Sarcină


Cele două săptămâni în care s-a desfăşurat activitatea primei ediţii a Şcolii de vară „Eugeniu Coşeriu şi paradigme ale lingvisticii actuale” de la Cluj (25 iunie – 8 iulie 2012) au însemnat, din punct de vedere motivaţional şi cognitiv, pentru unii participanţi, o dispensare curriculară de convenţiile şcolii tradiţionale pe care o urmează şi aproprierea unei perspective lingvistice şi culturale complexe, pentru alţii – o redescoperire a lingvisticii ca teren al latenţelor în abordări interdisciplinare originale şi pentru cei mai mulţi – bucuria regăsirii într-un mediu multicultural şi într-un spaţiu primenitor de comunicare şi cunoaştere.
În acest context, stagiul de la Cluj, care a prilejuit o conectare a fiecăruia în parte la orizontul de sens al lingvisticului, prezentat ca ştiinţă a culturii, a generat un grupaj de încercări scrise în jurul unei sarcini de coagulare tematică:  
Realizarea unei expuneri pe marginea unei probleme a domeniului / ariei pe care îl / o studiază fiecare, relevând un aspect important la care se poate raporta autoritatea coşeriană în idei şi soluţii.
Rubrica Feedback reproduce unele dintre intervenţiile participanţilor care şi-au exprimat reflecţiile, interogaţiile, problematizările şi ideile pentru înţelegerea şi valorificarea operei lui Eugeniu Coşeriu.
 
V.-E. Caraman