Onomastica în spaţiul public actual


În zilele de 9-11 mai a.c., Baia Mare a găzduit Cea de-a II-a Conferinţă Internaţională de Onomastică „Numele şi numirea”. Onomastica în spaţiul public actual (ICONN 2). Acţiunea a fost organizată de Centrul de Onomastică al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, de către un comitet de organizare condus de conf. univ. dr. Oliviu Felecan.
La Conferinţă au fost prezenţi 120 de personalităţi ştiinţifice din peste 25 de ţări: Africa de Sud, Albania, Anglia, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Kosovo, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Ungaria, Zimbabwe, plus profesori şi cercetători de la Universităţile şi Institutele de cercetare ale Academiei din România: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Sibiu, Timişoara. Un număr consistent de profesori, doctoranzi, masteranzi, studenţi din Baia Mare şi din judeţul Maramureş au întregit lista participanţilor la această ediţie a ICONN.
Deschiderea oficială a Conferinţei a avut loc în data de 9 mai, ora 9, la Centrul de Afaceri Millennium, în prezenţa oficialităţilor locale, primarul municipiului Cătălin Cherecheş, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”, Teodor Ardelean.
În continuare, până la ora 1315, s-au desfăşurat conferinţe în plen, la care au prezentat comunicări: Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti, Leo Loveday, Doshisha University, Kyoto, Japonia, Patricia Carvalhinhos, Universidade de São Paulo, Brazilia, Pierre-Henri Billy, Universitatea Paris-I Sorbona, Franţa, Alda Rossebastiano, Università degli Studi di Torino, Italia, Milan Harvalik, The Institute for the Czech Language of the Academy of Sciences, Cehia, Angelika Bergien, Magdeburg Universität, Germania, Mats Wahlberg, Institute for Language and Folklore, Uppsala, Suedia.
Programul de după-amiază s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, pe secţiuni – Antroponomastică, Toponomastică, Numele în societate –, potrivit cu limba oficială de prezentare a Conferinţei: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, română.
Ziua a doua, 10 mai, a continuat în acelaşi mod: 845-1045, la Centrul de Afaceri Millennium, conferinţe în plen, susţinute de Shawn M. Clankie, Otaru University of Commerce, Center for Language Studies, Japonia, Ioana Vintilă-Rădulescu, Institutul de Lingvistică „I. Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti, Staffan Nyström, Uppsala University, Suedia, Enzo Caffarelli, Università di Roma Tor Vergata, Italia, Michel A. Rateau, UTL (Onomastique), Bergerac, Franţa, NSA, Pietermaritzburg, Africa de Sud.
De la ora 1115 şi până la 1930 , cu pauzele prevăzute în program, au continuat lucrările pe secţiuni.
Remarca unanimă a participanţilor a fost nu numai prezenţa mare a specialiştilor din toate colţurile lumii („mai puţin a eschimoşilor”, potrivit cuvintelor unui participant), ci şi calitatea comunicărilor, care au cuprins o gamă extrem de variată de subiecte, precum (în traducere românească): Numele de plante în textele vechi româneşti, Cinci strategii inovatoare în antroponimia japoneză de azi, Numirea spaţiilor publice braziliene: reflecţii asupra oraşului São Paulo, Receptarea Evului Mediu în hodonimia contemporană din Franţa, Itinerar cultural-lingvistic printre hotelurile din Torino, Dinamica dezvoltării sistemelor de nume cehe contemporane, Numele – cadru al semnificaţiei în discursul mediatic actual, Nume de locuitori. Substantive referitoare la numele statelor şi teritoriilor lumii, Nume de locuri metaforice şi metonimice din Suedia, Numele propriu şi identitatea naţională, Onomastica indiană în Europa modernă, Antroponimie neconvenţională – perspectivă lingvistică şi culturală, Repere semantice în onomastica picturii contemporane, Hodonimie românească – între autohtonism şi cosmopolitism, Repertoriul numelor de pizza în Italia, Numele publicaţiilor periodice în spaţiul public românesc de astăzi, Nume de vinuri româneşti, Sacru şi profan în denumirea mănăstirilor din România şi multe, multe altele.
