Lansarea antologiei de poezie În casa fulgerului de Theodor Damian


Un eveniment deosebit a captat atenţia unor personalităţi de seamă din Comunitatea Română, şi a unui numeros public din NY, USA, pe data de 31 ianuarie 2014, în cadrul Cenaclului literar „Mihai Eminescu”. La sediul obişnuit al Cenaclului, Restaurantul Bucharest, din Sunnyside, Queens, NY, s-a lansat volumul În casa fulgerului, o antologie de poezie de Theodor Damian. Autorul este preşedintele Cenaclului literar „Mihai Eminescu” şi al revistei „Lumină Lină”, Preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Antologia cuprinde selecţiuni din volumele publicate anterior: Apofaze, Exerciţii de înviere, Stihiri cu stânjenei, Semnul lui Isar, Nemitarnice, Calea Împărăţiei, Rugăciuni în infern, Dimineaţa Învierii, Lumina Cuvântului, Liturghia Cuvântului. Au participat la eveniment distinse personalităţi din domeniul literar şi academic.
M. N. Rusu, critic şi istoric literar, în calitate de moderator, a salutat asistenţa, oferind cuvântul prof. univ. Valentina Ciaprazi. Vorbitoarea a evidenţiat caracteristicile activităţii lui Theodor Damian, preot, profesor universitar de filozofie şi poet, scriitor cu realizări remarcabile în toate aceste domenii. Folosind „Cuvântul”, cu energia sa spirituală concentrată, poetul transmite mesajul său de înţelegere a lumii în sensul dorit de Dumnezeu. Geografia sacră a inimii îl poarta prin diverse staţii spirituale în lumea largă, dar se opreşte revenind mereu cu dragoste asupra locului de origine, Botoşani, România. Dna V. Ciaprazi a citat din poeziile publicate în volum, Stânjeneii roşii şi Ca o vrajă a vieţii cercul, accentuând că poetul asemenea stânjeneilor roşii este inima Cenaclului şi a comunităţii române din zonă. El exprimă în poemele despre natură, familie, filozofie, patriotism aceeaşi energie nesecată, brăzdând cerul sufletelor cititorilor cu lumina învăţăturilor, ideilor, mesajului său.
S-a oferit cuvântul dnei Doina Uricariu, director ICR, New York, care a elogiat creaţia artistică a lui Th. Damian, înscriind-o în expresionismul spiritual al lui Lucian Blaga şi a altor înaintaşi. Poetul prinde esenţa lucrurilor cu un ochi de căutare, pătrunzând în adâncimea subiectelor cu luciditate şi sete de cunoaştere. Se observă paradoxul reprezentat de titlul volumului; de fapt, „fulgerul nu are casă”, este o descărcare de energie, care din punct de vedere cosmic, permite revelaţia între sarcinile spirituale şi emoţia de descărcare. Poetul, inteligent, mereu diferit, nu lucrează după o schemă prestabilită, surprinde prin spontaneitate neretorică, arde şi „electrocutează” ca un fulger conştiinţele, emoţiile, strălucind ca lumina fulgerului, mişcă şi trezeşte din adormirea de rutină.
A urmat dna Mariana Terrra, redactor şef al ziarului „Romanian journal”, care a subliniat: folosind cuvinte simple, dar într-o îmbinare originală, poetul atrage prin efortul de înţelegere a misterelor universale, a căutării ordinii divine.
Profesorul şi scriitorul Mircea Săndulescu, a evidenţiat caracterul analitic al lucrării literare, ajungând la interpretarea însăşi a vieţii sale, cu o mare vibraţie poetică, stabilitate şi credinţă. Ideile poetului, asemeni unor puncte luminoase se află în mişcare continuă pe plafonul mental al autorului, căutând ordinea prin Cuvânt. Îndoiala, spiritul ludic, credinţa şi uimirea în faţa tainelor universale, toate se combină şi încearcă să găsească ordinea existenţială. Apreciind viaţa preotului-profesor-filozof-poet, viaţă dăruită oamenilor, pentru şlefuirea şi înnobilarea sufletească în spiritul Ordinei stabilite de Dumnezeu, vorbitorul a felicitat cu căldură autorul pentru noua sa realizare literară.
Meritul poetului în actualizarea şi întoarcerea poeziei româneşti la logosul divin a fost relevat de către M. N. Rusu. Poezia virulentă în mănuşi de catifea reuşeşte să mişte conştiinţele. Sensibilitatea metafizică, harul cu care este înzestrat, apelul la Cuvântul Tatălui ca o cheie pentru înţelegerea faptei divine, scot în evidenţă calităţile unui poet de mare calibru, destinat a rămâne în istoria literaturii române, a subliniat oratorul.
Luând cuvântul în faţa celor prezenţi, Th. Damian a mulţumit tuturor vorbitorilor, a evocat debutul său în literatură, la Almanahul Coresi, din Braşov, sub îndrumarea lui M. N. Rusu, cu care s-a reîntâlnit după mulţi ani, realizând acum o colaborare fructuoasă în cadrul Cenaclului „Mihai Eminescu” şi al revistei „Lumină Lină”.