Promisiunea şi fapta


Înfiinţată în 1959, sub auspiciile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Editura Ştiinţa a publicat până în prezent circa 6300 titluri, într-un tiraj general de aproximativ 17.000.000 de exemplare. În condiţiile de azi, când cenzura economică influenţează piaţa cărţii, o instituţie ca aceasta ar fi putut să nu supravieţuiască. Editura a rezistat datorită unui mai vechi cercetător de la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M., dr. Gheorghe Prini. Angajaţii editurii îl caracterizează ca pe un bun cunoscător al activităţii editoriale: elaborare de programe, planificare, contabilitate, tehnoredactare şi, mai presus de orice, stabilirea unor relaţii de colaborare eficientă cu oamenii. În prezent editura tipăreşte lucrări de istorie, politologie, estetică, psihologie, economie, ecologie etc.; traduceri din limbile de largă circulaţie, manuale, dicţionare, enciclopedii; literatura clasică naţională şi universală, cărţi pentru copii. Scopul pe care şi-l propune editura este de a face faţă nevoii de echilibru, spre binele tuturor, între volumul de carte în limba rusă şi cel în limba română şi de a satisface necesităţile bibliotecilor din Republica Moldova. Un alt obiectiv este tipărirea scriitorilor la care cititorii basarabeni nu au avut acces în perioada postbelică. În acest scop a fost inaugurată în 1990 colecţia Moştenire, care include opere ale lui Ion Neculce, Iacob Negruzzi, B. P. Hasdeu, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Alexei Mateevici, Petre Ştefănucă etc. Un plus al acestor volume este respectarea riguroasă a criteriilor ştiinţifice de editare. Publicarea traducerilor unor importante lucrări semnate de autori francezi, precum Criza identităţilor de Claude Dubar sau Mondializarea culturală de Gérard Leclerc, apărute în colecţia Liantul social, precum şi cele dintr-o altă prestigioasă colecţie, Opera aperta, toate având menirea de a face ca editura să fie competitivă şi pe piaţa internaţională.
Planuri de viitor? Vom aminti doar două momente elocvente: editarea, în colaborare cu Academia Română, a operei lui Dimitrie Cantemir, precum şi publicarea unor antologii de texte din literatura română din Basarabia, acţiune ce urmează a fi realizată împreună cu Editura ARC.
Trecerea de la patriotismul afişat ostentativ, de la afirmaţiile patetice, de la promisiunile abstracte la fapte concrete este lucrul cel mai dificil de realizat. Gheorghe Prini este unul dintre cei care ştie să-şi ţină promisiunile.
Urăm Editurii Ştiinţa şi dlui Gheorghe Prini, directorul acesteia, ajunşi la treapta împlinirii a nişte ani:
Vivat, crescat, floreat!