Interesante au fost situaţiile în care tema generală era comună mai multor cercetători, dar ţinta de interes şi viziunea proprie asupra subiectului au evidenţiat o multitudine de aspecte sub care poate fi privit un fenomen. De aceea, întrebările şi observaţiile pe marginea fiecărei teme expuse au constituit un al doilea punct de interes la toate secţiunile, mulţi participanţi exprimându-şi regretul de a nu fi putut participa la mai multe susţineri (concomitent au fost 3-4 secţiuni). Numele în societate rămâne, prin urmare, un subiect de interes permanent pentru specialiştii domeniului, ca şi pentru cercetători ai altor ramuri ale ştiinţei, atraşi de mirificul aspect al actului denumirii.
Putem afirma, aşadar, că toţi participanţii, dar mai ales cei tineri, au câştigat prin prezenţa lor la această manifestare ştiinţifică, care a făcut ca municipiul Baia Mare, remarcat de toţi străinii ca un oraş bine gospodărit şi cu mari perspective, să devină „buricul pământului” în materie de onomastică, conform părerii exprimate de prof. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române.
Conferinţa s-a suprapus multor altor evenimente organizate la Baia Mare, inclusiv de Ziua Europei, fapt menţionat şi de organizatorul manifestării, conf. dr. Oliviu Felecan, care sublinia: „Este un eveniment major pentru România, nu doar prin prezenţa numeroasă a cercetătorilor, ci şi prin consistenţa lucrărilor. Azi e Ziua Europei, iar cea mai potrivită formă de a o sărbători este prezenţa în Baia Mare a cercetătorilor din Europa, alături de cei de pe alte continente. Intenţionăm să facem un brand din această Conferinţă, prin permanentizarea ei”.
Menţionăm, de asemenea, că ziua a treia a fost destinată, conform programului, unei excursii în Maramureş, la care au participat un număr de 80 de persoane, majoritatea străini, unde s-au putut vedea biserici de lemn aflate în patrimoniul mondial UNESCO (Şurdeşti, Budeşti, Bârsana), secvenţe de cultură materială din localitatea Sârbi, Muzeul Satului din Sighetu Marmaţiei, Cimitirul Vesel de la Săpânţa etc.
Pentru cei care, din motive legate de transportul aerian, nu au putut pleca din Baia Mare decât luni sau marţi, organizatorii au oferit, în 12 mai, o ieşire în Ţara Lăpuşului, ocazie cu care s-au vizitat bisericile din Plopiş şi Rogoz şi s-a asistat la un moment cultural prezentat de Ansamblul folcloric „Ţibleşul” din comuna Groşii Ţibleşului, acţiune în care s-au implicat toţi fruntaşii comunităţii: primar, viceprimar, preot, directorul şcolii şi cadrele didactice, cărora le aducem şi pe această cale calde mulţumiri.
În finalul acestei prezentări evidenţiem şi faptul că între beneficiile Conferinţei – schimbul de idei şi relaţia directă a specialiştilor din întreaga lume – un rol important l-a avut şi cunoaşterea de către străini a României, în general, şi a zonei maramureşene, în special. Contactul direct cu oamenii, cu obiceiurile, cu bucătăria românească, pe scurt, cu frumuseţile ţării şi cu ospitalitatea specifică îi vor face pe mulţi să scrie laudativ despre români şi România, aşa cum au făcut-o şi după prima ediţie. De altfel, câţiva participanţi au fost însoţiţi, de data aceasta, după experienţa primei Conferinţe, de membri ai familiei sau de prieteni, cu care, după terminarea evenimentului, au plecat pe diferite trasee prin ţară: Maramureş, Bucovina, Banat, Oltenia.
Rămâne să pregătim apariţia volumului cu lucrările prezentate. Termenul de depunere a lor, în versiunea definitivă, a fost fixat pentru data de 10 iunie. Conform uzanţei stabilite la prima ediţie, fiecare lucrare va fi recenzată de membrii Comitetului ştiinţific, în număr de 23, care îşi vor da avizul asupra publicării. Sperăm ca astfel volumul să îndeplinească standardele mondiale prevăzute pentru asemenea lucrări şi să propulseze Centrul Universitar Nord din Baia Mare printre Instituţiile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică recunoscute la nivel internaţional.