai pentru a împiedica apropierea acesteia de România!”. Interviu cu dl David CÂMPEANU, istoric, analist politic în problema Basarabiei, nr. 4-8, 2001.
VASILACHE, Vasile. Despicatu-ni-s-a limba, nr. 2-3, 2003.
VIERU, Grigore. Cred în victoria noastră, nr. 6-10, 2003.
 
STILISTICĂ ŞI POETICĂ
SAMOIL, Nelly. Două tipuri de imagine poetică: tradiţională / explicită şi modernă / ambiguă, nr. 7-9, 2002.
 
TESTAMENT
COŞERIU, Eugen. Limba Română – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut, nr. 10, 2002.
 
TEXTE SACRE
BERCA, Olimpia. Psalmi şi psalmişti în literatura română, nr. 1-3, 2002.
 
TEZAUR
COŞERIU, Eugen. Unitate lingvistică – unitate naţională, nr. 10, 2002.
Deontologia şi etica limbajului, nr. 10, 2002.
 
TIMPURI ŞI DESTINE
COLESNIC, Iurie. Primarii capitalei basarabene, nr. 4-5, 2003.
 
TRECUTUL PREZENT
BELICOV, Serafim. Dumnezeu îşi ia legendele acasă, nr. 4-5, 2003.
DAMIAN, Liviu. Elegie pentru soţul necuvintelor, nr. 4-5, 2003.
„Sunt bucuros că am făcut acest lung drum de acasă-acasă!”. Interviu realizat de Ion STICI cu poetul Nichita STĂNESCU, nr. 4-5, 2003.
 
UNITATEA LIMBII ROMÂNE
BÂTCĂ, Maria. Unitatea terminologiei culturii populare româneşti, nr. 6-10, 2003.
BEREJAN, Silviu. Unitatea limbii române – funcţionarea ei în Republica Moldova, nr. 6-10, 2003.
CHIVU, Gheorghe. Limba oficială din Republica Moldova şi unitatea culturii româneşti, nr. 6-10, 2003.
GUŢU-ROMALO, Valeria. Evoluţia limbii române în Republica Moldova, nr. 6-10, 2003.
IRIMIA, Dumitru. Identitatea şi unitatea românilor în două oglinzi: Mihai Eminescu şi Alexei Mateevici, nr. 6-10, 2003.
MĂRII, Ion. Prutul nu a fost şi nu este un hotar dialectal sau supradialectal al limbii române, nr. 6-10, 2003.
MIHĂESCU, Doru. Numele Basarabiei, nr. 6-10, 2003.
MIHĂILĂ, G. Specificul şi unitatea limbii române în cercetările lui B. Cazacu, nr. 6-10, 2003.
THEODORESCU, Constantin C. Un stat, o istorie şi o limbă „moldovenească” în Basarabia?, nr. 6-10, 2003.
VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana. Limba moldovenească şi limba română, nr. 6-10, 2003.
 
UNITATEA NAŢIONALĂ: ARGUMENTE LINGVISTICE
EREMIA, Anatol. Identitatea toponimică românească, nr. 1-3, 2001.
MOLDOVEANU, Gheorghe. Limba română în Bucovina, nr. 1-3, 2001.
 
VETRE ALE DĂINUIRII
CONDREA, Irina. Farmecul oraşului de la marginea românismului, nr. 1-3, 2001.
PARASCA, Pavel. Suceava – prima capitală a Ţării Moldovei întregite, nr. 1-3, 2001.
POPESCU-SIRETEANU, Ion. Siretul – reşedinţă domnească, nr. 1-3, 2001.
 
VIAŢA CA O CORIDĂ
„Literatura este precum picătura chinezească”. Dialog: Leo BORDEIANU – Nicolae SPĂTARU, nr. 1-3, 2001.
„Mă las în libertatea propriei revelaţii de sine”. Dialog: Victoria MILESCU – Leo BUTNARU, nr. 4-6, 2002.
„Sunt omul dreptei cumpeneromâneşti”. Dialog: Alexandru BANTOŞ – Mihai CIMPOI, nr. 6-10, 2003.
„Sînt un nostalgic. Dar eu nu am nostalgia trecutului, eu am nostalgia viitorului”. Dialog: Grigore GRIGORESCU – Nicolae DABIJA, nr. 2-3, 2003.
 
VOCABULAR
CONDREA, Irina. Istoria veche a unui cuvânt nou, nr. 11-12, 2002.
DRUŢĂ, Inga. Inovaţie şi tradiţie lingvistică, nr. 11-12, 2002; Consideraţii privind mişcarea lexicului actual, nr. 2-3, 2003.
FLAIŞER, Mariana. Termeni sinonimi pentru pictor, a picta, pictură, nr. 1-3, 2002.
GRAUR-VASILACHE, Maria. Tendinţe de internaţionalizare a terminologiilor de specialitate, nr. 6-10, 2003.
LEONĂCHESCU, Nicolae P. Limbajul tehnic al dacilor, nr. 4-6, 2002.
MELNIC, Vasile. Istorie şi realitate în utilizarea terminologiei medicale, nr. 4-8, 2001; Excursii etimologice în terminologia medicală, nr. 1-3, 2002; Afecţiuni eponimice ca termeni medicali în limba română literară, nr. 6-10, 2003.
SIMION, Constantin. Ortografia şi ortoepia unor cuvinte străine, nr. 6-10, 2003.
 
ZILE ŞI NOPŢI DE LITERATURĂ: EVENIMENT
BUTNARU, Leo. Honoris Causa, nr. 11-12, 2002.
Ceremonii. Finis coronat opus, nr. 11-12, 2002.
ILIESCU, Ion. Scriitorul este o nobilă chintesenţă a unei naţiuni, nr. 11-12, 2002.
MARTIN, Mircea. Laudatio, nr. 11-12, 2002.
URICARU, Eugen. Parteneri egali cu toate celelalte literaturi, nr. 11-12, 2002.